эконом дайын

«»

«Қымбат» ақша саясаты экономикалык, ауытқудың қай кезеңінде колданылады?Өрлеу фазасыңда.

«Еңбек — байлықтың атасы, жер — оның анасы» деген ұғымды экономикалық теорияға кім еңгізді?У.Петти.

«Қалыпты» пайданың түсінігі- бұл:Фирманың өз қызмет аясында қалу үшңн қажетті минималды пайда.

«Меншік» категориясы қандай экономикалық катынастарды білдіреді?Өндіріс құралдары мен нәтижелерін иемдену қатынастарын.

«Меншіктен айыру» деген не?Бұл адамның өмір сүру игіліктері мен ресурстарды өзінің тіршілік ету мүмкіншілігіне айналдыра алмауы;

«Саяси экономия» түсінігінің авторы?А.Монкретьен

«Ұдайы өндіріс» категориясы мазмұнына кіреді?Өндіріс процесінің тұрақты қайталануы.

«Физиократтар» түсінігі нені білдіреді?Табиғат билігін.

«Экономикалық адам» түсінігін келесі мектеп еңгізді?классикалық

«Экономикалық ресурс» категориясы деп нені түсінеміз?аталғандардың барлығы

«Экономикс» термині жалпыға мәлім болды келесі экономистің арқасында?А. Маршал.

1 жылдан артық созылатын ұлттық өндіріс көлемінің төмендеуі-бұл:Тоқырау.

2000. теңге қағаз ақшаның нақты құны қандай:2000 теңгеге сатып алынатын товарлар мен қызметтер құны

GNP = C + I +G +XN, мұндағы С-?тұтыну

MV=PQ Фишер формуласындағы «М» — ол:ақша массасы

Qорташа шығын

Y = W + R + I +P, мұндағы Р-?пайыз

А

А.Монкретьеннің «Саяси экономия трактаты» атты еңбегі қай жылы жарық көрді?1615 ж

Абсолютті жер рентасының пайда болу себебі:Жерге деген меншік монополиясы.

Ағымдағы жылы өндірілген түпкі игіліктердің нарықтық құны:ЖҰӨ.

Адамдардың өндірістік, қоғамдық тұтыныстарын қамтамасыз ететін өнімнің қасиеті- ол?Тұтыну құны.

Адамның еңбегі неге бағытталған және ол қалай аталады?Еңбек заты

Айналым шығындары келесі түрде көрсетілген:Айналымның таза шығындары+айналымның қосымша шығындары

Акционерлік коғамның жалпы мақсаты:Пайда.

Акционерлік қоғамның меншік капиталы құрылады:Акционерлік капиталмен бөлінбеген пайдадан

Акционерлік қоғамның табысын белгілі бір бөлігін қарапайым акция иелері төмендегідей формада алады:дивиденд түрінде

Акция — бұл:Акционерлік коғамға каржы салғанын куәлайтып бағалы қағаз.

Акция – бұл:құқық беретін құжат

Акциялардың бақылау пакеті – бұл:акционерлік қоғаммен шығарылған акциялардың жалпы көлеміндегі басқа акционердің немесе сол акционердің үлесімен салыстырғанда басым түсетін (50 пайыздан көп)

АҚШ экономикасына келесі сипаттама беріледі:Либералды экономика.

Ақша айналысының көрсетіштерін көрсетіңіз:Акша агрегаттары.

Ақша бірлігін үлкейту, белгілі бір пропорция жолымен ескі ақшаларды жаңа акшаларға айырбастау:Деноминация.

Ақша несие саясатын кім жүргізеді:мемлекеттің Орталық банкі

Ақша экономикалық категория ретінде — бұл?Жалпылама эквивалент кызметін атқаратын товар.

Ақшалай көріністегі негізгі құралдардың тозуын көрсетіңіз:Амортизация

Ақшаның атқаратын негізгі қызметтерін кім көрсетті?К.Маркс

Ақшаның қай қызметі негізінде несие ақшалар пайда болды:Төлем құралы.

Ақшаның қандай қызметі баға ұғымын білдіреді?құн өлшемі.

Ақшаның сатып алу қабілеттіліг?Инфляция кезеңінде азаяды

АҚШ-тан алынатын қазақстандықтың жалақысы мынаны есептегенде ескеріледі:Қазақстанның ЖҰӨ табыс ағымы тәсілі

Алдын ала товарлармен танысып, белгіленген мерзімде және арнайы орындарда жариялы саудаласу арқылы товарлар мен басқада бағалы мүліктерді сатуды ұйымдастыру формасын атаңыз?Аукцион

Алтынның ақша функциясын орындауды доғаруы:Демонетизация

Альфред Маршалл экономикалық құбылыстарды келесіге негізделе отырып түсіндірген?Сұраныс пен ұсыныс арақатынасы

Амортизация — бұл:шығындалған негізгі капитал құнына тең әр жылдық аудармалар;

Англиядағы меркантилистік мектептің негізгі өкілі кім? Т. Ман.

Аралас өндірісті анықта:өндіріс қуатын пайдаланылатын өндіріс факторлары санын ұлғайту және техника мен технологияны жетілдіру нәтижесінде ұлғайту

Аралас экономикада:тауар мен қызмет мемлекеттік кәсіпорындарда да, жеке меншік кәсіпорындарда да өндіріледі

Арзан ақшалар саясаты қандай кезінде қолданылады:Дағдарыс кезеңінде

атқарады. Оның табысы төмендегілердін қайсысына кіреді?Қазакстанның ЖҰӨ мен АҚШ-ң ЖІӨ-не;

АТС= _____ — бұл:

Аукцион- бұл?бәсекелестік негізінде өтетін ашық сауда

Ауыр өнеркәсіптегі қару жарақ нарығында бір сатып алушы (мемлекет) және бірнеше сатушы бар , нарықтағы мұндай модель қалай

Ауыстыру (трансакциялық) шығындары- бұл:Мәлімет іздеу, келісімшарт жасау, меншік құқығын қорғау, сақтандыру шығындары.

Ашық нарықтағы операциялар:Мемлекеттік бағалы қағаздарды сату-сатып алу.

Ә

Әдеттегі акциялардың ерекшеліктеріне жататыны:үйлесімді алынған пайдалар дивиденд алып келуі мүмкін

Әкімшілдік-әміршілдік жүйеден нарықтық экономикаға өтудің негізгі мақсаттары?мемлекеттік бақылаудан баға және тарифтерден босату

Әкімшілік-әміршілдік жүйеге байланысты артықшылықтарды көрсетіңіз:Адамдық және материалдық ресурстардың басымды бағыттарға икемделуі

Әлемдік сауданың қазіргі түрлері:Халықаралық еңбек бөлінісінің терең нәтижесі және жекелеген елдердің білгілі бір тауар түрін өндіруге мамандануы

Әміршілдік-әкімшілдік экономиканы қалай сипттауға болады?Экономикадағы идеология және саясатты жоғарыдан жүргізу.

Б

Баға деген түсінікті анықтайтын ақшаның қандай қызметтері бар?құн шарасы

Баға индексі қолданылуы мүмкін?әр түрлі . уақыттағы тауарлар қоржынының нарықтық құндарының арасындағы айырмашылықты бағалау үшін.

Баға өскенде сұраныс?Төмендейді

Баға шарты мен сату көлемінің арақатынасы:Сұраныс қисығы

Баға ықпалында ұсыныс:Тікелей байланыста болады

Бағалық емес фактордың ықпалымен сұраныс қисығының қозғалысы қандай?көбейген кезде – оңға, азайған кезде — солға

Бағаның 2 есе азаюы салдарынан сұраныс көлемі 2 есе өсті. Икемділік қандай болады?ІЕІ = 1

Баж салығы неге әкеліп соқтырады?мемлекетттік бюджетке табыс әкеледі

Балмұздаққа сұраныс қисығы солға қарай өзгерсе, ол мынаған әкеледИ Кыстың басталуы

Бананға деген сұраныс Qd =2400-100Р теңдеумен ұсыныс Qs =1000+250Р теңдеумен көрсетілген. Бір талына баға 3 ақша бірлікке тең болған кезде бананның қандай мөлшері сатылар еді 1750

Банк ай сайын төрт процент алады.Сонда бір жылда қанша пайда түсед?48%.

Барлық экономикалық жүйелерге тән іргелі, басты проблема?тапшылық;

Барлық экономикалық ресурстарды төмендегі категориялардың қайсысына жаткызуға болады?Жер, енбек, капитал, кәсіпкерлік.

Белгіленуі «AR» — орташа табыс

Белгілі бір уақытта компанияның қаржы жағдайын білу үшін келесі құжаттардың қайсысын зерттеу керек ?Пайда және залал шот есебі

Берілген варианттардың қандайы жалпы шығындарды көрсетеді?TFC + TVC

Берілген тұжырымдардың қандайы дұрыс?Бухгалтерлік пайда — анық емес шығын = экономикалық пайда

Бәсекелес фирмадан монополияның айырмашылығы:өндірілетін өнімнің көлемін азайтып,оған бағаны өсіруге деген талпыныс.

Бәсекенің түрін атаңыз:жетілген және жетілмеген;

Бір жылдан екінші жылға дейінгі кезеңді қамтитын және инвестициялық белсенділіктің тербелісі не деп аталады?Жеке шаруашылық циклдар

Бір тұлғаның қолында шоғырланған меншік құқықтары?жеке меншік

Бірнеше өндірістік циклға қатысатын капитал, бұл?Тұрақты

Болашаққа өнімге баға төмендейді деп күтілсе, онда:Сұраныс төмендейді

Болжанған инфляциядан ең аз зардап шегетіндер:Бағаның төмен кезінде қарыздар болып қалғандар

Бос уақыт, футболист таланты, экономикалық білім сөздерінің қайсысы сирек және шектеулі ресурстарға жатады?Барлығы

Бөлу қатынастарын не сипаттамайды?Өндіру және тұтыну кезендері.

Бреттон-Вудс жүйесі-бұл:алтын валюталық стандарт жүйесі.

Бухгалтерлік пайда – жалпы түсімнен сыртқы шығындарды алған сомаға тең

Бухгалтерлік шығын — анық шығыН

Г

Гиффен парадоксы-бұл:Егер сұраныстың өсуі бағаның өсуінен болса

Ғ

Ғаламдық экономика тенденцияларына кіреді:Халықаралық ынтымақтастық және өндірісті интерұлттандыру.

Ғылыми абстракция әдісінің мазмұны:зерттелетін үдерістер туралы түсінігімізді кездейсоқ, өткінші ұғымдардан тазарту

Д

Д. Рикардоның айтуы бойынша, капитал — бұл:Өндіріс құралдары.

Дағдарыстар арасындағы мерзімді не деп атаймыз?Экономикалық цикл.

Девальвация бұл:Ұлттық валютаның айырбас бағамының төмендеуі

Дж. М. Кейнс «Жұмыспен қамту, процент және ақшаның жалпы теориясы» еңбегі қай жылы шықты?1936….

Дж. М.Кейнстің көзқарасы бойынша?өкімет жұмыссыздықты азайту үшін мемлекеттік бюджет пен салықты пайдаланады

Дж. М.Кейнстің негіздеген бағыты?Кейнсиандық;

Дүниежүзілік сауда ұйымына мемлекеттің кіруіндегі кемшілігі?ауыл шаруашылығының мүмкін дағдарысы

Е

Егер баға 5 % төмендесе, онда ол ұсыныс көлемінің 8 % төмендеуіне әкеліп соғады, онда берілген ұсыныс:Икемді.

Егер белгілі бір мүлік арендаға алынған болса, онда арендатор?мүліктің тұтыну құнының иесі

Егер де нақты елдің валютасы шектеусіз кез-келген басқа шетел валюталарына айырбасталса, яғни төлем балансының ағымдағы, капиталдың операциялары бойынша валюталық шектеу болмаса,онда бұл білдіреді:Еркін айналымдылықты.

Егер де тауардың бағасы сұраныс пен ұсыныс қисықтарының қиылысу нүктесінен төмен болса, онда қалыптасады:Тапшылық.

Егер жалақы өндірілген өнімдер санына, көлеміне қарай төленсе, ол қалай аталады?Кесімді.

Егер ЖҰӨ көлемі . пайыз өссе, тұрғындар саны да осы . пайзға өссе, онда:Жан басына номиналды ЖҰӨ өзгермейді

Егер нанға баға өскенде оның сатып өткізу көлемі қысқарған болса, онда — бұл:Нанға сұраныс мөлшерінің қысқарғаны

Егер номиналды табыс 8% — ал баға деңгей 10% -ке өскен болса ,онда нақты табыс:2% -ке төмендейді

Егер сіз банктен екі жыл мерзімге 20%- пен 100000 теңге несие алсаңыз, осы мерзім біткен кезде банкке қанша мөлшерде ақша қайтарасыз?140 000 теңге

Егер сұраныс ұсыныстан көп болса, онда нарықта не қалыптасады:жетіспеушілік (тапшылық)

Егер сұраныстың төмендеуі қалам бағасын арзандатса, онда:Қаламның ұсыныс көлемі қысқарады

Егер тауарға сұраныс пен ұсыныс катар өссе, онда:Баға тұрақты болып калады.

Егер ұлттық табыстан корпорацияға салынатын табыс салығын, бөлінбеген пайданы және әлеуметтік сақтандыру төлемдерін шегеріп және оған трансферттік төлемдерді қоссақ, онда мынаны аламыз Жеке табыс.

Егер шығарылым көлемі 1000-ды, ал барлық отандық және шетелдік тауарлар мен қызмет көрсетулер сатып алуға кеткен ішкі шығындар 900-ді құраса, онда таза экспорт көлемі тең: 100

Егер экономикалық қорытынды фактілерге сүйенсек, онда мұндай талдау әдісі?Дедуктивті

Егер экономикалық мәселелер әрі нарықпен, әрі үкіметпен шешілсе, онда экономика:аралас

Екі немесе бірнеше фирманың бірігуі:Трест

Екі фирмамен біркелкі өнім өндірісімен және бағаларды толық емес бақылау мен сипатталатын нарық:Дуополия

Екінші ірі қоғамдық еңбек бөлінісін не сипаттайды?Қолөнер кәсібінің ерекше экономика саласы ретінде оқшауланып қалыптасуы

Елге әкелуге немес елден әкетуге мемлекеттік өкіметтің тыйым салуы?эмбарго

Елге импортталатын тауардың мөлшерлік шектеулігі қалай аталады:Квота

Елде импорттық жеңіл автомобильдерге жаңа кеден баж салығын еңгізді. Бұл мысал халықаралық сауданың қандай саясатына жатады?протекционизмге

Еңбек ақы нені есептеуде қосылады:ЖҰӨ табыс бойынша

Еңбек құрал-саймандары – бұл:әртүрлі механизм мен машина, инструмент пен қажет тетіктер, двигатель, жеткізетін құрылым және т.б.нәрселер

Еңбек өнімділігіне тікелей әсер етеді:аталғандардың барлығы

Еңбек ресурстарына ресми түрде кірмейді?Сәулетші — зейнеткерлер

Еңбектің орташа өнімі нені сипаттайды?Еңбек өнімділігін

Еңбектің өндіріс факторы ретіндегі мінездемесі?адамның мақсатқа сай қызметі.

Еркін кәсіпкерлік жүйеде:Кез-келген адам заңды бизнеспен айналыса алады:

Ж

Жақын уақытта жұмыс табуға үміткер адам:Жүмыссыздарға жатады.

Жалпы ішкі өнім — бұл:елдің ішіндегі резиденттік және резиденттік емес субъектілермен өнідірілген барлық тауар мен қызметтердің соңғы құны

Жалпы өндіріс көлемі 5 бірлік, жалпы шығындар 645 теңге және өнім бірлігінің бағасы 133 теңге болғанда, жалпы пайда (шығын):20 теңге .

Жалпы табыс пен жалпы шығындар арасындағы айырма бұл:Пайда

Жалпы ұлттық өнім — бұл:белгілі елдің азаматтарының өз елінде және шет елдегі өндірген барлық тауармен қызметтердің соңғы құны

Жалпы ұлттық өнімді есептеу кезінде не қосылмайды?трансферттік төлемдер

Жалпы эквивалент ролін атқаратын ерекше товар:Ақша

Жаңа бұйымдарды, технологияларды, ұйымдық нормаларды жасауға, өндіруге, дамытуға және сапа жағынан жетілдіруге бағытталған процесс?Инновация

Жаңама салықтарға жатады:ҚҚС және акциздер

Жеке меншік құқы бойынша оның субъектісі?Барлық құқықтар шоғырына ие болады.

Жеке табыс дегеніміз-бұл:Үй шаруашылығында жыл бойы алынған табыс

Жеке табыс салығы қандай салық түріне жатады:Үдемелі

Жеке ұлттық өнім өзгеруінің үкімет шығындарының өзгеруіне қатысы:Мемлекеттік шығындар мультипликаторы.

Жекеден жалпыға қорытынды шығаруға негізделген тану әдісі-бұл?Индукция

Жекелеген экономикалық агенттердi зерттейтiн курс:микроэкономика

Жекешелендiру мақсаты?барлығы дұрыс

Жерді иелену- бұл:Тарихи қалыптасқан негіздерде белгілі бір жер теліміне тұлғаның құқығы.

Жерді қолдану — бұл:Белгіленген тәртіптегі заңдар мен салт-дәстүрлерге сәйкес жерді қолдану.

Жердің өндіріс факторы ретінде баска өндіріс факторларынан айырмашылығы мынада:Саны белгіленген, берілген өлшем, өсе алмайды

Жетілген бәсеке жағдайына не жатпайды:Ақпараттың шектеулілігі

Жетілген бәсеке нарығында бәсекелестермен күресудің негізгі тәсілі:Шығынды азайту

Жетілген бәсекеде бақылаудың қандай дәрежесі қалыптасқан?бағаға бақылаудың болмауы.

Жетілген, толық бәсекелік және монополшылық бәсекелік рыногтардың ортақ сипаттық белгісі кандай?Рынокта коптеген сатып алушылар мен сатушылар жұмыс істейді.

Жеткіліксіздік- бұл?адами қажеттіліктерді толық қамту мүмкін емес дейтін тұжырымдама

Жинақтың қолма-қол ақшаға айналу жеңілдігі?Өтімділік

Жиынтық сұраныс қисығының оңға және солға бірдей жылжуының нәтижесі, егерБұл жылжу ұсыныс қисығының аралық межесінде орын алады

Жиынтық табыс формуласы:TR=P*Q

Жиынтық ұсыныс қисығы келесі арақатынасты көрсетеді:Баға денгейі мен іс жүзіндегі өндірілген ЖҰӨ көлеміне қатынасын

Жиынтық ұсыныс қисығы нені көрсетеді?Орташа баға денгейі кез-келген шамаға өскенде нақты өнім көлемі қысқарады

Жиынтық ұсыныс қисығындағы кейнстік кесінді:Горизонтальды сызық түрінде берілген

Жиынтық ұсыныс қисығындағы классикалық кесінді бұл:Тік түзу сызықты

Жиынтық ұсыныстын өскені:Бағаның өсуін тоқтатады және нақты ЖҰӨ көлемін өсіреді

Жиынтық ұсыныстың бағалық емес факторларына жатады:Тұтынушы қарызының өзгеруі.

Жолданбалы жұмысшылар ақысы – бұл:сыртқы шығын

Жоспарлы экономика қызмет түрі бойынша:әкімшіл-әміршіл

Жоспарлық экономикада не тұрақты тапшылықта болады?Тауарлар мен қызметтер.

Жұмыс істеуге білімі және рухани, физикалық қабілеттілігі бар халықтың бір бөлігі?еңбек ресурстары

Жұмыс күші — бұл?Адамның табиғи және ойлау қабілеттерінің жиынтығы.

Жұмыс күші дегеніміз?жұмыспен қамтылғандар + жұмыссыздар.

Жұмыс күші нарықтық экономикада не ретінде қарастырылады?тауар ретінде.

Жұмыс күші, өндіріс құралдары, тұтыну заттары қажетті және қосымша өнімнің белгілі бір пропорцияларын бекіту қандай процестің мәні болып келеді?Бөлу

Жұмыссыздық категориясына жатады:Бүгін жұмыстан шыққан токарь

Жұмыссыздық көлемі келесіге қатысты:Жұмыссыздық санының жұмыс күшіне пайыздық қатынасы.

Жұмыссыздық қандай түрлерде болады?фрикциондық, құрылымдық, маусымдық және циклдық.

Жұмыссыздық мөлшерінің қысқаруы және тауар бағасының жоғарылауы, негізгі қордың жаңаруы, кәсіпорынның өсуі факторлары өнеркәсіп циклының қай фазасына жатады?Өсу

Жұмысшылар санының өсуіне өнім өсімі:Шекті өнім

ЖҰӨ дефляторы қатынас ретiнде есептеледi:Номиналды ЖҰӨ-нiң нақты ЖҰӨ-ге қатынасы

ЖҰӨ құрамынан алынып тасталады:Қаржылық мәмілелер.

ЖШС жатады:Серіктестікке.

Жылдық есептеудегі ЖҰӨ-нің өзгеру қарқыны жоғары -бұл:Экономикалық өсу

З

Зерттеу объектісін кездейсоқ және уақытшадан тазарту, сонымен қатар оның тұрақты белгілерін анықтау қандай әдістің мәні?Ғылыми абстракция

И

Индукция дегеніміз не:Жекеден жалпыға өту.

Инфляция – бұл?Баға деңгейінің өсуі.

Инфляция болғанда кімдер көбірек зардап шегеді:тұрақты табыс алатын адамдар

Инфляцияның қай түрі қоғамға өте қауіпті:гиперинфляция

Инфляцияның сыртқы себептері?Әлемдік рыноктағы бағаның жоғарлауы және сыртқы қарыздың өсуі;

І

Ірі кәсіпорынның артықшылығы болып табылмайтындар:нарықтық жағдайлардың өзгерістеріне тез әсерлену мен үлкен икемділік

Іскерлік цикл фазаларына жатпайтын:инфляция

Ішкі мемлекеттік қарыз — бұл?Үкіметтің ел азаматтарына қарызы

КСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: