эконом теория шпор 2013

А

«AD — AS» үлгісіндегі экономикалық өсу қалай көрінеді? AS қисығының оңға жылжуы;экономикалық өсу моделінің аз көрсетеіште болуы.AD AS үлгілерінің оңға жылжуы

AD және AS қисықтарының орын ауыстыруы кезінде қандай жағдай қалыптасады: шығындары төмендейді.:Ұлттық өндірістің тепе-тең көлемі өзгереді:Бағаның тепе-теңдік деңгейі өзгереді:Нарық тепе-теңдігі өзгереді.

Aқша жүйесінің элементтері: Aқша эмиссиясы. Ұлттық валюта. Ақша айналысын реттейтін мемлекеттік мекемелер

А.Маршаллдың анықтауынша экономикалықғылым нені зерттеуі керек еді:тұтынуды.сатып алушыны.сатушы

А.Оукен заңы қайсы байланысты көрсетеді?конъюктуралы жұмыссыздық деңгейі және нақты ЖІӨ-нің іс-жүзіндегі көлемінің оның потенциалды мәнінен проценттік ауытқуы;жұмыссыздық пен ЖІӨ ауытқуы ЖІӨ-нің проценттік ауытқуы мен жұмыссыздық деңгейін

А.Смит ақшаның қай қызметін талдады:айналыс құралы.Т-А-Т айналымның қызметі.А-Т

Абсолюттік шығындар ұғымын енгізген экономист:А.Смит..халықтар байлығын зерттеу авторы.көрінбейтін қол иделолгы

Абстрактылы еңбек дегенiмiз:.адам еңбегiнiң жалпы жұмсалу сипаты.ҒТП-ң нәтижесінде жасалған еңбек айтады. күрделі технология арқылы жасалады

Айналым капиталы:   Тұтыну процесінде айналым ақшалай формада тұтас қайтады; Айырбас құнды тауарды өндіру; Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы ж/е жаңаруы.

Айналымдағы капиталдың формуласы: А-Т-А; Ақша; Тауарлы ақша.

Айналымдағы капиталдың формуласы: А-Т-А ; Тауарлы ақша ; — T-A1-Т-Ө-T ¹¹.

Айналымдағы капиталдың формуласы: Өндірістік; Өнеркәсіптік; T-A1-Т-Ө-T11.

Айнамалы капитал:  Капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы;  Қосымша құн өндіру; Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы.

Айнымалы фактордың қосымша бір бірлігін пайдалана отырып өндірілген жалпы өнімнің өсімі:marginal product. MP

Айнымалы шығын қисығы:Қалыптасу кезеңінде шығын деңгейі бір қалыпты болып тұрады.Даму кезеңінде өндіріс көлемі өскен сайын айнымалы шығын көлемі де арта түседі.Бастапқы кезде өндіріс көлемінің ұлғаюымен қатар қарқынды ұлғайып отырады

Айырбас құны: Тауартың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттілігі; Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі; Ұлттық өнім,табыс,сауда.

Айырбас құны: Тауардың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттілігі; Өндіруге жұмсалған еңбектің еңбектің өнімі; Тауардың пайдалылығы,адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті.

Айырбас құны:Тауардың тауарларға айырбасталу қабілеттілігі; Еңбек құралы; Табыс көзі.

Ақша айналымын басқаратын, реттейтін институттар:бірінші денгейлі банк.ұлттық банк..елдегі жетекші институт

Ақша жүйесіне қандай элемент кіретіндігін көрсетіңіз:Баға масштабы: Ақша эммиссиясы: Ұлттық валюта.

Ақшаның капиталға айналуының шарттары:өндiрiстiң материалдық факторларына жеке меншiк пен жалдамалы еңбектiң пайда болуы.Т-А-Т үдерісінде іске асады.Ақша табыс алып келетін құрал

Ақшаның капиталға айналуының шарттары:өндірістің материалдық факторларына жеке меншік және жалдама еңбектің пайда болуы.өндірістің материалдық факторларына жеке меншік пайда болуы.белгілі-біәр материалдық игіліктерге қол жеткізу

Ақшаның кез-келген тауарларға теңгерiлуi нелiктен:құн өлшемі қызметін атқаратындығынан.Ақшаның қызметі мен қасиетінде .Ақшаға мемлекет бағамын анықтайды

Ақшаның тарихи типтеріне не жатады:Тауарлы: Металдық: Ақшалы-несиелі.

Алғашқы қауымдық қоғамның экономикалық белгiлерi:қауымдық меншiк .бiрлескен еңбек.ирархиялық теңсіздік

Алдыңғы он жалдықта халықтық табиғи өсуінің жоғарғы қарқыны: Демографияның субьективті құбылыстары; Демографияның обьективті құбылыстары; Демографиялық төңкеріс және демографиялық жарылыс.

Амортизациялық қор:Қосымша машиналар,станоктарсатып алуға.Құрал-жабдықтарды толық алмастыруға

Аралас экономика дегеніміз не?меншiктiңкөптүрлiгiненегiзделгенэкономикалықжүйе.рыноктықжәнежоспарлы экономиканыңүйлесуi.жеке кәсіпкерлік және мемлекеттік шаруашылық

Аталған сипаттамалардың қайсысы нарықтық экономикаға жатады: Бәсеке.: Жеке меншік.Кәсіпкерлік таңдау еркіндігі

Аталғандардың қайсысы жетілмеген бәсекелі нарықты сипаттайды:Бәсеке жоқ: Өндірушілер бәсекелесінің мінез – құлқын мұқият қарап отырады: Өндірушілер бәсекелесінің мінез-құлқына белсенді қарайды.

Аталғандардың қайсысы нарықтық экономиканы сипаттайды:Бәсеке:Жеке меншік: Кәсіпкерлік таңдау еркіндігі.

Аталғандардың қайсысы республикалық бюджетті толтыру көзі болып табылады: Табыс салығы.Кеден пошлинасы:Акциздік жинақтар.

Аталғандардың қайсысы рыноктың экономикаға тән емес:орталықтан жоспарлау..натуралды шаруашылыққа сай өндірісті ұйымдастыру.Еңбек ресурсын жұмыспен қамтуда толық кепілділік беру

Ашық инфляция қандай формаға бөлін: Болжау, күткен, күтпеген инфляция; Сұраныс, шығын, құрылымдық инфляция; Баяу, қарқынды, ұшқыр инфляция.

Ашық инфляция қандай формаға бөлінеді: Ақша құндылығы мен қабілеттілігінің төмендеуі; Жалпы баға деңгейі инфляция; Болжау, күткен, күтпеген инфляция.

Ә

Әкімшілік-әміршілдік жүйеден нарықтық экономикаға өтудің негізгі мақсаттары: Ішкі жіне сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты қайта құру;  Мемлекеттік ішкі сауда монополиясын құру; Өндірістік өнімдер мен ресурстарға жеке меншіктің болуы.

Әлеуметтік жағдай деңгейінің экономикалық көрсеткіші: микроэкономикаға: қоғамның өндірген ұлттық өнімі: қоғамдық жиынтық өнім

Әлеуметтік жағдай деңгейінің экономикалық көрсеткіші: Микроэкономикаға;  Жалпы ішкі өнім;  ЖҰӨ.

 Әлеуметтік жағдай деңгейінің экономикалық көрсеткіші: Ұлттық табы; Жалпы ішкі өнім; Жан басына шаққандағы ұлттық табыс.

Әр түрлі мемелекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауы: Ұсыным құралы; Экономикалық шикізаттың сипаты; Ұлттық экономика құрылымының бұзылуы.

Әр түрлі мемлекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауын: Ұлттық экономика құрылымының бұзылуы; Инфляция деңгецінің жоғарылауы; Реформалардың қателігінен.

Әр-түрлі трансферттік төлемдерді атаңыз:Жұмыссыздық бойынша пособия.Студенттер стипендиясы:Дотация

Б

Баға бойынша сұраныс икемділігі – бұл:Бағаның 1 пайызға өзгеруінің сұранысқа әсері.Бағаның 1 пайызға төмендеуінің сұранысқа әсері:Бағаның 1 пайызға өсуінің сұранысқа әсері.

Баға деңгейі жоғарылап, өндіріс көлемі төмендеген жағдайда жиынтық сұраныс және ұсыныстың өзгеруі: Ұсыныс қисығы жылжиды; Жиынтық сұраныс қисығы солға жылжиды; Жиынтық ұсыныс қисығы оңға жылжиды.

Баға дискриминациясы дегеніміз:берілген бір тауарды әрбір дербес сатып алушыға әртүрлі бағамен сату;Өнімнің құнына сай баға белгілеу.өнімнің ресурстық шығынының өтелуін есептеу

Бағаға рынок қандай жағдайда әсер етеді:.сұраныс пен ұсыныс арасындағы қатынас жағдайында.Сұраныстын шегінен тыс ұлғаюында .Ұсынысқа әсер етуші фактордың әсерінен

Бағадан басқа сұраныстың өзгеруіне әсер етуші факторлар:тұтынушылардың талғамы және ақшалай табыстары.демографиялық жағдай.бірін -бірі толықтыратын және алмастыратын тауарлар

Бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымының объектісі:Брокерлі фирмалар:Қор биржалары:Дилер компаниялары.

Бағалық емес бәсекенiң құралдары мынадай:бәсеке қабілетті өнім сапасын жақсарту .жәрмеңкелер өткiзу.көрмелер ұйымдастыру

Байлықтың көзi сауда саласында емес, материалдық өндiрiстiң барлық салаларында деп тұжырымдайтын экономикалық мектеп:классикалық мектеп.А.Смит тұжырымдамасы.Классикалық политэкономия өкілі

Банк несиесінің формасын көрсетіңіздер: Жылжымайтын мүлікті кепілге ала отырып ссуда ұсыну. Заңды тұлғаларды кепілге ала отырып ссуда ұсыну: Жеке тұлғаларды поручительствога ала отырып несие беру.

Банктік несие дегеніміз:несие-қаржы мекемелерінің кез-келген шаруашылық тұлғаларына ақшалай қарыз түріндегі несиесі.несие беруші ұйымардың қарыз ақша беруі.кез-келген тұлғаға пайызбен берілетін қарыз ақша

Банктік несие түріне не кіреді:Ломбардтық несие:Ипотекалық несие:Тұтынушылық несие.

Банктің активті(белсенді) операциясына не кіреді: Банкттік несиелерді беру:Бағалы қағаздарды сатып алу:Кассада қолма қол ақшаның бар болуы.

Барлық экономикалық жүйелерді қалыптастырудың негізгі мәселесі: тауарлы шаруашылықты күшейту; тұтынушының ұсынысы; өндірісті ұлғайту.

Басқа елдермен салыстырғанда Қазақстанның өзіне тән ерекшеліктері:экономикалық құрылымның шикізаттық бағыты.нарықтық экономиканың қалыптасуы.әкімшілік бұйрықтық экононмикадан нарыққы өту

Бәсекелес фирмамен салыстырғанда таза монополия: шекті түсім (MR) бағаға (P) тең болатын шартты пайдаланып, өнім көлемін (Q) анықтайды;Өнім өндіруде сапаны арттырып бағаны тиімді ету.Таза монополия бәсекелестікті емес сапаны қолдайды

Бәсекенiң негiзгi екi формасы:Жетілген және жетілмеген бәсеке.Тең бірдей құқыққа ие жетілген бәсекелестік және кейбір дербес ерекше құқыққа ие

Белгілі бір өнімнің бір ғана сатушысы болғандағы экономикалық жағдай: монополия ; бір фирманың үстемдігі; таза монополия.

Белгілі бір өнімнің бір ғана сатушысы болғандағы экономикалық жағдай: бір фирманың үстемдігі; дәстүрлі экономика; дуополия.

Биржаның негізгі қасиеттері: Сатушыламен сатып алушыларды бір бірімен кездестіреді; Сатушылар мен сатып алушылардың бір-бірімен кездесуіне жағдай жасау, бағалы қағаздарды өткізу және капиталдың неғұрлым пайдалы саласына қарай ауыстыру; Бағалы қағаздардың бағасын анықтау.

Биржаның негізгі қызметтрі: Капиталдың бір саладан басқа пайдалы саласына қарай ауысуна жағдай жасайды; Бағалы қағаздардың бағамын анықтау; Сатушылар мен сатып алушылардың бір-бірімен кездесуіне жағдай жасау,бағалы қағаздарды өткізу және капиталдың неғұрлым пайдалы саласына қарай ауыстыру.

Болжанбаған инфляциядан бәрінен аз зардап шегетіндер:Инфляцияның бастапқы этапында қарыз болып қалғандар:Тұрақты емес табыс алушылар: Инфляция қарқынына қарағанда номиналды табысы тез өсетіндер.

Бюджеттік жүйе қалай қалыптасады: белгілі бір мемлекетті сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, басқа ерекшеліктерінің жиынтығы негізінде.өндіріске мемлекеттік бюджет ресурстарын бөлу негізінде.елдің бүкіл табысы мен шығындары есебінен қарастырылады.шикізат ресурстарының қоры

Бюджеттік тапшылық – бұл: Ағымдағы жылдағы бюджеттің шығыс бөлігінің жылдық бюджет кірісінен асып кетуі:Мемлекетте ақша қорларының жетіспеушілігі: Мемлекеттік қарыздың пайда болуының себебі.

Бюджеттік тапшылықты жабу тәсілі болып не табылады:Ақша эмиссия:Бюджет табысын қысқарту:Сыртқы қарыздар.

Бюджеттік тапшылықты қысқарту тәсілі болып табылады: .Aқша эмиссия..Халықтың мемлекеттік облигацияларын сатып алу. .Cыртқы қарыздар.

Ғ

Ғылыми абстракция әдісі дегеніміз:құбылыстарды кездейсоқтықтан арылтып, ең мәндiсiн iздеу .Ой-өрісімен қорытындылау.Мүмкін болатын жағдайды көрсету

Д

 Дағдарыс:Ссуда процентінің жоғарлауы.Несиенің азаюы.Тауарлардың артық өндірілуі

Дамыған елдердегі экономикалық өсудің басты себебі:қолданылатын капиталдың артуы.Ресурстарды тиімді пайдалану.Адам фффакторы

Дедукция: фактілерден теорияны бөліп құрастыру; жалпы функциональды бөлшектеу әдістері; жалпыдан жекеге,бүтіннен бөлшекке көшу.

Дедукция: Жалпы функционалды бөлшектеу әдістері; Экономика – математикалық модельдер әдісі; Фактілерден теорияны бөліп құрастыру.

Дедукция: Жеке фактірлерден жалпы қорытынды шығару; Жалпыдан жекеге, бүтіннен бөлшекке көшу; Фактірлерден теорияны бөліп құрастыру.

Дж. Локк, Ш.Монтескье, Д.Юм, Д. Рикардо ұсынған ақша теориясы:сандық теория;Баға денгейінің ақша санына байланыстылығы.Ақша-айырбастың техникалық құралы

Дж.Китчиннің «қысқа мерзімді» толқындарының себептері мен ерекшеліктері: Ақша айналысындағы өзгерістер, кердиттік жүйенің мәселелері ЖҰӨ-нің тербелісіне инфляцияға,жұмыссыздыққа әкеледі; Алтынның әлемдік қорының тербелесі; ЖҰӨ-нің, инфляцияның, жұмысбастылықтың тербелісіне әкеледі.

Дж.Китчиннің «қысқа мерзімді» толқындарының себептері мен ерекшеліктері: Басты қозғаушы күш технологаялық өндірістегі технологиялық базаның радикалды өзгеруі мен оның құрлымдық қайта құрылуы; ЖҰӨ-нің, инфляцияның, жұмысбастылыктың тербелісіне әкеледі; Алтынның әлемдік қорының тербелісі.

Дж.Китчиннің «қысқа мерзімді» толқындының себептері мен ерекшеліктері: Алтынның әлемдік қорының тербелісі; ЖҰӨ-нің,инфляцияның,жұмысбастылықтың тербелісіне әкеледі; Халықтың әлеуметтік жағдайларының жақсару тербелісіне әкеледі.

Диалектикалық зерттеу тәсілі:құбылыстарды зерттеудiң философиялық себеп-салдарлы заңдылықтары.Экономиканы объективті талдау, ішкі байланыстарын сипаттау жүйесінiң ерекше әдiстерi.Экономикалық үдерістер пайда болады, дамыды, күйреді

Дұрыс жауапты табыңыз:жердiң бағасы иррационалды (өлшеуге келмейдi).жер бағасының құны жоқ.жер құнарлығына байланысты бағасы қалыптасады

және қызметке талап-тiлегi;Қоғамның тұтыну мұқтаждығы.Күн көріске қажет игіліктерге сұранысы жоқ талап тілегі, мүддесі

Е

Егер ақшаның номиналды құны өзгермей, ал тауарлар мен қызметтер 2 есе өссе, онда ақшаның сатып алу қабілеті:   Азаяды; 2 есеге төмендейді; Төмендейді.

Егер рынокта сұраныс азайса:. тауар бағасы төмендейді, көлемі азаяды..баға тепе-теңдігі өзгереді..ұсыныста төмендейді

Егер тауарға деген бағаның 1% төмендеуі сұраныс көлемін 2% ұлғайтса онда сұраныс: Икемді; Бірлік икемді; Өтімді.

Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау былай аталады: Макроэкономикалық; Микроэкономикалық; Позитивті; Нормативі.

Егер экономика бүтін бір жүйе ретінде зерттелсе ,онда бұл талдау:Макроэкономикалық.Позитивти.Орталықтан жоспарлау

Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе онла бұл талдау аталадаы: Макроэкономикалық; Микроэкономикалық; Экономикалық идеалогия.

Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау былай аталады: Экономикадағы идеология;  Нормативті; Макроэкономикалық.

Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе,онда бұл талдау былай аталады: Орталықтан жоспарлау; Макроэкономикалық; Нормативт.

Егер экономика біртұтас жүйе түрінде талданса, онда ол жатады: Микроэкономикаға;  Макроэкономикаға; Халықаралық экономикаға.

Егер экономикалық билік орталықтанған және негізгі экономикалық субьект мемлекет болса, онда бұл: Әміршіл-әкімшілдік; Орталықтан басқарылатын экономика; Жоспарлы экономика

Егер экономикалық мәселелер рыноктың да, мемлекеттің де араласуымен шешілсе, онда бұл экономика:аралас.аралас экономика жүйесі.нарықтық

Егерде баға деңгейі жоғарыласа,ал өндіріс төмендесе: Жиынтық сұраныс қисығы солға жылжиды; Жиынтық ұсыныс қисығы солға жылжиды;  Сұраныс пен ұсынытың қисығы бірге жылжиды.

Екінші деңгейдегі бағалы қағаздар нарығының ерекшелігі: Бағалы қағаздар шығарылмайды.Бағалы қағаздардың қайта сатылуы жүреді: Бұрын шығарылған және сатылған бағалы қағаздар сатылады.

Еңбек заттарына не жатады?шикізат, Материал.табиғи игіліктер

Еңбек құралдары:техника құралдары.өңдеушi құралдар,.құрал-саймандар

Еңбек нарығы бәсекеге қабілетті болады,егер:Жұмыс күші белсенді болса.Бірдей кәсіби деңгейдегі еңбек ұсынылса

Еңбек өнімділігі анықталады: нақты өнім көлемінің жұмыс уақыты сағатының санына қатынасымен;Өнім көлемінің шығындарын есептеғу арқылы.Еңбекке кеткен жұмыс уақытының ескерілуі

Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру: Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту; Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі; Интенсивті өсу.

Еңбек өнімділігінің өсуіне не әсер етеді: Технологиялық өзгерістер; Өндірісті ұйымдастыру деңгейі.Өндіріс көлемінің тиімділігі.

Еңбек рыногында монополист кәсіпорынындағы жұмысбастылар саны, монополист емес кәсіпорындағы жұмысбастылықтан болады?аз;Аз тиянақты.нарыққа үстемдік етуіне байланысты

Еңбек факторынан түсетін табыс:Еңбек ақы.Факторлық табыс.Жалақы

Ж

Жаңадан жасалған құн деген:жұмыс күшінің тұтынылуынан жасалатын құн бөлігі.жұмыс күшінен түсетін құн бөлігі.жұмыс күшін пайдаоану нәтижесінде пайда болатын құн

Жұмыс күші ұғымының мәні: барлық жауап орынды.аамның еңбектенуі.адамның физилогиялық қабілеті

Жай ұдайы өндіріс дегеніміз не?өндiрiс процесiнiң бұрынғы көлемде қайталануы.белгілі мерзімдегі тұрақты үздiксiзқайталанып отыратын өндіріс үдерісі .Бір қалыптағы сандық нәтижесіндегі өндіріс үдерісі

Жай және капиталистiк тауар шаруашылығының жалпы белгiлерi:сату үшін өнім өндіру.Жеке қажеттілігін қанағаттандыруда .Пайда табу мақсаты

Жалақының мәнi:жұмыс күшi тауарының бағасы.Өндірісте қол жеткізілген еңбек нәтижесі.Жұмысшының қабілетіне төленетінсыйақысы

Жаңадан жасалған құн деген не:жұмыс күшiнiң тұтынылуынан жасалатын құн бөлiгi.Жұмысшы күшінің қабілеттілігі арқылы іске асады.Өндіріс үдерісінде тауарға сіңеді

Жай ұдайы өндіріс: Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндірі; Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын; Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндірі.

Жай ұдайы өндіріс: Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады; Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын; Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер.

Жай ұдайы өндіріс: Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс; Материалдық өндіріс саласы өмір сүру жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер; Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын.

Жай ұдайы өндіріс: Өндіріс процентінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын; Игіліктер өндігу,қызмет көрсету саласы жатады; Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс

Жалақы қоры капиталистердің өз капиталын авансылауы деп, «жалақы

қоры»теориясын тұжырымдаған экономистер: . Дж. Милль, Т. Мальтус.Дж. Милль..Д. Рикардо

Жалақы есептеледі: ЖҰӨ-нің табысыда; Кәсіпорынның таза субсидияларында;  Инвестицияларда.

Жалпы мемлекеттік қаржы звеньясын көрсетіңіз: Мемлекеттік бюджет: Мемлекеттік несие:Бюджеттен тыс қорлар.

Жалпы экономикалық заңдарол:Барлық тарихи кезеңдерге тән заңдар;Капиталистік өндіріс әдісі.Индустриялды инновациялық даму

Жанама салықтардың түрін анықтаңыз:Қосымша құн салығы: Кеден бажы:Акциздар.

Жер рентасы басқа да тең жағдайларда өседі, егер: Жерге сұраныс өссе;өндіріс күшін көп қажет етеді.пайда табу венчурлық теорияға икемді болып табылады

Жер ұсынысы – бұл:абсолютті икемсіз;пайыз мөлшері өсуінің әсерінен төмендейді.сұраныс жжағдайында пайыз өссе инвестиция төмендейді

Жерге меншік иелері ешқандай рентаны алмайды, егер: Ұсыныс қисығы сұраныс қисығының оң жағында орналасса;ұсыныс пен сұраныс оң нәтижеге бағытталса.дифференциалды ІІ рента болғанда

Жетілмеген бәсеке дегеніміз:жетiлген бәсеке шарттарының кем дегенде бiреуi орындалмайтын рынокты айтамыз;бәсекелестер арасындағы тең құқықтар сақталмағанда орын алатын бәсеке .Өндіруші мен тұтынушылардың нарықтағы тең құқықтары қорғалмаса

Жетілмеген бәсеке рыногында төмендегі факторлардыңқайсысыныңәрекеті көрінеді?жұмысшылардың біліктілігі.Жұмыс күшінің қабілеті.Адами капиталдың жоғары деңгейі

Жұмыссыздықтың (экономикалық теория бойынша) себебі:еңбек пен капитал арасындағы қайшылық.жұмыс күші құрылымының жұмыс орны құрылымына сәйкес еместігі.өндіріс дағдарысы

Жұмыссыздықтың себептері: сұраныстың аздығы.өндірістің құлдырауы.экономикалық дағдарыс жағдайыв

ЖҰӨ дефляторы есептеледі:номиналды ЖҰӨ-нің нақты ЖҰӨ-ге қатынасы.Номиналды ЖІӨ-нің мөлшерінің нақты ЖҰӨ мөлшеріне қатынасы.Номиналды ЖҰӨ бөлу нақты жұө

Жекешелендіру әдісіне жатпайды:Ұлттық маңызды объектілер.Жергілікті басқару.Ұлттандыру

Жекешелендіру саясаты: Толық жұмыспен қамтуға жету, ЖҰӨ-нің көлемін өсіру, инфляцияны төмен деңгейде ұстап тұру мақсатымен елде экономикалық жағдайға бақылау жасау үшін жасайтын үкімет іс-әрекеті; Эмиссиялық іс-әрекетті өзгерту арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған саясат; Бюджеттік саясат.

Жер бағасы жүзеге асады: Жерге сұраныс арқылы; Бөлу және рента өлшемі арқылы; Жерге ұсыныс арқылы.

Жер бағасы жүзеге асады: Жерге сұраныс арқылы; Жұмыс ақы деңгейі арқылы; Ссудалық пайыз ставкасы арқылы.

Жер бағасы жүзеге асады: Жерге сұраныс арқылы; Жұмыс ақы деңгейі арқылы; Жерге ұсыныс арқылы.

Жер бағасы жүзеге асады: Жерге ұсыныс арқылы; Жерге сұраныс арқылы; Бөлу және рента өлшемі арқылы.

Жер рентасы: Жердің бағасы; Жер мөлшері; Жерге төлем.

Жеткіліксіз жиынтық сұранысы көрсетеді: Циклдық жұмыссыздықтық өсуін; Жасырын жұмыссыздықтың өсуін ;Құрылымдық жұмыссыздықтың төмендеуін.

Жеткіліксіз жиынтық сұранысы көрсетеді: Құрылымдық жұмыссыздықтың төмендеуін; Циклдық жұмыссыздықтың төмендеуін; Фрикциондық жұмыссыздықтың төмендеуін.

Жиынтық сұраныс (AD) қисығының оңға жылжуына төмендегілердің қайсысы әсер етеді?процент ставкасының өзгеруі;өндіріс көлемінің артуы .Пайыцз мөлшерлемесінің артуы

Жиынтық ұсыныстың (AS) өсуіне төмендегілердің қайсысы әкеледі?бағаның өсуі;ЖІӨ көрсеткіштерінің өсуі.ЖҰӨ ҰБ бойынша пайыз жоғарылауы

Жинтық ұсыныс қисыгындағы кейнсиандық бөлік: Ұсыныс қисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді; Теріс сызықпен берілген; Қисық сызықпен берілген.

Жиынтық (жалпы) табыс тең: Капитал иелерінің жиналған ренталдық төлемдерінің сомасына; Жұмысшылардың тапқан теңгелерінің жалпы сомасына;  ТҰӨ-нің табысына.

Жиынтық сұранас қисығын көрсететін байланыс: өндірілген нақты ЖҰӨ мен баға деңгейі арасында; бағаның өзгеру әсерінен сұраныс көлемінің өзгеруі; сұраныс қисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді.

Жиынтық сұраныс қисығы жоғарылайды,егерде:  Баға деңгейі жоғарылас; Инфляция жоғарласа; Оңға- жоғары (өсуі).

Жиынтық сұраныс қисығы көрсетеді: Тауарлар мен қызметтерді сатып алуға жиынтық шығындар мен деңгейі арасын; Тұтынушыларды қанағаттандыратын баға деңгейі мен өндірушілерді қанағаттандыратын баға деңгейі арасын; Өндірілген және тұтынылған нақты түрдегі ЖҰӨ көлемі арасын.

Жиынтық сұраныс өзгеруін сипаттайтын MV=P Y теңдеуінде : Y-нақты өнім шығару көлемі.Р-экономиккадағы баға деңгейі.М-ақша массасы

Жиынтық ұсыныс қисығы төмендегі байланысты көрсетеді: Оңға-төменге; Нақты түрде тұтынылған және өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы; Солға-жоғары.

Жиынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөлік: Оңды сызықты көрсетеді; Аралық сызықпен; Горизанталды сызықпен берілген.

Жиынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөлік: Ұсыныс қисығының өз бойынан жылжуынан көрінеді; Горизонталды сызықпен берілген; Оңды сызықпен көрсетеді.

Жиынтық ұсынысы қисығының оңға жылжуы білдіреді: ұлттық өндіріс көлемінің өсуін.бағалардың төмендеуін.өндіріс көлемінің ұлғайғанын

Жиынтық шығындардың өсуі инфляцияға әкеледі,егерде: Жиынтық ұсынысқа байланысты; Жұмыс күші саны өссе; Экономика толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса.

Жұмыс күні деген ұғым қай қоғамда пайда болған?капиталистік.индрустриалды экономика.постиндустриалды экономика

Жұмыс күшінің өз еркімен жұмыс орнын ауыстыру нәтижесінде қалыптасатын жұмыссыздық: Фрикциондық; Уақытша жұмыссызық; Бір жерден басқа жерге жұмыс іздеумен ауысуы

Жұмыссыздық болу себептері: жұмыссыз адамдар біліктілігінің жоғалуы; өндіріс орындардың жабылуы,құлдырауы; өндіріс орындарының азаюы.

Жұмыссыздық дейнгейінің жоғарылауы циклдық фезаны көрсетеді: Құлдырау; Тоқырау; Құлдырау мен тоқырау.

Жұмыссыздықтың деңгейі экономикалық өсу жағдайында: Өспейді; Жоғарыламайды; Төмендейді.

Жұмыссыздықтың деңгейі экономикалық өсу жағдайында: Тұрақты болады; Нөлге тең болады; Қарқынды.

Жұмыссыздықтың қандай түрлері толық жұмысбастылық ұғымына жатқызылады:Құрылымдық.Фрикционды:Маусымдық.

Жұмыссыздықтың негізгі формасы: Фрикциондық; Құрылымдық ;Циклдық.

 Жұмыссыздықтың табиғи деңгейі: Жұмыспен толық қамтылған жағдайда жұмыссыздықтың белгілі бір деңгейіндегі қажетті және заңды процесстер; Толық жұмысбастылық кезінде фрикциондық және құрылымдық жұмыссыздықтың қосындысы; Экономикалық толық жұмысбастылық жағдайда дамыса ғана.

 Жылдық есептеудегі ЖҰӨ өзгеруінің қарқыны жоғары болса онда-ол: Өндіргіштің өсуі; Экономикалық өсу; Жалпы ішкі өнім.

И

Игілік дегеніміз:қажеттіліктерді қанағаттандыратын заттар.үйдің ірге – тасы.үйдің маңайындағы өзен

Игіліктерге міндеттелінген жүкті нақты бақылау құқығы:Басқару құқығы; Иелік ету құқығы; Қауіпсіздік құқығы.

Игіліктерді қолдануды кім және қалай қамтамасыз етуді шешу құқығы – бұл: Басқару құқығы; Мұрагерлікке қалдыру құқығы; Егемендік құқығы.

Игіліктерді пайдалану нәтижелеріне иелік ету құқығы: Басқару құқығы; Иелік ету құқығы; Мұрагерлікке қалдыру құқығы.

Игіліктерді пайдалану нәтижелеріне иелік ету құны: Пайдалану құқығы; Егемендік құқығы; Табысты алу құқығы.

Игіліктерді тұтыну, өзгерту, шеттету және жою құқығы: Егемендік құқығы; Қауіпсіздік құқығы; Қалдық сипатты құқық.

Игіліктің пайдалы қасиетін өзі үшін қолдану құқығы- бұл: Табысты алу құқығы; Пайдалану құқығы ;   Егемендік құқығы.

Инвестицияға берілген сұраныс жағдайында олардың көлемі: егер пайыздық қойылым өссе, төмендейді;ұсыныс пен сұраныс тең болса.Техникалық құралдар көлемі мен ұсыныс өссе

Икемділік көрсеткіш: Тауар бағасының 1%өзгеруі сол тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінінкөрсетеді ;Нарықтағы тепе-теңдік жағдайы сұраныс пен ұсыныстың теңдік баға мен теңдік көлем қалыптасады; Белгілі бір фактордың1% өзгеруіне жауап ретінде сұраныс пен ұсыныстың қанша процентке өзгергенін анықтайды

Икемділік көрсеткіш: тұтынушы табысының 1% өзгеруі осы тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді; Тауар бағасының 1% өзгеруі сол тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді ; Белгілі бір фактордың 1% өзгеруіне жауап ретінде сұраныс пен ұсыныстың қанша процентке өзгергенін анықтайды.

Индукция ұғымы: Жалпы әдістер бойынша жекеден жалпығ; Эксперимент,гипотез; Фактілерден теорияны талдап құрастыру.

Индукция үғымы: Жалпы әдістер бойынша жекеден жалпыга; Жеке фактілерден жалпы қорытынды шығару; Бір адамның қоғамға ұсынуы.

Институтционалды-әлеуметтiк бағыттың өкiлдерi:Веблен ГэлбрейтМюрдаль

Интенсивті экономикалық даму — бұл:өндіріс факторларының тұрақты қалпында қалып, технологиялық базасын сапалық деңгейін көтеру.сапаға көп мәе беру.өндірістің ұлғаюы

Индустриалдық жүйе: мемлекет пен нарық механизмдерінің араласуы арқылы инновациялық технологияны жүзеге асыру; Ірі машиналық өндіріске дамыған тауар-ақша қатынастарына негізделеді; Өндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделген.

Интенсивти экономикалық өсу факторына жататындар:Жұмыс күшінің қысқаруы.Жұмысшылардың біліктілігін көтеру.Жаңа технологияларды енгізу

Инфляция дегеніміз не?ақшаның құнсыздануы, бағаның төмендеуi;.Тауар бағаларының қымбатауы, ақшаның құнсыздануы.Әлеуметтік-экономикалық себеп салдарлы кері құбылыс

Инфляция келесі себептермен байланысты, ең маңыздысы: Тауарлар мен қызмет өндіру көлемінің қысқаруы, тауар тапшылығы; Өндіріс шығындарының өсуі, яғни шикізат, материалдар, жалақы шыгьндарының есуі; ЖҮӨ-ң томендеуіне мемлекеттік бюджеттің тапшылығын.

Инфляция келесі себептермен байланысты,ең маңыздысы: Толық жұмысбастылық жағдайында ЖҰӨ-ң өсуін; Тауарлар мен қызмет өндіру көлемінің қысқаруы,тауар тапшылығы; Өндіріс шығындарының өсуі,яғни шикізат,материалдар,жалақы шығындарының өсуі.

Инфляция кешенді себептерден туындайды, олардың ең маңыздысы мыналар: Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы, шығындардың түсімдерден асуы; Тауарлар өндіру мен қызмет көрсету көлемінің қысқару, тауар тапшылығы; айналымдағы ақша көлемінің бұзылуы.

Инфляция ұғымы: Айналымдағы ақша массасының нақты ұсынылған тауар санынан артып кетуі; Қағаз ақшаның құнсыздануына байланысты әлеуметтік-экономикалық құбылыстар; Жұмыспен толық қамту жағдайында ақшамен қамтамасыз етілген сұраныс тауар бағасының өсуі.

Инфляцияға қарсы саясат: Макроэкономикалық талдау жүргізу; Бағаны реттеудегі мемлекеттің бақылауы; Мемлекеттік реттеу құралдарын пайдалану.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: