вопросы на анггем (1)

Вопросы по аналитической геометрии 2 семестр

Еліпс: канонічне рівняння, характеристики, властивості, зображення.

Гіпербола: канонічне рівняння, характеристики, властивості, зображення.

Парабола: канонічне рівняння, характеристики, властивості, зображення.

Коло: канонічне рівняння, характеристики, властивості, зображення.

Загальне рівняння кривих другого порядку. Інваріанти.

Класифікація кривих другого порядку

Зведення загального рівняння центральних кривих другого порядку до канонічного виду

Зведення загального рівняння нецентральних кривих другого порядку до канонічного виду

Завдання прямої у просторі: координатне, канонічне і загальне рівняння

Завдання площини: координатне, канонічне і загальне рівняння.

Завдання площини: рівняння за відомою нормаллю і в відрізках на осях.

Поверхні обертання: канонічні рівняння і зображення

Циліндричні поверхні: канонічні рівняння і зображення

Полярне та параметричне рівняння кривих 2 порядку.

Взаємне розташування кривої 2 порядку та прямої.

Асимптотичні напрями кривої 2 порядку

Дотична та нормаль кривої 2 порядку

Оптичні властивості кривої 2 порядку

Центр діаметр кривої 2 порядку

Зведення загального рівняння кривої 2 порядку до канонічного.

Центр та діаметральна площина поверхні 2 порядку.

Ассимпотичні , не асимптотичні напрями поверхні 2 порядку.

Еліпсоид : канонічне рівняння, характеристики, властивості, зображення.

Гіперболоїд : канонічне рівняння, характеристики, властивості, зображення.

Параболоїд : канонічне рівняння, характеристики, властивості, зображення.

Инварианти кривої 2 порядку.

Предыдущий:

Следующий: