экономика мукагали

Агрегат сөзі қандай мағынаны білдіреді?A) шегеру

Агроөнеркәсіптік кешенге жататын салаларды көрсетіңізE) Эмиссиялық

Айналмалы қорларға төмендегілердің қайсысы жатады:A) қоймадағы дайын өнім, жөнелтілген немесе тиелген өнім, ақша-қаражаттар

Айналым қорлары:A) айналыс салаларына қызмет көрсетеді, яғни өндірістік үрдістерге қатыспайды

Амортизацияның нормасы:A) жыл сайын өндірілетін өнімге тасымалданатын еңбек құралдарының баланстық құнының еншісі (атөқарылатын құмысқа)

Аралас экономикада:A) тауар мен қызмет мемлекеттік кәсіпорындарында да, жеке меншік ұйымдарында да өндіріледі

Асхана, емхана, сауықтыру кешендері негізгі құралдардың қай бөлігіне жатады:A) өндірістік емес

Аудандық коэффициенттер нені көрсетеді:A) кәсіпорынның орналасқан аймағының тұру қолайсыздығын ескере отырып төленетін еңбек ақының өсу мөлшерін

Аяқталмаған өндіріс:A) өндіріс үрдісіне қатысатын еңбек заттары

бекітіп беру

БББББББББББ

Бір айналым ұзақтығы неғұрлым аз болса, соғұрлым…A) айналымдар көбірек

Бір өндірістік цикл ішінде пайдаланылатын, өзінің заттай формасын өзгерте отырып, құнын өнімнің өзіндік құнына толық аударатын құндылықтар қалай аталады:A) айналым құралдары

Бір өндірістік цикл ішінде пайдаланылатын, өзінің заттай формасын өзгерте отырып, құнын өнімнің өзіндік құнына толық аударатын құндылықтар қалай аталады:A) айналым құралдары

Болашақтағы ақшаны қазіргі құнына келтіруі аталадыD) Дисконттау

Газ, су, электр, жылыту, байланыс, канализация жүйелері негізгі құралдардың қай тобына жатады:A) тарату жүйелері

Дайын деңгейі бойынша өнімнің түрлерін айтыңыз:E) дайын өнім, жартылай фабрикаттар, аяқталмаған өндіріс

Егер елдегі қолда бар табыс көлемі өсетін болса, онда:E) тұтынуға орташа бейімділік кемиді, ал қор жинағына орташа бейімділік өседі

Егер мемлекет қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талапты қатаңдатса, онда:A) өнім бірлігіне өндіріс шығынының өсуі және жиынтық ұсынысының қысқаруы;

Еңбек ақының ерекше жағдайлары нені көрсетеді:A) қалыпты жұмыс жағдайынан ауытқуларға төленетін еңбек ақыны (түнгі уақыт, мереке күндері, т.б.) және ынталандырушы сипаттағы төлемдерді

Еңбек өнімділігі қалай анықталады:A)түсім / жұмысшылар саны

Еңбек өнімділігі қандай қатынаспен өлшенеді?B) капитал шығынының еңбек шығынына қатынасымен

Еңбек ресурстары деп мына адамдарды айтуға боладыE) жұмыс істейтін, қызмет көрсететін, өнім өндіретін және пайда, табыс әкелетіндер

Еңбекті мөлшерлеудің негізгі міндеттері: E) еңбектің саны мен сапасын белігілеу

Жалпы табыс қалай анықталады:A) өнімді өткізуден түскен табыс — өткізілген өнімнің өзіндік құны

Жаңа құрылыс, техникалық қайта жарақтану, бұрынғы қалпына келтіру, негізгі қорларды және өндірістік қуатты ұлғайтуға бағытталған капиталдық салымдар құрылымы қандай:A) ұдайы өндірістік

Жаңа өндіріске дайындық дегеніміз — :A) техникалық тапсырманы жетілдіру

Жаңа өндірісті салуға немесе жұмыс істеп тұрғандарын жаңартуға бағытталған инвестициялар қалай аталады:A) нақты (тікелей)

Жарнама шығындары, банк несиелерінің пайыздары, әкімшілік шығындар қай топқа жатады:A) кезең шығындарына

Жеке табыс – бұл:D) бір жыл ішінде өндірілген тауарлар мен қызметтердің жиынтығы

Жоспарлаудың қай әдісінде әртүрлі ресурстарды және оларға қажеттіліктерді өзара салыстыруға, өлшемдестіруге, теңдестіруге негізделген:B) баланстық әдіс

Жұмыс істеу, өнім шығару, өнім нормасы:B) тиісті біліктілігі бар жұмыскерлер немесе жұмыскерлер тобы белгілі жағдайда жұмыс уақыты өлшемінде орындалуға міндетті өнім мөлшері

Жұмыскерлерге марапаттау қағазын беру ынталандырудың қай түріне жатады:A) моральды

Жұмысшы күшінің бағасы немен өлшенеді:A) еңбек ақымен

Инвестициялар келесідей бөлінеді:A) нақты (тікелей) және портфельді (қаржылық)

Индикативті жоспардың директивті жоспардан айырмашылығы:A) қарастырылатын негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер мөлшері әртүрлі;

Істеген жұмыс уақытына байланысты төленетін еңбек ақының формасы қалай аталады:A) мерзімді

Кәсіпорын табыстылығының деңгейін қандай көрсеткіш анықтайды? A) өндіріс рентабельділігі

Кәсіпорынның айналым капиталы баланстың қай бөлімінде көрсетіледі:A) ағымды активтер

Кәсіпорынның кіші қызмет көрсетуші персоналын көрсетіңіз:A) бақташы

Кәсіпорынның қосалқы қызметінен туындайтын және өнімді өндіру үрдісіне қатысы жоқ табыстар қалай аталады:A) негізгі емес қызметтен түскен табыс

Кәсіпорынның маманына төмендегілердің қайсысы кірмейді:A) кассир

Кәсіпорынның негізгі капиталы баланстың қай бөлімінде көрсетіледі:A) ұзақ мерзімді активтер

Кәсіпорынның өндірістік күші арқылы анықталады :A) барлық бөлімшелердің, цехтердің, кәсіпорындардың бар құрал – жабдықтары арқылы

Кәсіпорынның өндірістік қуатын өлшеуге арналған өлшем бiрлiктерi:A) табиғи өнiм өндiрудi жоспарлауда пайдаланылатын өлшем бiрлiктерi

Кәсіпорынның өндірістік персоналдары келесідей жіктеледі:A) басшылар, жұмысшылар, мамандар, қызметкерлер, кіші қызмет көрсетуші персонал

Кәсіпорынның соңғы өндірістік шаруашылық нәтижесі – бұл:A) табыс

Кәсіпорынның тиімділік дәрежесін қандай көрсеткіш анықтайды:B) Өндіріс тиімділігі

Кәсіпорынның тіркелген активі — бұл:A) негізгі құралдар + материалдық емес активтер

Қазақстанда кең тараған еңбек ақы формалары:A) кесімді, мерзімді, окладты

Қазақстандағы еңбек разрядының саны қанша:A) 21

Қайта экономикалық жүйеде жеке экономикалық ресурстарды (өндіріс факторларын) өз таңдауымен тұтына алады, өндірісті өз талғамына сай ашып, жаба алады, қызмет саласын тәуелсіз таңдай алады:D) еркін бәсекелі нарықтық экономикада

Қалқымалы окладтың маңызы неде:A) жұмыскердің келесі айдағы еңбек ақысы осы айдағы жұмыстың нәтижесіне байланысты анықталады

Қандай жобалар ұзақмерзімді кезеңге әзірленедіA) Стратегиялық

Қандай экономикалық салаларда мемлекеттік сектор жиі болады:E) тұтынушылар игілігін өндіруде.

Қоғамның экономикалық-өндірістік ресурсы нені көрсетеді?D) өндіріс құралдары;

Қор қайтарымдылығы қалай анықталады:A) өндірілген немесе өткізілген өнім көлемі / негізгі құралдардың орта жылдық құны

Қор сиымдылығы қалай анықталады:A) негізгі құралдардың орта жылдық құны / өндірілген немесе өткізілген өнім көлемі

Қормен қарулану қалай анықталады:A) негізгі құралдардың орта жылдық құны / кәсіпорындағы жұмысшылар саны

ҚР инвестициялық преференциялардың келесі түрлері бар:A) салықтық, кедендік, мемлекеттік заттай гранттар

Құжаттарды дайындайтын және безендіретін, есептеумен, шаруашылық істермен айналысатын еңбек күштері қай топқа жатады:A) қызметкерлер

Құрылыстық – монтаждық жұмыстарға, құрал – жабдықтарға, басқа да капиталды салымдарға шығындарды капиталдық салымдарға бөлу — бұл:A) технологиялық құрылымы

Лауазымына байланысты ай сайын алдын-ала келісілген сомада беріліп отыратын еңбек ақының формасы қалай аталады:A) окладты

Материалдық емес активтерге төмендегілердің қайсысы кіреді:A) лицензия және ноу-хау

Материалдық шығындар мен өндірістік өзіндік құн арасындағы айырмашылық: A) өндірістік емес шығындар

Материалдық-заттай формасы жоқ, бірақ кәсіпорынға әрдайым немесе ұзақ уақыт бойы табыс алып келетін құндылық:A) материалдық емес активтер

Машиналар, құрал-жабдықтар, станоктар өндірістік негізгі құралдардың қай бөлігіне жатады:A) активті

Мемлекет белгілейтін еңбек ақының ең төменгі мөлшері қай заңнамалық құжатта көрсетіледі:A) бюджетте

Мемлекет еңбек ақы жүйесін қалай реттейді:A) ең төменгі еңбек ақы мөлшерін белгілеу арқылы

Мемлекеттік қазынаның артықшылығы бұл:C) шығынның кірістен асып кетуі

Мерзімдік еңбекақы төлеуде еңбекақы көлемі анықталады: A) жұмыс жасалған уақытты сағаттық тарифтік ставкаға көбейтумен

Мөлшерленетін айналым құралдарына жататындар:A) өндірістік айналым қорлары және дайын өнім

Мұнай дегеніміз бұл: А) Көмір сутекті шикізат

Мұнай және газ скважиналары, каналдар, дамбалар негізгі құралдардың қай тобына жатады:A) қондырғылар

Мұнай қоры бойынша дүние жүзінде қай ел бірінші орында алады?C) Сауд Аравиясы

Нақты айырбас бағамы дегеніміз – бұл:E) екі елдің валюталарының салыстырмалы бағасы

Нақты жауап беріңіз: негізгі қорлар – бұл:B) еңбек құралдары

Нарықтық экономиканың экономикалық субъектісі болып…A) Мемлекет, фирма, үй шаруашылығы

Негізгі капитал мыналардан тұрады:A) негізгі құралдар, материалдық емес активтер, ұзақ мерзімді инвестициялар

Негізгі қорларды қалпына келтіру қай құралдардың көмегімен жүзеге асырылады? A) амортизациялар

Негізгі қорлардың белсенді бөлігі:A) өндіріс қуаттылығын және техникалық деңгейін бағалауда негізгі база болып табылады

Негізгі құралдар қалай бөлінеді:A) өндірістік және өндірістік емес

Негізгі құралдардың бастапқы құнынан жинақталған тозу сомасын алғандағы құн:A) қалдық құн

Негізгі құралдардың жаңару коэффициенті қалай анықталады:A) жыл ішінде енгізілген негізгі құралдар құны / негізгі құралдардың жыл соңындағы құны

Негізгі құралдардың тозуының қандай түрлері бар:A) физикалық және моральды

Негізгі құралдардың түрлері бойынша шекті амортизация мөлшері қай заңнамалық құжатта көрсетіледі:A) ҚР Салық кодексінде

Негізгі құралдардың шығару коэффициенті қалай анықталады:A) жыл ішінде шығарылған негізгі құралдар құны / негізгі құралдардың жыл басындағы құны

Негізгі қызметтен түскен табыс қалай анықталады:A) жалпы табыс — кезең шығындары

Негізгі өндірістік қорлар құрылымы – бұл… A) негізгі өндірістік қорлардың жеке топтарына салынған капитпл шамасының арасындағы арақатынас

Негізгі өндірістік қорлар:A) Өндірістік үдерісте көптеген өндірістік циклдер бойы қатысатын, сонымен қатар өз натуралды-нақты формасын сақтайтын, ал құнын дайын өнімге (немесе жасалған жұмысқа) бірте-бірте, қызметтер мерзімі бойы ауыстыратын еңбек құралдары

Негізгі өндірістік қорларды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері:A) экстенсивтілік коэффициенті

Негізгі өндірістік қорлардың пайдалану деңгейін сипаттайтын көрсеткіш: А) Ауысым коэффициенті

Негізігі қорлар:E) өндіріс процесіне бірнеше рет қатысатын, өзінің заттай нысанын сақтайтын, өз құнын тозуына қарай бөлшектеп, дайын өнімге көшіретін еңбек құралдары

Өндiрiс ұстанымдары:А) кәсiпорынның өндiрiстiк және коммерциялық жұмысының жүзеге асырылуы үшiн қажетті өндірістік факторлардың ақшалай шығыны

Өндірілген өнім көлеміне немесе орындаған жұмысына байланысты төленетін еңбек ақының формасы қалай аталады:A) кесімді

Өндіріс көлеміне байланысты шығындар қалай бөлінеді:A) өзгермелі және шартты-тұрақты

Өндіріс көлеміне қатысы жоқ, өнім өндірілмесе де көрініс табатын шығындар қалай аталады:A) шартты-тұрақты

Өндіріс рентабельділігі қалай анықталады:A)жалпы табыс / (негізгі құралдардың орта жылдық құны + айналым құралдарының орта жылдық құны)

Өндірісті ұйымдастыру ─ бұл: A) кәсіпорынға бөлінген ресурстарды, жоспарлы тапсырмаларды неғұрлым ұтымды пайдалану, орындау және еңбек процестерін өндірістің материалдық элементтерімен тиімді ұштастыру шараларының кешені

Өндірісті ұйымдастыру ─ бұл: A) кәсіпорынға бөлінген ресурстарды, жоспарлы тапсырмаларды неғұрлым ұтымды пайдалану, орындау және еңбек процестерін өндірістің материалдық элементтерімен тиімді ұштастыру шараларының кешені

Өндірісті мамандандыру:A) Нақтылы бір өнім түрін шығаруға бекітіледі

Өндірісті ұйымдастыру қағидасының қайсысы өндіріс технологиялық буындарының тең немесе еселі өткізу қабілеттілігін тілейді:A) үздіксіздік

Өндірісті ұйымдастырудың негізгі міндеті:D) біріңғай өндірістік процестерді технологиялық звеноларға, жұмыс процестеріне бөлу және оларды орындаушыларының бөлек топтарына

Өндірістік айналым қорларына төмендегілердің қайсысы жатады:A) өндірістік запастар, аяқталмаған өндіріс және жартылай фабрикаттар, болашақ кезең шығындары

Өндірістік запастар:A) өндіріс үрдісіне пайдалануды күтіп отырған еңбек заттары

Өндірістік қуат дегеніміз:D) уақыт өлшемінде кәсіпорын шығындарын өнімнің белгілі бір жағдайында барынша мүмкіндік есептік көлемі

Өндірістік қуаттылығын анықтағанда құралдардың жұмыс істеу уақытының қоры қолданылады:A) фактілі

Өндірістік қуаттылық – бұл өнім көлемі:A) ресуртарды максималды түрде пайдаланғандағы

Өндірістік персоналға қандай жұмысшылар категориялары кіреді: A) жұмысшылар, қызметкерлер, кіші қызмет көрсету персоналы

Өндірістік процесс ─ бұл:E) технологиялық және жаратынды процестердің жиынтығы

Өндірістік процесс ─ бұл:E) технологиялық және жаратынды процестердің жиынтығы

Өндірістік үрдіске кірмейтін еңбек құралдары – бұл: A) өндірістік қорлар

Өндірістік үрдісте еңбек құралдарын дайын өнімге өзгертуге тікелей қатысатын тұлғалар: A) жұмысшылар

Өнеркәсіптік- өндірістік қызметкерлері:D) жұмысшылар, басқарушылар (басшылар), мамандар, қызметкерлер, кіші қызметтегі жұмыскерлер

Өнім өндіруге жұмсалған жай экономикалық элементтерін атаңыз:C) шикізат, негізгі және қосалқы материалдары, отын, энергия, жалақы, амортизация

Өнім пайдалылығы былай анықталады:B) өнім өткізуден алынған пайданың оны өндіру мен өткізуге жұмсалған шығынға қатынасы

Өнім рентабельділігі қалай анықталады:A)негізгі қызметтен түскен табыс / өткізілген өнімнің өзіндік құны

Өнімді дайындау үрдісіне байланысты шығындар қалай бөлінеді:A) негізгі және үстеме

Өнімді өндіруге тікелей қатысы жоқ, бірақ өндірісті ұйымдастырумен, басқарумен және қызмет көрсетумен байланысты шығындар қалай аталады:A) үстеме

Өнімнің бағасына ықпал ететін факторларды көрсетіңіз:A)сұраныс пен ұсыныс, тұтынушылар

Өнімнің бәсекелік қабілетіне ықпал ететін факторды көрсетіңіз:A)өнімді алмастырушы жаңа тауардың шығуы

Өнімнің есеп жүргізу тәсілін айтыңыз:B) заттай, ақшалай шамада және шартты заттай бірлігінде

Өнімнің өзіндік құны (жұмыстардың, қызметтердің):A) өндiрiс шығыны мен өнiмдердi сату шығындарының жиынтығы (жұмыстардың, қызметтердің)

Өнімнің өзіндік құнына жатқызу тәсіліне байланысты шығындар қалай бөлінеді:A) тікелей және жанама

Өнімнің өзіндік құнына кіреді:A) өндірістің негізгі шығыстарының және қосмыша шығындарының

Өнімнің өзіндік құнына оларды бөлу арқылы жатқызатын шығындар қалай аталады:A) жанама

Өткізілген өнімнің 1 тг кеткен шығындары қалай анықталады:A) (өткізілген өнімнің өзіндік құны + кезең шығындары) / түсім

Пайда тең:C) Баға- Өзіндік құн

Роялти бұл:D)Қойнаупайдаланушыларды салығы

Салық салғанға дейінгі жиынтық табыс қалай анықталады:A) негізгі қызметтен түскен табыс + негізгі емес қызметтен түскен табыс

Салық салғаннан кейінгі жиынтық табыс қалай анықталады:A)салық салғанға дейінгі жиынтық табыс — корпоративтік табыс салығы

Салық салғаннан кейінгі жиынтық табысқа төтенше жағдайлардан болған табысты (шығынды) қосу немесе шегеру нені көрсетеді:A)таза табысты

Сату пайдалылығы ─ бұл:A) өткізілген өнімнің бір теңгесіне шаққандағы пайда мөлшері

Сату рентабельділігі қалай анықталады:A)таза табыс / түсім

Тарифтік сетка нені көрсетеді:A) жұмыстың күрделілігіне байланысты белгіленетін разрядтар мен тиісті тарифтік коэффициенттерді

Тарифтік ставка нені көрсетеді:A) жұмыс уақытының бірлігіне төленетін еңбек ақының ақшалай формасын

Тарифтік-квалификациялық анықтама нені көрсетеді:A) бюджеттік сала жұмысшылары мен жұмыстың разрядын

Тікелей материалдық құндылықты жасайтын адамдарға жататын:C) жұмысшылар

Төмендегі негізгі құралдардың қайсысы амортизацияланбайды:A) жер

Төмендегі негізгі құралдардың қайсысы амортизацияланбайды:A) жер

Төмендегілердің қайсысы ҚР өнеркәсібі салалары бойынша ЖІӨ нің жалпы көлем бойынша үлкен үлесті көрсетеді:E) Отын

Төмендегілердің қайсысы негізгі құралдар құрамына кіреді:A) есептеуіш техникалар

Ұзақ мерзім бойы пайдаланылатын (1 жылдан артық), өзінің заттай формасын сақтай отырып, құнын дайын өнімге біртіндеп аударатын еңбек құралдары қалай аталады:A) негізгі құралдар

Ұлттық байлық – бұл:E) жасалған және жиналған мәдени құндылықтары

Шаруашылық қызмет ─ бұл:A) жұмыстар кешені, істері және өнім өндіру мен өткізу шаралары

Шаруашылық қызмет ─ бұл:A) жұмыстар кешені, істері және өнім өндіру мен өткізу шаралары

Шаруашылық туралы ғылым бұл:A) экономикс

Шикізат пен материалдар айналым құралдарының қай тобына жатады:A)өндірістік запастар

Экономикалық элементтері бойынша шығындарды топтастырудың мақсаты неде:B) өндіріс шығындары сметасын құрастыру

Экономиканың материалдық негізін құрайтын:B) Өндіріс

Экстенсивті экономикалық өсім бұл:B) өнімнің ұйымдастырылуының жақсартылуы

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Предыдущий:

Следующий: