эконом,теория

«Экономия» атауын алғашқы болып ұсынған:Ксенофонт

«Арзан ақша» саясаты мына кезеңде өткізіледі:кризис

«Кәсіпкерлік» француз тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді?делдал

«Қалыпты пайда » ұғымының ең толық анықтамасы:фирмаға өзінің қызмет атқару бағытын сақтап қалу үшін қажетті пайда;

«Қымбат ақша» саясаты мына кезеңде өткізіледі:өсу (өрлеу)

«Меншік» категориясы қандай экономика қатынастарын білдіреді:өндіріс факторларымен нәтижелерін иемдену және олардан айыру қатынастарын

«Саяси экономика» терминін өз еңбегінің тақырыбына бірінші қолданған:Антуан де Монкретьен

«Экономикалық жүйе» түсінігінің дұрыс анықтамасын таңдаңдар:белгілі бір тұтастықты құрайтын, экономикалық элементердің өзара байланысының жиынтығы

ААА

А.Оукен заңы қайсы байланысты көрсетеді?жұмыссыздың деңгейі және ЖІӨ нақты көлемі арасындағы;

Айналмалы капиталға жатады:еңбек заттарының құны;

Айналым үлгісінде:үй шаруашылықтары ресурстар нарығында сатушы болады, ал тауарлар нарығында сатып алушы болады

Айналымды капиталға жататыны:шикізат, материалдар, жанармай, энергия

Акция құнды қағаздарынын түсетін пайда:дивидент

Акциялардыңбақылау пакеті бұл:акционерлік қоғам мен шығарылған акциялардың жалпы көлеміндегі басқа акционердің немесе сол акционердің үлесімен салыстырғанда басым түсетін (50 пайыздан көп)

Ақшаның қандай қызметі негізінде несиелік ақша пайда болған:төлем құралы

Ақшаның металдық теориясын жасаған «меркантелизм» мектебінің өкілі:Томас Мэн

Амортизация – бұл:өндірілген өнімге ауысқан негізгі капиталдың құны;

Анық емес шығындар:бухгалтерлік есеп беруде төленбейді және көрсетілмейді

Атаулы құндағы жалпы ұлттық өнімнің (ЖҰӨ) дегеніміз не?бұл ағымдағы бағада көрсетілген тауарлар мен қызметтердің өндірістік көлемі

Атаулы құндағы ЖҰӨ бұл:ғымдағы бағадағы ЖҰӨ

Ашық акционерлік қоғам коммерциялық құпияны сақтай алмайды, өйткені:кез келген адам акцияны сатып ала алады және АҚ-ның ортақ иесі бола алады

БББ

Баға деген түсінікті анықтайтын ақшаның қандай қызметтері бар?құн шарасы

Бағадан басқа сұраныстың өзгеруіне әсер етуші факторлар:тұтынушылардың талғамы және ақшалай табыстары

Бағадан тыс факторлардың ықпалымен сұраныс қисығы ығысады:сұраныс көбейген кезде – оңға, сұраныс азайған кезде солға

Бағадан тыс факторлардың ықпалымен ұсыныс қисығы ығысады:ұсыныс көтерілген кезде – оңға, ал ұсыныс төмендегенде солға

Бағаның жалпы деңгейін өлшеу көрсеткіші:ЖҰӨ дефляторы

Баламалы шығын сөзі қалай түсіндіріледі?сол ресурстарды пайдалану бағытында алынбай қалған басқалардың құны

Бәсекенің міндеттері:айтылғандардың бәрі;

Белгілі бір мерзімге пайыздық төлем түріндегі қайтарым жағдайында берілетін қаржылық капитал – бұл:кредит

Белгілі бір шығару көлемін қамтамасыз ететін, ең аз шығын деңгейі:изокванта мен изокостаның жанасу нүктесіне

беру;

Бидайға сұраныс мөлшері тәуелді:нанға сұранысқа,бидай ұсынысына

Бухгалтерлік пайда тең болады:жалпы табыстар мен сыртқы шығындардың айырмасына;

Бухгалтерлік шығындар бұл:анық шығындар

Бір жеке иеліктегі (кәсіпкерліктегі) кемшіліктер:толық мүліктік жауапкершілік

ГГГ

Госсен заңына сәйкес :тауар аз болған сайын, пайдалылығы мен құндылығы жоғары болады

ДДД

Дағдарыс құбылысының инфляциямен қосылуы болады:стагфляция

Дағдарыстар арасындағы мерзім қалай аталады?экономикалық цикл

Дамыған елдердегі экономикалық өсудің ең елеулі себептері:өндірістегі технологиялық өзгерістер

Дәстүрлi экономика үшiн не сипатты емес?ұлғаймалы ұдайы өндiрiс

Дедукция дегеніміз не?жалпы жағдай негізіндегі жекелік дәйекілеу

Дифференциалды рента II пайда болады:шаруашылық жүргізудің интенсивті үлгісінде;

ЕЕЕ

Егер номиналды табыс 8 пайызға өскен болса, ал бағалар деңгейі 10 пайызға өссе, онда нақты табыс:2 пайызға қысқарады

Егер де тауардың бағасы сұраныс пен ұсыныс қисықтарының қиылысу нүктесінен жоғары болса, онда қалыптасады:артықшылық

Егер елде жеке табыс салығы өссе, онда:жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс кемиді

Егер тауар бағасы сұраныс қисығы мен ұсыныс қисығының қиылысу нүктесінен төмен болса, онда мынылар туындайды:тапшылық

Екi факторлы өндiрiстiк функцияның графигiндегi изокванта сызығы ненi сипаттайды:өнiм шығарудың тең көлемiн қамтамасыз ететiн екi факторлардың барлық мүмкiн болатын құрамаларын (комбинацияларын)

Екі және одан да көп тұлғалармен ұйымдасқан кәсіпкерлік нысан:серіктестік

Еңбек ақы есепке алынады:ЖҰӨ-ді табыстармен шығарғанда;

Еңбек нарығында баға ретінде көрінеді:еңбек ақы;

Еңбекақы бұл төмендегі көрсетілген факторға табыс:еңбекке

Еңбектің орташа өнімі бұл:еңбек көлеміне өнім жиынтығыныңқатынасы

Еңбектің шектеулі өнімі бұл:еңбектің өсуіне өндіріс нәтижесінің өсуінің қатынасы

Еркiн сауда экономикасы қалай сипатталады: мүлдем еркiн бәсеке және рынокта ешкiмнiң билiгi болмауымен

ЖЖЖ

Жай қайта өндіру – бұл•жалдан-жылға өзгермейтін көлемде өндірістің жаңа қосылып отыратын үдерісі

Жалақының өсуіне немесе басқа ресурстар бағасының өсуіне байланысты инфляция – бұл:шығындар инфляциясы;

Жалпы табыс – бұл:барлық өнімдерді өткізгеннен алынған табыс

Жалпы табыстың формуласы:P*Q

Жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ) дегеніміз не?осы елдің ұлттық кәсіпорнының шет елде қызмет етуі кезіндегі және өз елінде шығарылған барлық дайын тауарлар мен қызметтердің жалпы нарықтық құны

Жалпы ұлттық өнім алынған (минус) амортизация тең болады:таза ұлттық өнім

Жалпы ұлттық өнімді (ЖҰӨ) есептеудің әдісітері:табыстар бойынша, шығындар бойынша, өндіріс әдісі

Жалпы ұлттық өнімді (ЖҰӨ) есептеудің неше әдісі бар?3

Жалпы ұлттық өнімді шығындар бойынша есептеу:C+I+G+NX

Жалпы ұлттық өнімнің (ЖҰӨ) дефляторы дегеніміз не?атаулы құндағы ЖҰӨ-нің нақты ЖҰӨ-ге қатынасы

Жалпы шығындар неден құралады?тұрақты және өзгерісті шығындардан

Жалпы шығындар тең:FC+VC

Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) дегеніміз не?өтелімді (амортизацияны) қоспағандағы осы елдегі барлық шығарылған тауарлар мен қызметтердің жалпы сомасы

Жаңа стадион құрылысының альтернативті шығындары – бұл:стадион қызметтерінің тоқтап қалуына байланысты алынбаған табыс;

Жеке қолдағы табыс тең болады:алынған жиынтық табыстан салықтар мен міндетті төлемдерді шегергенге;

Жер бағасы тікелей байланысты: рентаға;

Жер рентасының көлеміне әсер ететін фактор:жер қыртысының құнарлылығы

Жер рыногының ұсынысы туралы:абсолютті икемсіз

Жердің қысқа мерзімде ұсынысы:абсолютті икемсіз;

Жиынтықты (жалпы) өнім:өндірістің қалған факторының өзгермеуі кезінде, зерттелетін фактордың белгілі бір көлемінде өндірілітін өнім көлемі

Жұмыс күшінің құны немен анықталады:жұмыс күшінің өмір сүруіне қажет тіршілік заттарының құнымен;

Жұмыссыздық деңгейі мен бағалардың жылдық өсу қарқыны арасындағы байланыстылықты көрсететін қисық-ол:Филлипс қисығы;

Жұмыссыздықтың әлеуметтік-экономикалық салдарына жатпайды:өндірілген өнімдердің сапасының төмендеуі

Жұмыссыздықтың формалары:циклдік, құрылымдық, маусымдық, фрикциондық

ЖҰӨ — бұл:өз елінде және шетелдерде жұмыс жүргізетін ұлттық кәсіпорындардың бір жылда өндіріп шығарған дайын өнімдері мен қызметтерінің жалпы нарықтық құны;

ЖҰӨ құрамына кіргізіледі: жергілікті кітап дүкеніндегі жаңа оқулықтың құны;

Жылжымайтын мүлікті кепілдікке алған кредит не деп аталады:ипотекалық

ЖІӨ мен ЖҰӨ айырмасы тең:факторлық табыстардың қалдығына;

ЖІӨ –нің құны тең:бір жылда ел резиденттерінің өндірілген түпкі өнімдеріне;

ЗЗЗ

Заттың бағасының 5 пайызға арзандауы ұсынысты 8 пайызға кемітті делік, онда осы тауардың ұсынысы:икемді

ИИИ

Игiлiкке сұраныс икемдi болады, егер:Еdp> 1

Икемді сұраныста:баға төмендегенде сату көлемі өседі де, жалпы табыс артады

Индукция дегеніміз не?жекелік негізінде жалпы жағдайға шығу

Индустриялыққа дейінгі экономикалық жүйе сипатталмайды:техниканы пайдаланумен

Инфляция дегеніміз не?ақшаның құнсыздануы

ККК

Капиталдардың қандай түрі туралы толық айналым жасады және құны қайтарылды дейді:авансыланған капитал;

Капиталдың айналым жылдамдығы – бұл:ресурстардың бір жылда жасаған айналымдарының саны;

Капиталдың орташа өнімі бұл:капитал көлеміне жиынтықты өнімнің қатынасы

Капиталдың шектеулі өнімі бұл:капиталдың өсуіне өндіріс нәтижесінің өсуінің қатынасы

Кәсіпкерлік – бұл:табыс табу мақсатында негізгі өндіріс факторларын біріктіру, өндірісті белсенді түрде ұйымдастыру;

Кәсіпкерлік бұл:тәуекелмен байланысты және табыс алуға бағытталған шаруашылық қызметі

Кәсіпкерлік қабілетке төленетін қалыпты пайда қандай шығындардың құрамына қосылады:ішкі шығындар;

Кәсіпкерлікке жатпайтыны:нарық

Кейнстік теорияға сәйкес экономика тепе-теңдікке жетеді, егер:AS = AD;

Кейнстік үлгіге сәйкес экономика тепе-теңдікте болады, егер:жиынтық сұраныс жиынтық ұсынысқа тең болса;

Келтірілген кәсіпорын үлгілерінің қайсысы экономиканың қоғамдық саласына жатады:мемлекеттік кәсіпорын;

Келісімді жалақы:дайындалған өнім санына байланысты төленеді

Коммерциялық банкердің қызметіне кірмейтіндер:ақша шығару

Кондратьевтің «ұзын толқындары» мыналарға байланысты:жаңа технологияның пайда болуы

Кредиттік қаржы саясатының құралдары болып табылмайтындар:салық салу

ҚҚҚ

Қайта өндіру – бұл:өндірістің үнемі қайталанатын үдерісі

Қайта өндірудің экстенсивтік түрі дегеніміз не?сапаны өзгертпей қолданылатын факторлардың кеңейтілуі есебінен өндірілетін өнімнің көлемін көбейту

Қандай жағдайда фирма өндіріс көлемін кеңейтеді?өнімнің әрбір қосымша шығарылған бірлігі қосымша пайда әкеледі

Қолдағы бар табыс бұл:жеке табыс минус салықтар мен төлемдер

Құлдырау кезеңінде жандануды ынталандыратын не?инвестицияның көбейуі

Құрылтайшы жарғылық капиталдың 25 % салған болса, онда, ол фирма табысының қанша пайызын алуға құқығы бар?25

МММ

М1 құрамына кіреді:металл және қағаз ақша, чек салымдары

Макроэкономика экономикалық теорияның бөлігі ретінде анықталып, мыналарды зерттейді:тұтастай алғанда, ұлттық экономикада болып жатқан үрдістерді

Макроэкономикалық мақсатқа жатпайтыны:құқықтық тәртіп

Макроэкономиканың негiзгi мақсаттары:нақты қоғамдық өнiмнiң жоғары және өскелең деңгейi, жұмыспен қамтудың жоғары деңгейi, баға тұрақтылығы, экспорт-импорт тепе-теңдiгi

Мемлекет бюджеті табысына кірмейді:тұрғындарға жәрдемақылар

Мемлекет бюджетінде тапшылық келесі жағдайға байланысты қалыптасады:мемлекеттік шығындар салықтан түскен сомадан артқанда

Мемлекеттiк меншiктi жекешелендiру — бұл:мемлекеттiк меншiктi жеке меншiкке айналдыру

Мемлекеттік бюджетке түсімдер мен салық мөлшерлемесінің арасындағы тәуелділікті көрсететіндер:Лаффер қисығы

Мемлекеттік меншікті жекешелендіру – бұл:мемлекеттің иелігіндегі мемлекеттік меншік объектілерін жеке-дара немесе біріккен меншік иелігіне беру (немесе сату);

Мемлекеттің құнсызданған қағаз ақшаны жарамсыз деп жариялауы былай аталады:ақшаны жарамсыз деп табу

Меншік экономикалық категория ретінде не болады:тіршілік игіліктерін иемдену, айыру, иелену, пайдалану және басқару бойынша тарихи қалыптасқан адамдар арасындағы қатынастар

Меншікті мемлекет иелігінен алу – бұл:шаруашылықты басқару және жүргізу құқығын мемлекеттен алып, кәсіпорындарға

Меншіктің субьектілеріне не жатады?Мемлекет, ұжым, тұлға

Микроэкономика қарастырады:фирманың қызмет ету механизмін;

Микроэкономика төмендегіні зерттейтін, экономикалық ғылымның бөлігі ретінде анықталуы мүмкін:тұтынушылардың бөлек топтары, фирмалар мен меншікті ресурстардың экономикалық мінез-құлқы

Монополия бұл:бір фирмадан тұратын сала

Монопсония бұл:нарықта бір сатып алушының болуы

ННН

Нақты еңбек ақы – бұл:номиналды еңбек ақыға сатып алынуы мүмкін тауарлар мен қызметтер мөлшері;

Нарық инфрақұрылымы дегенде не түсіндіріледі:тауар өндірушілердің тиімді қызмет үшін жалпы жағдайда қамтамасыз ететін, қызмет аясы мен әр түрлі ұйымлдардың жүйесі

Нарық инфрақұрылымының элеменнтері болып табылытындар:тауарлық және қор биржалары, еңбек биржасы, сауда үйлері

Нарық шаруашылығының негізгі субъектілері болып табылатындар:үй шаруашылығы, бизнес және үкімет

Нарықтық экономикаға аталған сипаттамалардың қайсысы қатысты емес?орталықтандырылған жоспарлау

Нарықтық экономикалық жүйенің басты элементтерін атаңыз:сұраныс, ұсыныс, баға, бәсеке

Натуралды нысандағы шаруашылыққа не тән?бөлек шаруашылық бірлігі шегіндегі тұтыну мен өндірістің тікелей байланысы

Негізгі капиталға жатады:еңбек құралдарының құны;

Негізгі капиталға жататындарығимарат, құрылыс, машиналар және еңбектің басқа да құралдары

Негізгі капиталды пайдаланғаны үшін орнын толтыруға аудару бұл:амортизация

Негізгі капиталдың физикалық (тұлғалық) тозуы мыныған байланысты:капиталдың материалдық тозуы және табиғи істен шығуымен

Негізгі өндіріс қорлары – бұл:өндірісте ұзақ мерзім қолданатын және құнын жасалып шығарылған өнімге біртіндеп аударатын материалдық құралдар;

Негізгі өндірістік қорлар бұл:өндіріс кезеңінде бірнеше рет қолданылатын, өзінің құнын шығарылытын өнімдерге бөлшек бойынша аударатын өндіріс құралдары

Несие қандай қағидаларда беріледі:мерзімді, ақылы, қайтарымды

Номиналды (атаулы) ЖҰӨ-ді анықтаңдар:ағымдағы бағалар негізіндегі ЖҰӨ

Номиналды еңбек ақы – бұл:еңбек ақының ақшалай көрінісі;

ООО

Озық технологияны өндірісте пайдалану:ұсыныс қисығын төмен оңға жылжытады

Олигополия (өктемдік) бұл:стандартталған және сараланған тауар шығаратын бірнеше ірі фирма билейтін нарық

Орташа табыс – бұл:жалпы табысты өткізілген өнімдер көлеміне бөлу нәтижесінде алынған табыс

Оукен заңы мыналардың арасындағы сандық өзара байланысты сипаттайды:жұмыссыздық және нақты ЖҰӨ

ӨӨӨ

Өзгермелі шығындарға төменде келтірілген шығындардың қайсысы жатпайды:амортизация;

Өндіріс факторлар нарығы бұл:жер, жұмыс күші, капитал нарығы

Өндіріс факторларының иесі келесі табыс түрлерін алады:еңбек ақы, рента, процент, пайда;

Өндірістік қатнастар дегеніміз не?өндіріс үдерісіндегі адамдар арасындағы қатынастар, бөлу, айырбас және тұтыну

Өндірістік шығындардың өсуінен туындаған инфляцияға төменде келтірілген қандай жағдайлардың қатысы жоқ:жұмыспен қамту мен өндірістің өсуі

Өндірістің айналым қорлары – бұл:бір өндіріс барысында жұмсалатын және құны дайын өнімге толық аударылатын материалдық заттар;

Өндірістің айналым қорлары (капиталы) – бұл:бір өндіріс барысында жұмсалатын және құны дайын өнімге толық аударылатын материалдық заттар

Өндірістің жалпы шығындары не болады:өнім өндіруде пайдаланған барлық ресурстардың шығыны;

Өндірістің интенсивтік түрін не сипаттайды?жаңа технологиялар негізінде барлық факторларды тиімді пайдалану есебінен өндірісті кеңейту

Өндірістің негізгі факторы мыналар болып табылады:еңбек, жер, капитал, кәсіпкерлік қабілет

Өндірістің өзгерісті факторы бұл:өнімдерді шығарудағы өзгеріс кезінде жеткілікті тез өзгертуі мүмкін факторлар

Өндірістің ұлттық көлемінің көрсеткіші болып табылытындар:жалпы ұлттық өнім, жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс

Өндірістің экстенсивтік нысаны нені сипаттайды?•қосымша еңбек және табиғи ресурстарды және бұрынғы техника негізіндегі өндіріс құралдарын тарту

Өнімнің бір данасын өндіруге жұмсалған шығын:орташа шығын;

Өршімелі инфляция:жылына 200 пайызға дейін

Өтелім (амартизация) бұл:осы кезеңде пайдаланған негізгі капиталдың тең құнынан жыл сайын дайын өнім құнына аудару

ППП

Пайда тең:TR-TC

Пайданы барынша көбейту ережесі:MC=MR

Постиндустриалдық жүйе төмендегідей сипатталады:экономика тиімді технологиямен, ақпараттық қамтамасыз етумен, дамыған қызмет аясымен

Постиндустриялдық елдердің экономикасын қалай сипаттауға болады:аралас экономика;

РРР

Рента – бұл:жер иесінің табысы

Рента – бұл:жер иесінің табысы;

Рыноктағы екі фирманың үстемдігі?дуополия

Рыноктың негізгі элементтері:сұраныс, ұсыныс, баға, бәсеке

ССС

Салық салуға байланысты үкіметтің саясаты қалай аталады:фискалдық саясат.

Салықтарды төлегеннен кейін қалған табыс бұл:жеке үйшаруашылықтарының қолындағы қолданбалы жеке табыс

Серіктестіктің артықшылығының бірі мыныда:әріптестердің бірігуі қосымша қаржы тартуға мүмкіндік береді

Синтез әдәсі немен сипатталады?•әлеуметтік-экономиканың өзара іс-қимылын зерттеумен кейбір элементердің экономикалық құбылысының бөлінуімен

Сиректік - бұл:адамдар тұтынушылығын толық қанағаттандырудың мүмкін еместігін көрсететін тұжырымдама

Социалистік экономиканың ең маңызды ерекшелік белгілеріне жатпайтыны:меншік нысаннының көптүрлілігі

Сұраныс заңы бойынша:тауар бағасы түскенде, жоспарланған сатып алу өседі

Сұраныс заңы:тауар бағасының сұраныс көлемінің кері тәуелділігін

Сұраныс заңына сәйкес, сұраныс көлемінің азаюы ненің нәтижесі болып табылыды?бағаның көтерілуінің

Сұраныстың бағадан икемділігі икемсіз болып есептеледі, егер оның мәні:0<1

Сұраныстың бағадан тыс факторлары:Табыс, талғам, субститут тауардың бағасы

Сүттің «Айналайын» және «Табиғи» деп аталатын екі түрін қарастырайық. «Табиғи» сүтінің бағасы көтерілді делік. Сонда бұл өзгеріс «Айналайын» сүтіне деген сұранысқа қалай әсер етеді?«Айналайын» сүтіне деген сұраныс жоғарылайдыСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: