файнл Экономика каз 12.10.13

Дисциплина «Экономикалық теория негіздері»

$$$1 Экономикалық теория негіздері нені зерттейді

$$адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін қоғамдағы шектеулі немесе сирек кездесетін ресурстарды пайдалану арқылы экономикалық игіліктерді өндіруді зерттейді

$адамдар мен тауарлардың арасындағы қатынастарын

$өндіргіш күштерге адамдардың ықпалын

$адамдардың шаруашылық жөніндегі қатынастары

$$2 «Физиократтар » түсінігі нені білдіреді

$$табиғат билігін

$экономикалық талдауды

$сауда еркіндігі

$сыртқы сауданы

$$$3 Меншік дегеніміз-бұл

$$затқа байланысты адамдардың қатынастары

$пайдалану құқығындағы адамдардың қатынастары

$мүліктің бір бөлігінің иесі

$мүлікті иелену құқығының саны

$$$4 Өндірістік ресурстарды іс жүзінде қолдану тәжірибесі бұрынғыдай, дәстүрмен болса, экономикалық жүйе:

$$дәстүрлі

$нарықтық

$аралас

$әміршілдік

$$$5 Экономикалық жүйенің типтері

$$дәстүрлі, әкімшілдік-әміршілдік, нарықтық, аралас экономика

$ұлттық ұжымдық, дәстүрлі

$жеке, мемлекеттік, аралас

$жоспарлы, нарықтық

$$$6 Тізбелеп көрсетілгендердің қайсысы нарықтық механизм құрылмының элементі болмайды?

$$жоспарлау

$сұраныс

$ұсыныс

$бәсеке

$$$7 Егер бағаның 5% азаюы, оған деген сұраныс көлемінің 3% өсуіне әкелсе, онда ол сұраныс:

$$икемсіз

$икемді

$абсолюттік икемді

$бірлік икемді

$$$8 Егер шикізатқа баға өссе

$$ұсыныс қисығы жоғары және солға жылжиды

$сұраныс қисығы жоғары және оңға жылжиды

$сұраныс және ұсыныс қисықтары өзгермейді

$сұраныс және ұсыныс қисықтары жоғары жылжиды

$$$9 Табыстары бойынша ЖҰӨ келесі баптарды қамтиды

$$еңбек ақы, рента, пайыз, пайда

$еңбек ақы, ұлттық табыс

$қолданбалы табыс және жеке-дара табыс

$ұлттық табыс және амортизация

$$$10 Төменде айтылған қандай түсінік экономикалық цикл фазасына жатпайды

$$инфляция

$дағдарыс

$жандану

$көтерілу

$$$11 Несие қандай формаларда болады

$$тауарлы және ақшалай

$орталық және маманданған

$номиналды және нақты

$территориялық және жергілікті

$$$12 Игіліктер мен қызметтер жасау үшін басқа барлық ресурстарды реттеу және байланыстыруға бағытталған адам капиталының ерекше түрі

$$кәсіпкерлік қабілеті

$табиғи ресурстар

$еңбек ресурстары

$капитал

$$$13 Жауапкершілік құқығы-бұл

$$қарызды өтеу үшін игілікті өндіріп алу мүмкіндігі

$мұрагерлікке игілікті беру

$сыртқы ортаға зиян келтіретін тәсілмен пайдалану тыйым салу

$игілкті шексіз пайдалану құқығы

$$$14 Егер видеомагнитофонға сұраныс өссе, онда видеокассетаға сұраныс

$$өседі

$төмендейді

$байланыс жоқ

$өзгермейді

$$$15 Өндіріс факторы ретінде өндірістің басқа факторларынан жердің айырмашылығы неде

$$ұсыныс шектігі

$адам еңбегінің өнімі болып табылады

$ұсыныстың шектелмеуі

$еркін ұдайы өндіріс

$$$16 Гиперинфляция дегеніміз

$$бағаның күрделі түрде өсуі

$сұраныс артық болған жағдайда бағаның өсуі

$күтілген бағаның өсуі

$кейбір тауарларға бағаның өсуі

$$$17 Экономикалық циклдың дамуы неден байқалады?

$$экономикалық конъюктураның өзгеруімен

$өндірістің тоқтауымен

$белсенділіктің төмендеумен

$белсенділіктің өсуімен

$$$18 Сыртқы экономикалық іс-әрекеттерді шектеудің тарифтік емес кедергілеріне нелер жатады?

$$жеке товарлар экспорты мен импортына қойылған көлемдік шектеулер, сыртқы экономикалық істердің белгілі бір түрлеріне мемлекеттің монополиясы

$қаржылай көмек

$кедендік салымдар, экспортқа тікелей қаржылай көмек беру

$максималды, минималды, жеңілдетілген салымдар (тарифтер)

$$$19 Жердің бағасы тікелей неге байланысты?

$$рентаға

$жер иесінің тәжірибесіне

$кәсіпкерлік пайдаға

$акция бағамына

$$$20 Егер Ұлттық банк есептік ставканы төмендетсе, онда:

$$айналымдағы ақша массасын молайтады

$айналымдағы ақша массасын азайтады

$айналымдағы тауар да ақша массасы да азаяды

$айналымдағы тауар көлемін азайтады

$$$21 Экономиканы мемлекеттік реттеудің жаңа классикалық теориясының мәні неде?

$$мемлекет экономикалық тапсырмалардың кәсібін нарық механизмінің талаптарына сәйкес жасауы керек

$мемлекет белсенді бюджеттік, несие-қаржы, әлеуметтік саясатты жүргізу керек

$кәсіпорын тиімділігін өсірудегі мемлекеттің саясаты

$жиынтық сұранысты өсірудегі мемлекеттің саясаты

$$$22 Меншік дегеніміз не?

$$экономикалық қатынастардың әлеуметтік –құқықтық бейнесі

$әлеуметтік қатынас

$идеологиялық ұғым

$құқықтық қатынас

$$$23 Натуралды шаруашылық дегеніміз

$$тікелей (қолма қол) байланыс

$қоғамдық еңбек бөлінісі

$сатуға арналған өнім

$өндірісті кеңейту

$$$24 Дәстүрлі экономикалық жүйенің негізгі белгілері:

$$жеке ұсақ тауар өндірушілер және дәстүрмен реттеу

$жеке кәсіпкерлік экономика

$экономиканы мемлекеттік басқару

$жеке капиталды өздігінен реттеу

$$$25 Қандай экономикалық жүйеде жеке экономикалық ресурстарды таңдап пайдалану, өз еркімен өндірісті ашу және жабу, дербес іс-әрекет саласын таңдау іске асырылады?

$$еркін бәсекелес нарықтық экономикада

$әкімшілік-әміршілдік экономикада

$дәстүрлі экономикада

$барлық экономикалық жүйелерде

$$$26 Мұражайға кіру ақысы шетел азаматтары үшін қазақстандықтарға қарағанда едәуір жоғары. Бұл жағдай төмендігілердің қайсысына мысал бола алады?

$$бағалық дискриминация

$берілген ауқымды мемлекет тарапынан қаржыландыру

$мемлекеттік реттеудің болмауы

$берілген ауқымдағы монополия

$$$27 Ұсыныс-бұл

$$белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну

$сату мен сатып алу арасындағы тепе-теңдікті қалыптастыратын бағалар

$өнімнің нақты бағасы

$барлық шарттар өзгеріссіз болған уақыттағы тауар бағасының өсуі

$$$28 Тұтынылған негізгі капиталды қалпына келтіруге арналған ақшалай қор-бұл:

$$амортизация

$жеке-дара қажеттіліктерге арналған қаржы

$таза шетелдік инвестиция

$жалпы инвестиция

$$$29 Өзгермелі шығындар

$$өндірістің көлемінің өзгеруіне байланысты өзгереді

$амортизациялық шығын

$өндірістің альтернативті шығыны

$мүмкін және мүмкін емес шығындар

$$$30 Ұлттық байлық дегеніміз:

$$өндіріс құрал-жабдықтары, жиналған мүліктер, табиғи ресурстар, материалдық және мәдени-құндылықтар

$табиғи ресурстар мен адам ресурстары

$табиғи ресурстар

$табиғи ресурстар мен мәдени құндылықтар

$$$31 Жеткіліксіз жиынтық сұраныс қандай жағдайға әкеледі?

$$циклдық жұмыссыздықтың өсуіне

$жасырын жұмыссыздықтың өсуіне

$құрлымдық жұмыссыздықтың өсуіне

$құрылымдық жұмыссыздықтың төмендеуіне

$$$32 Макроэкономиканың негізгі мақсаттары

$$жұмыспен толық қамту және ресурстарды толық пайдалану

$экономиканы дағдарыстан шығару

$инфляция мен жұмыссыздықты төмендету

$баға тұрақтылығы, экспорт – импорт тепе-теңдігі

$$$33 Құлдырау кезеңінде экономиканың өсуін ең алдымен не ынталандыруы мүмкін?

$$инвестициялардың өсуі

$инфляцияның өсуі

$пайданың өсуі

$жұмыссыздықтың өсуі

$$$34 Қосымша (шекті) тұтыну бейімділігі – бұл:

$$тұтыну шығындарының өсімінің қолданбалы табыстың бір өлшемдік өсіміне қатынасы

$табыстың өзгеруінен туындаған тұтынушылық шығындарындағы өзгерістер

$тұрмыс деңгейін көтеруге ұмтылыс

$жалпы тұтынудың жалпы табысқа қатынасы

$$$35 Орталық банк-бұл

$$бірінші деңгейдегі банк, кез-келген елдің басты эмиссиялық, ақша-несие институты

$банктік емес мекеме

$шектеу негізінде несие карточкасымен нақты ақша беретін аппарат

$біртекті тауарлардың көтерме нарқы

$$$36 Меншік деген не?

$$меншік-мүлікке байланысты адамдар арасындағы қатынас

$меншік-бұл ұрлық

$меншік- иелік ететін заттың барлығы

$меншік-бұл қандайда болмасын бір байлық

$$$37 Егер де тауардың бағасы сұраныс пен ұсыныс қисықтарының қиылысу нүктесінен жоғары болса, онда қалыптасады:

$$артықшылық

$тапшылық

$жұмыссыздық

$инфляция

$$$38 Жалгерлік төлем мен рента арасындағы айырмашылық қандай?

$$берілген жер көлеміне салынған капиталды пайдаланғаны үшін төлем

$бірдей

$абсолютті және монополды рента сомасы

$абсолютті және дифференциалды рента сомасы

$$$39 Күтпеген инфляциядан ең аз зардап шегетін. . .

$$баға төмен болған кезде қарызданғандар

$ақшалай қарызы барлар

$тіркелген атаулы табыс алатындар

$қарызы қайтарылған адам

$$$40 Тұтыну фазасы қалай сипатталады?

$$игіліктер мен қызметтерді тікелей тұтынумен

$қызметтерді өндірумен

$өндіріс факторларын біріктіруменСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: