экономика титульник

ВП «Брянківський коледж

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Спеціальність «Дизайн»

Спеціалізація «Графічний дизайн»

КУРСОВА РОБОТА

з предмету «Економіка та організація діяльності»

КР 5.02020701 006

Тема:

Студент Романова Елизавета Федорівна

БК ЛНУ імені Тараса Шевченка Вик. 2014

Інв. № ________________________________

Пояснювальна записка _____ аркушів

Графічна частина

Група 32-ДГ

Брянка 2014

ВП “Брянківський коледж

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Циклова комісія спеціальних дисциплін

спеціальності 5.02020701 «Дизайн»

КУРСОВА РОБОТА

з предмету «Економіка та організація діяльності»

на тему:

Студентки 3 курсу 32-ДГ групи

напряму підготовки 5.0202

«Мистецтво»

спеціальності 5.02020701 «Дизайн»

(графічний дизайн)

Романова Е.Ф.

Керівник викладач Щербаньов С.В.

Національна шкала _____________

Кількість балів: _____ Оцінка: ЕСТS_____

Члени комісії _____________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Брянка – 2014 рік

ВП “БРЯНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

ЗАВДАННЯ

курсового проекту (роботи) з курсу Економіка та організація діяльності

Студента групи 32-ДГ спеціальності 5.02020701 «Дизайн»

(графічний дизайн)

Романової Елизавети Федорівни Тема:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихідні дані:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Курсовий проект (робота) містить:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі ________________________

Дата закінчення ____________________

Керівник_____________Щербаньов С.В

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Предыдущий:

Следующий: