эконом теория 2 РК

Экономикалық теория

Әлеуметтік педагогикалық факультет

РК2

Шакеев С.С.

каз

Капитал дегеніміз:

A) бағаның өзгерісі

B) тұрақты табыс әкелмейтін құндылық

C)& тұрақты табыс әкелетін құндылық

D) өзгермелі табыс бір бөлігі

E) айналмалы капиталдың бір бөлігі.

*****

Тұрақты капитал дегеніміз:

A) өндіріс құрал-жабдықтары мен жұмыс күшін сатып алуға кеткен капитал

B) жұмыс күші, тауарды сатып алуға жұмсалған капитал («V»)

C)& өндіріс құрал-жабдықтарына жұмсалған капитал («С»)

D) өнеркәсіп капиталы

E) айналмалы капиталдың бір бөлігі.

*****

Негізгі капиталдың физикалық тозуы:

A)& негізгі капиталдың тұтыну құндарын жоғалтуы

B) негізгі капиталдың айырбас құндарын жоғалтуы

C) негізгі капиталдың ҒТП-ң әсерінен тозуы

D) еңбек өнімділігінің өсуінен туындайтын тозу

E) негізгі капиталдың бірден тозуы.

*****

Капиталды құру мен кеңейту үшін салынатын қажетті ақша мөлшері:

A) пайда

B) рента

C) пайыз

D)& инвестиция

E) жалақы.

*****

Капиталға кіріс қалай аталады:

A) дисконт

B) дивиденд

C)& пайыз

D) акциз

E) жалақы.

*****

Жер, капитал, еңбек өндіріс факторларының базасы , енді оларды капиталға жатқыза аламыз ба?

A) ақша, акция, облигация, вексель

B) акция мен облигация

C) ақша және вексель, облигация емес

D) ақша, акция, бірақ облигация мен вексель емес

E)& ақша, акция, вексель, обллигация ешқайсысы капиталға жатпайды.

*****

Пайыз ставкасының төмендеуі … әкеледі:

A) ақша капиталы ұсынысының қысқаруына

B)& ақша капиталына сұраныс көлемінің өсуіне

C) ақша капиталы ұсынысы көлемінің өсуіне

D) ақша капиталына сұраныс көлемінің қысқаруына

E) ақша капиталы ұсынысының өсуіне.

*****

Амортизация деп нені айтамыз:

A) капиталдың иесіне қайтарылмауы

B) өндірілген өнімнің сапасыздығы

C)& негізгі капиталдың көшірілген құны

D) нақты капитал құнының өндірілген өнім құнына көшірілуі

E) тауарға сұраныстың жоқтығы.

*****

Кәсіпкерліктің ұйымдық — құқықтық формалары:

A) концерндер, синдикаттар

B) қаржылық, коммерциялық, өндірістік

C) орта және шағын

D)& жеке кәсіпкерлік, серіктестік, корпорация

E) кооперативтік құрылым.

*****

Кәсіпкерліктің түрлері:

A) концорциумдар, картельдер

B)& қаржылық, коммерциялық, өндірістік

C) орта және шағын

D) жеке кәсіпкерлік, серіктестіктер, корпорация

E) синдикат, концерн.

*****

Фирманың тұрақты шығындары — бұл:

A) баға бойынша ресурстарға жұмсалатын шығындар.

B) өндірістің ең көп шығындары.

C)& өнім өндірілмеген жағдайда да болатын шығындар.

D) айқын емес шығындар.

E) өндірістің ең аз шығындары.

*****

Өндіріс шығындары дегеніміз (К.Маркс бойынша):

A) негізгі капиталға кеткен шығыстар

B) өндіріс факторларын сатып алуға кеткен шығыстар

C)& өндіріс құрал-жабдықтарын, жұмыс күшін сатып алуға кеткен шығыстар сомасы

D) өндіріс құрал-жабдықтарын сатып алуға кеткен шығыстар сомасы

E) жұмыс күшін сатып алуға кеткен шығыстар сомасы.

*****

Өндіріс шығындары дегеніміз (неоклассикалық концепция бойынша):

A)& өндіріс факторларына жұмсалған шығыстар сомасы

B) жұмыс күшін сатып алуға кеткен шығыстар сомасы

C) айнымалы капиталға кеткен шығыстар

D) жалпы өнімдерді өндіру шығындары

E) өспелі айқын шығындар.

*****

Тұрақты шығындар:

A) өндірістің өзгеруіне байланысты

B) өнім көлеміне тәуелді

C)& өндіріс көлеміне тәуелсіз

D) жоспарлауға байланысты

E) кемімейтін шығындар.

*****

Өзгермелі шығындар:

A) жоспарлауға байланысты

B)& өндіріс көлеміне тікелей тәуелді

C) сату көлеміне байланысты

D) айналыстағы шығындар

E) ұлғаймалы шығындар.

*****

Экономикалық шығындарға:

A)& айқын және айқын емес шығындар жатады

B) айқын шығындар жатады, бірақ айқын емес шығындар жатпайды

C) айқын емес шығындар жатады, айқын шығындар жатпайды

D) айқын және айқын емес шығындар да жатпайды

E) айқын және айқын емес шығындар шамасы қалыпты пайдадан асады.

*****

Пайдаға қосымша құнның өзгерген формасы деп анықтама берген экономист-ғалым:

A) А.Маршалл

B) М. Тодаро

C)& К. Маркс

D) Дж. Кейнс

E) А. Смит.

*****

Еңбек факторынан түсетін табыстың көзі қалай аталады:

A) пайыз

B) рента

C)& жалақы

D) пайда

E) инвестиция.

*****

Жер факторынан түсетін табыстың көзі қалай аталады:

A) пайыз

B)& рента

C) жалақы

D) пайда

E) инвестиция.

*****

Құнарлы жерлерден түсетін рентаның түрі қандай:

A) дифференциялды рента2

B)& дифференциялды рента1

C) дифференциялды рента3

D) дифференциялды рента4

E) дифференциялды рента5

*****

Капитал факторынан түсетін табыстың көзі қалай аталады:

A)& пайыз

B) рента

C) жалақы

D) пайда

E) инвестиция.

*****

Кәсіпкерлік қабілет факторынан түсетін табыстың көзі қалай аталады:

A) пайыз

B) рента

C) жалақы

D)& пайда

E) инвестиция.

*****

Номиналды жалақының анықтамасын көрсетіңіз:

A) қосымша жұмыс істеуіне байланысты төленетін жалақы.

B) сыйақы алуына байланысты төленетін жалақы.

C) келісім шарт бойынша жұмыс істеуіне төленетін жалақы.

D)& істелінген сағат санына байланысты төленетін жалақы

E) уақытша жұмыс істеуіне байланысты төленетін жалақы.

*****

Нақты капитал дегеніміз не:

A) өндірістің әртүрлі фазаларында қолданылатын және адам еңбегінің өнімділігін азайтатын материалды қажеттіліктер жиынтығы

B) өндірістің әртүрлі фазаларында қолданылатын және адам еңбегінің өнімділігін ұлғайтатын материалды қажеттіліктер жиынтығы

C) өндірістің әртүрлі фазаларында қолданылмайтын материалды емес қажеттіліктер жиынтығы

D)& өндірістің әртүрлі фазаларында қолданылатын және адам еңбегінің өнімділігін ұлғайтатын материалды қажеттіліктер жиынтығы

E) өндірістің материалды қажеттіліктер жиынтығы

*****

Табыстардағы теңсіздік дәрежесін өлшейтін көрсеткіш:

A) Доу–Джонс индексі

B) Герфиндаль индексі

C)& Джини коэффициенті

D) Оукен коэффициенті

E) Лернер индексі.

*****

Жалпы шығынды (ТС) анықтау формуласын көрсетіңіз:

A) AVC+AFC

B) AC+MC

C)& FC+VC

D) MC+MR+AC

E) AFC+AC.

*****

Орташа тұрақты шығынды (AFC) анықтау формуласын көрсетіңіз:

A) AVC/AFC

B) AC/MC

C) FC/VC

D) VC/Q

E)& FC/Q.

*****

Орташа өзгермелі шығынды (AVC) анықтау формуласын көрсетіңіз:

A) AVC/AFC

B) AC/MC

C) FC/VC

D)& VC/Q

E) FC/Q.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: