экономика труда 9-16

9. Функції та сегментація ринку праці

Під ринком праці слід розуміти систему взаємовідносин між покупцями (роботодавцями) та продавцями (працездатне населення) робочої сили, які сприяють розміщенню людських ресурсів у системі суспільного поділу праці за законами товарного виробництва та обігу. Головним завданням ринку праці є забезпечення оптимальної мобільності працездатного населення і задоволення попиту та пропозиції на робочу силу.

На ринку праці тісно переплітаються інтереси роботодавців і найманих працівників при визначенні ціни праці й умов її функціонування. На ньому відображаються практично всі соціально-економічні процеси, які відбуваються в суспільстві. Дієвість ринку праці залежить від міри розвинутості всіх інших елементів ринкової економіки, від фази економічного циклу, досконалості соціально-трудових відносин, поведінки основних суб’єктів ринку — роботодавців і найманих працівників, що також залежить від дуже багатьох чинників. Слід підкреслити, що ринок праці не вичерпується відносинами по працевлаштуванню безробітних та заповненню вакансій, а охоплює всю сферу найманої праці.

Головними складовими частинами ринку праці є сукупна пропозиція (Пр), що включає все економічно активне населення, та сукупний попит (П), що визначається загальною потребою економіки у найманій робочій силі.

Швидке і максимальне задоволення попиту і пропозиції здійснюється через виконання ринком праці таких функцій:

- Регулювання попиту і пропозиції праці;

- Розподіл робочої сили по територіях, сферами і галузями економіки, професіями, видами та формами зайнятості,

- Організація зустрічі роботодавців та найманих працівників;

- Забезпечення конкуренції на ринку праці, як між роботодавцями, так і найманими працівниками;

- Розподіл доходів і заробітної плати, встановлення рівноважних ставок заробітної плати;

- Сприяння вирішенню питань зайнятості населення.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Предыдущий:

Следующий: