эконом теория меню

Экономикалық теорияның зерттеу пәні, зерттеу пәні бойынша көзқарастар эволюциясы.

Экономикалық теорияның ғылым ретінде пайда болуы және дамуы.

Экономикалық теория қызметтері.

Экономикалық заңдар мен категориялар.

Экономикалық құбылыстарды танып білу әдістері.

Экономикалық ресурстаркономикалық теориядағы ресурстардың сиректігі және шектеулігі мәселесі.

Өндіріс және оның факторлары.

Өндіріс факторларын тиімді пайдалану бағыттары.

Қоғамдық өндіріс (материалды және материалды емес өндірістің рөлі).

Өндірістік мүмкіндіктер шекаралары.

Өндіріс және ұдайы өндіріс.

Жай және ұлғаймалы ұдайы өндіріс.

Экономикалық жүйе: түсінігі мен типтері.

Меншіктің объектілері мен субьектілері, экономикалық категориясы.

Меншік құқығының экономикалық теориясы.

Меншік типтері мен формалары.

Меншікті жекешелендіру мен мемлекетсіздендіру процестерінің экономикалық мазмұны.

Тауар өндірісі: сипаттамасы, пайда болу шарттары.

Экономикалық өнім формалары: игілік, тауар, қызмет көрсетулер.

Тауар және оның қасиеттері.

Еңбек бағасының теориясы.

Тауар бағасын құрудың альтернативті теориясы.

Ақшаның пайда болуы, мәні. Ақша теориясы.

Ақшаның функциялары.

Ақша жүйесі және оның элементтері.

Ақша массасы және ақша агрегаты.

Капитал: мәні, әртүрлі көзқарастар.

Ақшаның капиталға айналуы. Капиталдың жалпыға бірдей формуласы.

Капитал құрылымын талдаудағы ерекшеліктер.

ҚР жеке кәсіпкерлікті дамыту.

Жұмыссыздықтың табиғи денгейі және толық жұмысбастылық.Оукен заңы

Капитал айналымы. Айналым уақыты және оның негізгі бөлімдері.

Негізгі және айналмалы капитал.

Негізгі және айналмалы капиталды қолданудағы тиімділік көрсеткіштері.

Инвестицияға капиталдық салымдар.

Рынок: мәні, сипаттамасы, негізгі қызметтері.

Рынок түрлері мен типтері, жіктелу критерийлері.

Рыноктық жүйе және оның элементтері.

Рыноктық инфрақұрылым.

Рыноктың артықшылықтары мен кемшіліктері.

Сұранысұраныс заңы.Сұраныстың өзгеруіне әсер ететін факторлар.

Ұсыныс.Ұсыныс заңы.Ұсыныстың өзгеруіне әсер ететін факторлар.

Тепе-теңдік баға. Рыноктық тепе-теңдіктің бұзылуы.

. Натуралды шаруашылық, оның негізгі белгілері мен ерекшеліктері

Икемділік түсінігі. Икемділік коэффициенттері.

Бәсеке мәні. Бәсекелік күрестің түрлері.

Монополия және бәсеке.

Жетілмеген бәсеке жағдайындағы рыноктық құрылымның типтері.

Монополиялық бәсекенің ерекшеліктері. Бағалық дискриминация.

Кәсіпкерлік пен бизнестің экономикалық мазмұны.

Кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтың формалары.

Кіші, орта және ірі фирмалардың экономикадағы рөлі.

Кәсіпорын шығындарының теориясы.

Шығындар түрлері және олардың жіктелуі.

Пайда теориясы және оның түрлері.

Жалақының мәні және оның формалары.

Еңбек-құн теориясы.

Ренталық қатынас теориясы.

Жер рентасының формалары.

Натуралды шаруашылық, оның негізгі белгілері мен ерекшеліктері.

Макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктер.

Макроэкономикалық көрсеткіштердің сипаты және есептелу әдістері.

Ұлттық есептеу жүйесі.

Ұлттық байлық және оның құрылымы.

Жұмыссыздық және оның түрлері.

Инфляция: мәні, себептері, түрлері.

Экономикалық цикл теориясы.

Экономикалық өсудің типтері мен факторлары.

Мемлекеттік реттеудің құралдары мен әдістері.

Несиенің мәні мен формалары.

Ақша-несие саясатының негізгі бағыттары.

Мемлекеттік бюджет: құрылымы, қызметтері.

Мемлекеттік салық жүйесі. Салықтар және олардың түрлері.

Индустриалды-инновациялық бағдарлама.

Ақша жүйесінің эволюциясы.

ҚР-дағы инфляция және жұмыссыздық проблемасына талдау

Қазақстан Республикасының банктік жүйесі.

Әлемдік шаруашылықтың байланыс жүйесіндегі Қазақстан экономикасы.

Қазақстандағы нарық түрлеріне талдау жүргізу.

Кәсіпкерліктің әлеуметтік – экономикалық мәні, оның сипаттық белгілері.

ЖҰӨ дефляторы.

Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру мен мемлекеттендіру.

Пайда функциясы. Кәсіпкерлік табыс.

А.Смиттің «Көрінбейтін қол» нарығы.

Биржа нарықтық инфрақұрылым элементі ретінде.

Ақша реформасы, себебі, мәні және әлеуметтік салдарлары.

Кәсіпкерліктің әртүрлі формаларын дамытуды мемлекеттік қолдаудың әлемдік тәжірибесі.

ТҰК және ұлттық экономика.

А.Маршаллдың «Экономикс принципіндегі» баға концепциясы.

Менеджменттің құрылымы, қызметі және тәсілдері.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Предыдущий:

Следующий: