вопросы по пол

Екзаменаційні питання «Політологія»

Політологія в системі суспільних наук.

Основні поняття та категорії в політології.

Концепція політичної системи Д. Істона.

Поняття політичної системи та політичного режиму.

Основні риси тоталітарного політичного режиму.

Основні риси авторитарного політичного режиму.

Основні риси демократичного політичного режиму.

Поняття та види політичних ідеологій.

Лібералізм як політична ідеологія.

Консерватизм як політична ідеологія.

Соціалізм та комунізм як політичні ідеології.

Соціал-демократія як політична ідеологія.

Політичні партії: поняття, функції, атрибути.

Партійні системи: поняття та типи.

Партійна система в Україні.

Типи політичних партій.

Поняття та види виборчих систем. Виборча система в Україні.

Основні інститути та атрибути держави.

Форми правління.

Президентська та парламентська республіка: основні риси.

Змішані форми республік: основні риси.

Форми територіального устрою держави.

Інститути виконавчої влади.

Урядова ієрархія.

Структура парламенту.

Поняття та сутність законодавчого процесу.

Типи парламентів.

Поняття та типи політичної культури.

Політична культура в Україні.

Політичний конфлікт: риси та функції.

Структура та динаміка політичного конфлікту.

Політична думка античності.

Політична думка середньовіччя та епохи Відродження.

Політична думка Нового часу.

Удачи!!!!!!!

Предыдущий:

Следующий: