емтихан эконом

1.Еңбек өнiмдiлiгiне әсер ететін көрсеткіштер

- жұмыскерлер саны, еңбек шығыны, жалпы өнiм құны=

2.Еңбек өнiмдiлiгiн мына көрсеткiштер сипаттайды

- бiр адам сағатқа немесе бiр жұмыскерге шаққандағы жалпы өнiм құны

3.Еңбек сиымдылығы мына формуламен есептелiнедi: мұндағы ЕШ — өнiм өндiруге жұмсалған еңбек шығыны, адам/сағ; ЖӨҚ — жалпы өнiмi құны, мың тг.; Т – жұмыскерлер саны, адам; S — егiс алқабының көлемі, га

- ЕШ/ЖӨҚ

4.Еңбек өнiмдiлiгiн есептеу үшiн мына мәлiметтер қажет:

- жалпы өнiм құны, жұмыскерлер саны, өнiм өндiруге жұмсалған барлық еңбек шығыны

5.Еңбек өнiмдiлiгiнiң құндық көрсеткiштерiне не жатады

- бір жұмысшыға келетiн жалпы өнiм құны

6.Еңбек ресурстарын пайдаланудың тиiмдiлiгiн сипаттайды

- еңбек өнiмдiлiгi

7.Еркiн нарық белгiлерi

- барлық жауабы дұрыс

8.Еркiн өнеркәсiп дегенiмiз -

- өндiрiстiк-техникалық, ұйымдастыру-экономикалық шаруашылық еркiндiгi бр өндiрiс бiрлiгi

9.Еңбекақы нысандары:

- кесiмдi, мерзiмдiк;

10.Еңбек сыйымдылығы, қор сыйымдылығы, материал сыйымдылығы қандай көрсеткiштер:

- өндiрiстiң экономикалық тиiмдiлiгi

11.Еңбек ресурстары дегенiмiз не:

- тiзiм құрамына кiретiн кәсiпорын жұмысшыларының жиынтығы

12.Еңбек ақының мерзiмдi формасында еңбек ақы мөлшерi анықталады:

- нақты орындалған уақыт үшiн тарифтiк ставкалар

13.Еңбек ақының ынталандырушы функциясы:

- нәтижеге қызығушылықты көтеруге бағытталады

14.Еңбекақы — бұл

- ғылыми негізделген еңбек шығындарын

- еңбектің саны мен сапасына байланысты еңбекақы өлшемін қоятын механизм

- жұмысшы еңбегінің сапасына, санына және шығарған қажетті өнім көлеміне сәйкес берілетін төлем

- қызметкердің өміріне қажет, оның еңбек қабілетін қалпына келтіруге жәрдемдесетін заттардың жинақ құны

- барлық жауабы дұрыс

15.Айналым қорларына жататындар

- мал азығы, тұқым, жанар-жағар май-

16.Айналым қаржыларына кiредi:

- айналым қорлар құны мен айналыс қорының қосындысы

17. Айнымалы шығын дегенiмiз не

- өндiрiс көлемiне байланысты өзгеретiн шығындар

18.Айнымалы шығындарға қандай шығындар жатады?

- өнiмнiң көлемiне байланысты өзгеретiн шығындар

19.Аталған элементтердiң қайсысы ауылшаруашылық негiзгi өндiрiстiк қор болып табылады?

- жер

20.Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнiмдiлiгi, малдардың өнiмдiлiгi, 100га ауылшаруашылық жер алқабынан алынған өнiм — бұл: — өндiрiс тиiмдiлiгiнiң натуралды көрсеткiштерi

21.Амортизацияны есептеу әдiстерi:

- барлық варианттары дұрыс

22.Айналым қорлары ұғымын қалай түсiнуге болады

- материалдық айналым құралдары мен айналыс қаржылары

23.Астық өндiрiсiнiң натуралды тиiмдiлiгiн сипаттайтын көрсеткiштер

- өнiмдiлiк, ц/га

24.Айнымалы шығын дегенiмiз

- өндiрiс көлемiне байланысты өзгеретiн шығындар

25Айналым құралдарының орташа қалдығының сатылған өнiмнiң көлемiне бөлiнуi:

- айналым коэффицентi

26.Айналым қорарына жатады

- еңбек құралдары

- кезең шығындары

- жер

- еңбек заты

-белгiленген активтер

27.Негiзгi қорлардың толық бастапқы құны келесідей анықталады:

- негізгі қорларды сатып алу мен транспорттық шығындар қосындыс

28.Негiзгi өндiрiстiк қорларды пайдалану тиiмдiлiгiн сипаттайтың көрсеткiш

- қор қайтарымы, қор сыйымдылығы

.Негiзгi қорлардың тозуы келесідей бөлiнедi

- табиғи және моральдық

.Негiзгi қорлардың тозу мөлшерi (амортизациялық шығын) қандай шығынға жатады

- тұрақты шығындарға

.Негiзгi қорлармен қамтамасыз етілу деңгейi келесідей есептеледi: (ЖӨҚ-жалпы өнiм құны, S-ауыл шаруашылығында пайдаланатын жер көлемi, Т-жұмыскерлер саны, НҚ-негiзгi қорлардың орташа жылдық құны)

- НҚқам= ЖӨҚ/S

106.Негiзгi қорлардың пассивтi бөлiмi:

- ғимарат

88.Негiзгi қорлар қалай жiктеледi

- жай және кешендi

- өндiрiстiк және өндiрiстiк емес

- материалдық және айналым қорлары

- өнеркәсiптiк және өндiрiстiк

- кәсiпқойлық және құрылымдық

3.Негiзгi қорларды пайдаланудың экономикалық тиiмдiлiгiн сипаттайтын көрсеткiш:

- пайда нормасы

- пайда және табыс көлемi

- қор қайтарымы=

- жалпы табыс

- таза табыс

6.Негiзгi қорлар дегенiмiз не?

- өндiрiс үдрiсiнде бiрнеше рет қатысып, заттай нысанын сақтап, өзiнiң құнын жаңадан жасалған өнiмге бiрте-бiрте ауыстырады

- өндiрiс үрдiсiнiң бiр циклында толық тұтылынып, заттай нысанын өзгертiп, өзiнiң құнын толығымен жаңадан жасалған өнiмге аударады

- өндiрiс үрдiсiнде бiрнеше рет қатысады, заттық нысанын өзгертiп, құнын жаңадан жасалған өнiмге толығымен аударады

- өндiрiс үдрiсiнде бiр-ақ рет қолданылады, заттай нысанын сақтап, өзiнiң құнын жаңадан жасалған өнiмге бiрте-бiрте ауыстырады

- барлық жауап дұрыс

37.Нарық механизмiнiң элементерiне жататындар?

- баға, сұраныс, бәсеке, мемлекет, ұсыныс

- биржа, компаниялар, сауда-саттық орындары

- ауылшаруашылығы өнiмдер нарығы

- биржа, еңбек ресурстарының нарығы

- барлық жауабы дұрыс

65.Нарықтың орындайтын функциялары

- нарық өндiрiстi реттейдi және өнiм бағасының тұрақталуына мүмкiндiк бередi

- нарық сұраныс пен ұсынысты реттейдi

- нарық тауарда көрiнiс тапқан еңбектiң қоғамдық сипатын қамтамасыз етедi

- нарық өнiм сапасының жоғарлауына мүмкiндiк бередi

- барлық жауабы дұрыс

67.Нарықтық инфрақұрылым элементтерi

- қор биржалары

- банктер

- тауар биржалары

- көтерме және бөлшек сауда

- барлық жауабы дұрыс

91Нарықтардың жiктелуi:

- атқаратын экономикалық қызметi бойынша

- бәсекелестiктiң шектеу деңгейi бойынша

- географиялық орналасуы бойынша, экономикалық заңдылықты сақтау бойынша

- нарықтық қатынастардың субъектiлерi бойынша, салалар бойынша

- барлық жауаптар дұрыс

4.Төмендегi көрсеткiштердiң қайсысы жердi пайдалану тиiмдiлiгiн сипаттайды

- өнiмдiлiк

55.Таза табыс есептеледi (ТТ-таза табыс, АШ-айнымалы шығын, МШ-материалдық шығындар, ЖӨҚ-жалпы өнiм құны, ӨШ-өндiрiстiк шығындар)

- ТТ=ЖӨҚ-МШ

33.Тауарлы өнiм — бұл:

- ақшалай көрiнiстегi сатылған өнiм

4.Төмендегiлердiң қайсысы шартты тұрақты шығындарға кiрмейдi:

- еңбекақы шығындары

5.Төмендегiлердiң қайсысы айналым қорларына жатады:

- шикiзат

18.Тұрақты шығындарға қандай шығындар жатады

- өнiм көлемiне байланысты емес шығындар

6.Тауарды дайындауға кететін өндірушінің шығындары:

- өндіріс шығындары

- әлеуметтік қажеттілік

- технологиялық процесс

- өндірістік қажеттілік

- амортизация

8.Экономикалық ресурстар… бөлiнедi

- табиғи және экономикалық

- материалдық-техникалық, еңбек, қаржылық

- өндiрiстiк

- өндiрiстiк емес

- өндiрiлетiн

9.Қормен қамтамасыз ету негiзгi қорлар құнының төмендегi қай көрсеткiшке қатынасы арқылы анықталады?

- ауылшаруашылық жерлер ауданына

20.Кәсiпорынның негiзгi қорларын заттық түрде есепке алу (инвентаризация) қажет?

- негiзгi қорлардың сандық және сапалық құрамын, қызмет ету мерзiмiн, өндiрiстiк мүмкiншiктерi туралы мәлiметтердi бiлу үшін

24.Жұмыссыздықтың қандай түрлерi бар?

- аймақтық, кәсiпкерлiк, жасы бойынша

- функционалдық, маусымдық, құрылымдық

- құрылымдық, мамандық, аймақтық

- функционалдық, аймақтық, маусымдық

- маусымдық, мамандық, құрылымдық

48.Жұмысшылар құрамы бойынша қалай жiктеледi

- тұрақты, маусымдық, уақытша

- құрылымдық, функционалдық

- аймақтық және уақытша

- маусымдық және кәсiпқойлық

- нақты және жоспарлы

74.Жалдамалы еңбектi пайдалану дәрежесi бойынша қалай бөлiнедi

- өндiрiстiк, коммерциялық, қаржылық, кеңес беру

- жеке, мемлекеттiк, жергiлiктi

- өнеркәсiптiк, құрылыс, көлiк, байланыс

- концерн, консорциум, трест

- синдикат, трест, акционерлік қоғам

? 87.Жұмыс күшi қалай бөлiнедi

- оперативтiк және кешендi

- үстеме және негiзгi

- тiкелей және қосымша

- жай және кешендi

- оперативтiк және болашақ

Жұмыссыздықтың қандай түрлерi бар?

- аймақтық, кәсiпкерлiк, жасы бойынша

- функционалдық, маусымдық, құрылымдық

- құрылымдық, мамандық, аймақтық

- функционалдық, аймақтық, маусымдық

- маусымдық, мамандық, құрылымдық

? Жұмысшылар құрамы бойынша қалай жiктеледi

- тұрақты, маусымдық, уақытша

- құрылымдық, функционалдық

- аймақтық және уақытша

- маусымдық және кәсiпқойлық

- нақты және жоспарлы

?

Жұмыскерлердің мамандықтарының ішінде біліктілік деңгейіне қарай бөлу:

- кәсіп

- мамандық

- біліктілік

- лауазым

- барлығы жауабы дұрыс

?

25.Жалпы табыс қалай анықталады?

- жалпы өнiм құны мен материалдық шығындар айырмасы

32.Жалпы өнiм құны — бұл:

- ақшалай түрде алынған ауылшаруашылық өнiмі

52.Жалпы табыс мына формуламен есептелiнедi (ЖТ-жалпы табыс, ЖӨҚ-жалпы өнiм құны,Т-өткiзiлген өнiмнен түскен ақшалай түсiм, МШ-материалдық шығындар, ӨШ- өндiрiстiк шығындар, ТШ-тұрақты шығындар, АШ-айнымалы шығындар)

- ЖТ=ЖӨҚ-МШ

41.Интенсивтi жолмен дамытуға төмендегiлердiң қайсысы жатқызылмайды:

- егiс ауданын кеңейту

51.Интенсивтендiру тиiмдiлiгiн сипаттайтын көрсеткiштерге қайсысы жатқызылмайды?

- бір гектардан алынған өнiмдiлiк

92.Инфрақұрылымның анықтамасы:

- экономикалық және әлеуметтiк ұдай өндiрiстi қалыпты жағдаймен қамтамасыз ету үшiн қажеттi салалар мен өндiрiс кешенi

95.Инновацияның негiзгi типтерiСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: