отчет прак титулькалар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

өндіріс сараманы бойынша

ЕСЕБІ

Орындаған: 01410б тобы студенті Бақытова.А.Қ

Сараман жетекшісі: «Химия кафедрасы»меңгерушісі Мендалиева Д.К

Бағасы:

Күні:

Орал 2014

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

Әдиебеттік шолу

1 .Автомобиль бензиндері

1.1 Автомобиль бензинінің қасиеттері, қолданылу саласы, классификациясы

1.2 Автомобиль бензинінің өндірістік технологиясы

1.3 Автомобиль отынына әр түрлі стандарттар мен анализдер

2.Дизель отыны

2.1 Дизель отынының қасиеттері,қолданылу саласы, классификациясы

2.2 Дизель отынын алудың өндірістік технологиясы

2.3 Дизель отыны сапасының анализ әдістерін таңдау

3 .Отынға қосылатын арнайы қоспалар

3.1 Антидетонаторлар классификациясы

3.2 Антиароматты көмірсутектер негізіндегі антидетонаторлар

4. Тәжірибелік бөлім

4.1 Зерттелеу нысандары мен әдістері

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Қорытынды

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің экология және биогеохимия сынақ зертханасында,сертификация және стандартизация ұлттық сараптау орталығында сараман өту барысында барлық алға қойылған міндеттерді шешіп, дипломдық жұмысқа қажетті мағлұматты жинақтадым. Өткізілген зерттеулер нәтижесі дипломдық жұмыста көрсетілетін болады.

Келесі жұмыс түрлері жүргізілді:

Зерттеу әдісі бойынша октан саны анықталды

Бензин және дизель отындарындағы күкірттің мөлшері анықталдды

Бензиндегі бензол,ароматика,мма анықталды

Бензиндегі қаныққан булар қысымы анықталды

Безин және дизель отындарының тығыздығы мен кинематикалық тұтқырлығы анықталды.

Дизель отынының жабық және ашық тигельдегі жарықтану температурасы анықталды

Дизель отынындағы меркаптанды күкірт,күкіртсутек анықталды.

Дизель отынының қату және лайлану температурасы,фильтрленудің шекті температурасы анықталды.

Фильтрлену коэффициенті анықталды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Химия кафедрасы

өндіріс сараманы бойынша

КҮНДЕЛІК

жаратылыстану-географиялық факультетінің

5В072100 – «Органикалық заттардың

химиялық технологиясы» мамандығының

01410б тобы студенті

Бақытова Арайлым

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫС

Айы

Күні

Орындалған жұмыстың қысқаша сипаттамасы

Қолы

1

03

17

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің экология және биогеохимия сынақ зертханасына жолдама алдым. Қауіпсіздік техникасы бойынша инструктаж өттім.

2

03

18-23

Әдебиеттік шолуға мұнай өнімдері жөнінде мағлұмат іздестірдім

3

03

26-29

Мұнай өнімдерінің түрлері олардың қасиеттері және қосындылыр туралы мәлімет іздестірдім.

4

04

31-5

Эксперимент жүргізу бойынша ақпарат іздестірдім. МЕСТ-тармен танысып, реактивтер жинақтадым.

5

04

7-12

Мұнай өнімдерінің яғни,бензин мен дизель отынының тығыздығын,кинематикалық тұтқырлығын анықтадым.

6

04

14-19

Мұнай өнімдеріқұрамындағы су мөлшері, меркаптанды күкірт мөлшері,күкіртсутек мөлшерін анықтадым.

7

04

21-26

Дизель отынының құрамындағы механикалық қоспаларды анықтадым.

8

04

28-30

Дизель отынының жабық және ашық тигельдегі жарықтану температурасын анықтадым.

9

05

2-4

Бензиндегі қаныққан булар қысымын анықтадым, және ароматика, мма анықтадым.

10

05

5-7

Дизель отынының қату және лайлану температурасын, фильтрлену коэффициентін анықтадым.

11

05

8-10

Дипломдық жұмыстың экспериментті бөлімі бойынша қорытынды жасадым. Өзім туралы сараман жетекшісінен мінездеме алдым.

Мінездеме

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 4 курс 01410 б тобының студенті Бақытова Арайлымға берілді

Бақытова Арайлым Құмарғалиқызы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің экология және биогеохимия сынақ зертханасында,сертификация және стандартизация ұлттық сараптау орталығында 17.03.2014ж мен 10.05.2014 ж аралығында сараманнан өтті.

Өндірістік сараман өтуі барысында Арайлым құрылғылармен және құжаттармен жұмыс жасады.Көрсетілген уақыт аралығында машықкер өзін барлық жағынан, барлық қажетті жұмыстарға қатысып, сараманға күнделікті қатысып жүрді, сонымен қатар сараман уақытында жасалған жұмыстарды күнделікке енгізіп, барлық тапсырмаларды сапалы, ұқыпты орындады. Құжаттар мен барлық орындалуға қажетті тәжірибелермен жұмыс жасай отыра, теориялық білімін өндірістік сараманда қолдана білді.

Берілді:

Күні: 10.05.2014ж.

Предыдущий:

Следующий: