вопросы к модулю по истории

1.      Поняття етносу й етногенезу. Історичні спільності  людей. Основні теорії походження слов’ян.

2.       Основні концепції походження українського етносу. Етапи формування української нації. Походження етнонімів „Україна”, „українець”.

3.      Основні теорії походження держави Русь. Походження етноніму „Русь”, терміну „Київська Русь”.

4.       Етапи політичної історії Київської Русі: особливості, основні події ( ІХ – ХІІІ ст.).

5.      Причини політичної роздробленості й розпаду Русі. Історичне значення держави Київська Русь.

6.      Галицько-волинське князівство (Мала Русь) у ХІІ – XIV ст.: соціально-економічний й політичний розвиток, його роль в історії України.

7.      Особливості входження й положення українських земель у складі князівства Литовського й Польщі (XIV – сер. XVI ст.).

8.      Люблінськая унія 1569 р. Особливості перебування українського народу в складі Речі Посполитої (сер. XIV – сер. XVII ст.).

9.       Виникнення й діяльність запорізького й реєстрового козацтва (кінець XV – сер. XVII ст.).

10.  Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі (кінець XV – сер. XVII ст.): оцінки в історіографії.

11.  Причини й сутність кризи в Православній церкві в українських землях в XVI ст. Брестська унія 1596 р. та її наслідки.

12.  Причини, характер, періодизація, основні події Української Національно-визвольної війни (революції) (1648-1676 рр.).

13.   Запорізська козацька держава Нового часу: етапи становлення й розвитку.

14.   Переяславськая Рада, Березневі статті 1654 р.: зміст, оцінки в історіографії.

15.  Наслідки Національно-визвольної війни 1648-1676 рр. у соціально-політичній, економічній, духовній сферах життя українців.

16.   Правобережна й Західна Україна в складі Речі Посполитої в XVIII ст.: соціально-економічне і політичне положення. Коліївщина.

17.  Руїна в українських землях наприкінці XVII ст.: причини й наслідки.

18.  Зміни в державній приналежності українських земель і розселення українців наприкінці XVIII – початку XIX ст. Приєднання Криму до Росії.

19.  Гетьманщина – українська політична автономія в складі Росії (сер. ХVІІ – XVIII ст.).

20.  Соціально-економічне положення в Запорізькій Січі в XVIII ст. Причини ліквідації Січі в 1775 р.

21.  Причини, етапи й методи обмеження прав і ліквідація Гетьманщини царським урядом (XVII – XVIII ст.).

22.  Адміністративно-територіальний устрій і економічне становище українських земель у складі Росії в XIX ст.

23.  Передумови, сутність і наслідки соціально-економічної модернізації в українських землях в Росії в XIX ст. Особливості проведенняреформи 1861 р. і інших буржуазних реформ в українських землях.

24.  Адміністративний устрій і соціально-економічна ситуація в українських землях в Австро-Угорщині в XIX ст. Участь українців у буржуазній революції 1848 р.

25.  Національно-культурне відродження в українських землях в Росії              в XIX ст.

26.  Національно-культурне відродження в українських землях в Австро-Угорщині в XIX ст.

27.  Столипінська Аграрна реформа в Росії (1906-1911 рр.): зміст, особливості здійснення в українських землях.

28.  Формування й діяльність українських політичних партій в Австро-Угорщині й в Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

29.  Революція 1905-1907 рр. в Росії. Хід революції і її досягнення в українських землях.

30.  Українські землі в роки першої світової війни.

С уважением, Д’арк.

Предыдущий:

Следующий: