вопросы студентам

Періодичний закон і періодична система Д.І. Менделєєва у світлі теорії будови атома.

Залежність властивостей елементів від будови їх атомів. Електронні конфігурації атомів.

Хімічний зв’язок і будова речовини.

Основні класи неорганічних сполук.

Теорія електролітичної дисоціації.

Окисно-відновні реакції.

Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини.

Хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалів з гідрогеном та оксигеном.

Сульфур і його сполуки. Застосування.

Хімічні властивості сульфатної кислоти. Виявлення сульфат-іона.

Нітроген і фосфор та їх сполуки. Аміак: властивості, добування.

Добування амоніаку. Вивчення його властивостей. Солі амоніаку.

Нітратна та ортофосфатна кислоти. Загальні відомості про нітратні і фосфатні добрива.

Властивості нітратної кислоти та нітратів.

Карбон і Силіцій та їх сполуки.

Властивості карбон (4) оксиду.

Карбонатна кислота і карбонати. Якісна реакція на карбонат-іон.

Поняття про будівельні матеріали: скло, бетон, цемент.

Колообіг неметалів. Охорона довкілля від неметалів.

Загальна характеристика металічних елементів.

Металічний зв’язок, загальні фізичні властивості металів.

Хімічні властивості металів. Сполуки металів з гідрогеном та оксигеном.

Корозія металів. Види корозії. Захист від корозії.

Лужні та лужно-земельні елементи та їх сполуки.

Алюміній та його властивості.

Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюміній гідроксиду.

Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп.

Хімічні та фізичні властивості сполук заліза.

Металічні руди. Метали і сплави в сучасній техніці.

Розвиток металургійних виробництв в Україні та світі. Охорона довкілля.

Теорія хімічної будови органічних сполук.

Структурна ізомерія. Номенклатура насичених вуглеводів.

Багатоатомність органічних сполук, їх класифікація та номенклатура.

Алкани. Гомологічний ряд. Фізичні властивості.

Хімічні властивості алканів.

Алкени. Номенклатура. Фізичні властивості.

Хімічні властивості алкенів.

Алкіни. Ізомерія. Фізичні властивості.

Алкіни. Хімічні властивості. Застосування.

Природні джерела органічних речовин.

Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона довкілля.

Види оксигеновмісних органічних сполук. Номенклатура.

Спирти. Гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура.

Хімічні властивості спиртів.

Фізичні властивості та застосування спиртів.

Альдегіди. Властивості, добування і застосування.

Хімічні властивості альдегідів.

Карбонові кислоти. Властивості, добування та застосування.

Хімічні властивості карбонових кислот.

Добування і властивості оцтової кислоти.

Кетони. Властивості, добування та застосування.

Хімічні властивості кетонів.

Добування естерів.

Властивості жиру і мила.

Застосування СМЗ у сучасних побутових хімікатах.

Хімічні властивості естерів.

Білки, жири, вуглеводи – хімічна будова.

Природні та синтетичні біли, жири, вуглеводи.

Фізичні властивості та застосування білків, жирів та вуглеводів.

Реакції полімеризації.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Предыдущий:

Следующий: