бизнес план шпор

«Генерал өнері», «адамдарды басқару өнері» қай терминді білдіреді.Стратегияны

«қазақстанда Орталық Азия аймағындағы экономикалық орталыққа айналуға мүмкіндік толық» деп кім айтты?М.Портер

«Миссия дегеніміз – бұл ұйымның көпшілік таныған қызмет ету мәнін білдіретін стратегиялық мақсаты.Бұл кәсіпорын қоғамда иеленгісі келетін роль» деген кім?Л.Гительман

1/(1+і)h – бұл не?дисконттау коэффициенті

1990 жылы Майкл Портер қай мемлекеттің үкіметіне кеңес берген?Оңтүстік Корея

NPV көрсеткіші 0-ден асатын мәні оң болатын болса тиімділіктің несі көрсетіледі?табысы

NWC=ағымдық активтер-ағымдық пассивтер … формуласы?таза айнымалы капитал формуласы

P=V-C бұл.табыс формуласы

PR,жарнама,сату жоспары бизнес жоспардың қай бөлімінде қарастырылады?маркетингтік зерттеулер

r =R/T*100% бұл.жобаның салыстырмалы табыстылығы

R=V/C бұл.Табыстылық

V=ақша түсімі(выручка) – ағымдық шығындар,-дегеніміз.түсім формуласы

ААААААААААААААААА

АА дегеніміз не?Ағымдық активтер

Аграрлық бөліктегі дағдарыс себептерінің бірі неде?Банк-несие жүйесінің жағдайына байланысты

Ағымдық ликвидттілік коффициенті – бұл.активтердің А1, А2 көрсеткішінің қосындысы мен пассивтердің қосындысы игергенге тең

Айнымалы активтер рентабельдік коэффициент деп.Кәсіпорынның орташа айнымалы құралдар соммасына жылды пайданың қамтамасыз ету мүмкіндігін көрсету

Актуарлық тәуекелділік дегеніміз:бұл көбінесе сақтандыру компаниялардың сыйақысы ретінде беріледі

Ақпарат жинау, жеңілдетілген өндірістік және маркетингтік дайындаушы, яғни, функциясы:Зерттеуші

Ақша қаражаттарының түсуі мен шығындануының сәйкестілігін тексеру, яғни берілген жобаны іске асыру барысында сіздің кәсіпорныңыздың болашақ ликвидтілігін тексеру — бұл ненің басты мақсаты?Түсу және төлемдер жоспары

АМ дегеніміз не?Ағымдық міндеттер

Анықталмағандықжағдайдыжоюүшінжәнемүмкіндіктералуүшінөзініңқызметінжобалауда, өндіріскелісімшартқұрады – бұл?келісім шарттық қатынас

Аталған көрсеткіштердің барлығы инвестициялық жобаның қандай бөлімінде көрсетіледі?резюме

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әртараптандыру деген нені білдіреді?Инвестициялау құралдарды бір-бірімен тікелей байланысы жоқ салым объектілерінің арасында үлестіру

ББББББББББББББББББББ

Бағаға немқұрайдылық – бұл.тауардың құнына, сатып алушыға әр түрлі ұқсас тауарлар сатып алу тиімді

Бақылау аясында.Бақылауды ресми түрден жан-жақты нәтижелерді талқылауға айналдыру

Барлық ақша ағымдарын уақыт мезетіне келтіру бұл:дисконттау

Барлық ендірулерді құжаттандыру,яғни олардың жоспарлауын болашақта модернизациялау мақсатымен жүзеге асырылу – бұл бөлім бизнес жоспардың қай бөлігіне кіреді?Жүзеге асыру міндеттеріне

Басқару жүйесін қайта құру,қаржыны қайта құру және маркетингтік қайта құру – бұл альтернативалар қай стратегияға жатады?қорғаныс

Басқарушы объектінің даму алғышарттарын талдау,модельдеу жоспарлаудың қай түріне қатысты, сыртқы ортаның анықсыздық жағдайында?жоспарлаудың стратегиялық түрі

Бәсекелестік күрестің қанша негізгі факторы бар? 5

Белгілі-бір компания нарықтық ортада құрған барлық құрылымдары бағынуы керек:Нарықтық заңдарға

Белсенділік — бизнесті былай білдіреді.әлеуметтік, әлеуметтендірілген жүйелер мен адамдардың қызметтерімен тығыз байланысты;

Бизес жоспардағы стратегиялық кезеңдерді атаңыз:алғышарттарды талдау ,бәсекелестікте кәсіпорынның позицияларын талдау

Бизне жоспардың қанша үлгісі инвесторларға алдын ала берілуі қажет?1 үлгісі

Бизнес – бұл:Тауар мен қызмет өндіру

Бизнес барлық ортаға кіреді яғни, секторлар, территориялар және экономика элементтері пайданы ұлғайту үшін қажет шара.Бүтінділік

Бизнес жобаның қысқаша түсініктемесі қалай аталады?Аннотация

Бизнес жоспар жүзеге асыру міндетін көрсет.Жұмыс міндеттерінде логикалық тізбектілікті анықтау

Бизнес жоспар жүзеге асырылу кезеңі ненің аралығын қамтиды?Жобаны инвестициялау шешімі қабылданған және де коммерциялық өндіріске дейінгі аралықты

Бизнес жоспардағы стратегиялық талдау құралдарына … жатады.жеке шығармашылықтарды талдау,ресми және сандық модельдер

Бизнес жоспарды жүзеге асырылуы нені қарастырады?Жоспар түрінен нақты өндіріс процесіне ауыстыру барысындағы фирманың ішкі және сыртқы міндеттерін орындалуын

Бизнес жоспардың бұл бағдарламасының көмегімен қаржылық жобаның мәтіндік көрсеткіші модельденіп жетілдіріледі?PL TEXT

Бизнес жоспардың ең маңызды бөлімі?резюме

Бизнес жоспардың негізгі ақпараттық бөлімі неше бөлімнен тұрады?10

Бизнес жоспардың негізгі нысаны болып не табылады?бизнес жоспар

Бизнес жоспардың резюме беті қанша беттен тыс шықпауы керек?10

Бизнес жоспарлау түсігінің негізінде не қарастырылады?Ұйым мақсаттарына жетуге қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыру

Бизнес жоспарлаудың бұл бөлімінде өнімнің сатуға түсетін нарығы жөнінде, ондағы бәсекелестер туралы басты мәліметтер беріледі.Бәсекелестік

Бизнес жоспарлаудың бұл бөлімінде сатудан түскен түсім, шығындар, салық және басқа да игерімдер жатады, фирманың иелігінде пайда есептеледі.Пайда және шығындар жоспары

Бизнес жоспарлаумен тікелей байланысты жобалық тәуекел деп.Кез келген кәсіпорын не бір дәрежеде инвестициялық қызметпен шұғылдана алады

Бизнес процесс дегеніміз.Нақты нәтижелер алуға бағытталған,басы мен соңы көрсетілген,кірістері,шығыстары,орындау мен басқару механизмдері көрсетілген өзара байланысты операциялар жиынтығы

Бизнес, жүйе ретінде қанша қасиеттерге бөлінеді?4

Бизнес-жоспар әлеуеттер құжаты, сондықтан оны қандай мерзімге құрған жөн?3 — 5 жыл алдын-ала

Бизнес-жоспар кәсіпкерге қандай міндетті шешуге көмектеседі?ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді фирманың мақсатын құрастыру, олардың стратегиялық және тактикалық жетістіктері

Бизнес-жоспар қанша этаптан тұрады?2

Бизнес-жоспар неше функция атқарады?4

Бизнес-жоспар неше функцияны орындайды?4

Бизнес-жоспарда қажеттілік қай кезде туындайды?жаңа істің ашылуы, фирманың негізгі коммерциялық қызметінің бағытын және болашағын анықтау

Бизнес-жоспарда экологиялық тұрғылары туралы, соның iшiнде оның экологиялық зардаптарды бағалау үшiн жобаның жеткiлiктi мәлiметтері қай бөлімде болуы керек?Қоршаған орта және нормативті ақпараттар

Бизнес-жоспарды жасау барысындағы маңызды сәттердің бірі?кәсіпорын жұмысының тиімділігін бағалау

Бизнес-жоспарды жасау барысындағы маңызды сәттердің бірі?кәсіпорын жұмысының тиімділік жағын бағалау

Бизнес-жоспарды жасауға не кіреді?ақпаратты жинау және талдау

Бизнес-жоспарды қандай мерзімге құрған дұрыс?алдын-ала 3 — 5 жыл

Бизнес-жоспардың алтыншы бөлімі қалай аталады?жабдықтаушыларды таңдау негізі

Бизнес-жоспардың алтыншы бөлімі қалай аталады?жабдықтаушыларды таңдау негізі

Бизнес-жоспардың мәні келесімен анықталады:бизнес-жоспар нақты оқуды талап етеді

Бизнес-жоспарнені шешуге әсер етеді?стратегиялық және тактикалық жетістіктері ,ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді фирманың мақсатын құрастыру

Бизнес-план дегеніміз:максималды табысты мүмкіндіктер алуға, белгілі-бір қор қызметіне бағытталған уақыт пен кеңістікке негізделген қызметтер жүйесі

Бизнестегі ойын ережесінің экономика монополизациясына қарсы бағытталған, қаншалықты күштердің жан-жақты немқұрайлы бәсекелестер?3

Бизнесті жаулап алу критериі бойынша қалай бөлінеді?халықаралық, облыстық, жергілікті

Бизнестің әлеуметтік болмыс, әлеуметтік жүйелермен және адам қызметімен тығыз байланыстылығы нені білдіреді?Белсенділік

Бизнестің кез-келген оның ішкі элементіне пайда алу бағытында рационалды берілетін қасиеті?Мақсатты бағыттылық

Борыш төлей алушылық коэффициенті дегеніміз не?фирманың өзінің ұзақ мерзімді міндеттерін төлемдердің түзу мезетіне сәйкес төлей алу мүмкіндігі

Бір өзгерістер енгізіп, жаңа бағыттар орнату, әртараптандыру (тік, көлденең, кері әсері) бұл:Диверсификация

Бір-бірінеикемдіэкономикалыққызығушылығыбар, кепілдіктеқұрылғансеріктестіктердіқосады – бұл.кәсіпкерлік тор

Бірегей сақандыру деп.Сақтандырушы бірнеше сақтандыру компаниялармен келісім шартқа отырады

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Диверсификация дегеніміз не?Бір өзгерістер енгізіп, жаңа бағыттар орнату әртараптандыру

Дисконттау – бұл.барлық ақша ағымдарын бір уақыт мезетіне+ келтіру

Дисконттау ставкасының нолге тең болатын мәнін көрсететін көрсеткіш?табыстылықтың ішкі нормасы

Дисконттық ставка дегеніміз:инвестордың салған капиталын қайтарып алуға қажетті табыстылық нормасы

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Ең күрделі, сонымен қатар ең сенімді баға белгілеу әдісі:Шығынды-маркетингтік

Ерекше немесе жүйесіз тәуекел дегеніміз.Тар түсіндіруі болады,ерекше бағалы қағаздың тәуекелі деп аталады

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жабдықтау бөліміне не кіреді?шикізат,материалдар,жинақтамалар,өндірістік қызметтер,бағыттары,қолдану мүмкіндіктері,тасымалдау

Жай тәуекелдің неше түрі бар?4

Жалпы инвестициялық жоспардың құрылу реті қандай түрде көрсетіледі?Кесте

Жалпы коэффицентті жауап алу есебі мына формуламен өндіріледі:ОКП=(TA-TO):TO

Жалпы пайда және түсім бойынша фирманың несі есептеледі?қаржылық нәтижелер

Жалпы рентабельділік коэффициент – бұл .Сату көлеміндегі таза табыстың,пайданың үлесін көрсетеді

Жалпы республика, мемлекет деңгейінде бизнес қалай аталады?макробизнес

Жауапкершілікті сақтандыру -бұл.Сақтанушының белгілі бір іс-әрекеттері нәтижесінде орын алады

ЖЖК дегеніміз не?Жалпы жабу коэффициенті

Жинақылық бизнесті былай білдіреді:ортаға, секторға, экономикасының территориясы мен элементіне кіреді

Жиынтық пайда рентабельділік кожффициенті дегеніміз.Кәсіпорынның сату көлеміндегі жиынтық жалпы пайданы үлесіп көрсетеді

Жобаның мерзімі және меншік иесі қай бөлімде қарастырылады?резюме

Жобаның тәуекелдері және оны минимизациялау – бұл бизне жоспардың несіне жатады?негізгі ақпараттық бөлімдеріне

Жоспардың өндіріс бөлігіндегі шикізат көзі?Бағасы,тасымалдау

Жоспардың өндіріс бөлімінеқандай активтер кіреді.Ғимараттар,жер учаскелері

Жоспарланатын негізгі көрсеткішктерге жатпайтыны?салықтар

Жоспарлау бағаның антипод механизмі ретінде қарастырылады яғни, жоспарлау нарық пен бағаны алмастырады. Бұл қандай жоспарлау?жалпы экономикалық жоспарлау

Жоспарлау кезеңдеріне қайсысы кірмейді?инвестиция тарту

Жоспарлау қағидаларына жатпайтынын тап?ресурстарды үнемдеу

Жоспарлау мақсаттарына жатпайды?қаржы жұмсамау

Жоспарлау объектісі болып не табылады?компания ресурстары мен үрдістері

Жоспарлау уақыт ағымына байланысты қаншаға бөлінеді?3

Жоспарлаудағы қаржылық жоспарлардың ең негізгі құжаттары.қаржылық нәтиже ,баланс

Жоспарлауды жұмыс күшінің және уақытының шығындарына дейін жеткізу және де ынталандырушы ортаны құру ненің аясында?Жоспарлау аясында

Жоспарлауды жүзеге асыру аясында.Негізгі нәтижеге назар аударуды күшейту

Жоспарлаудың кезеңдерін көрсетіңіз?Мақсат қою

Жоспарлаудың қағидалары:үздіксіздігі,координация және интеграция,жүйелілік,ғылыми негізделуі

Жоспарлаудың негізгі мақсаттарына қайсысы жатпайды?жүйелілік

Жоспарлаудың негізгі мақсаттарының бірін ата?шығындарды үнемдеу

Жоспарлаудың неше кезеңі бар?7

Жоспарлаудың неше қағидасы бар?4

Жоспарлаудың объектісі болып не табылады?Компаниядағы үрдістер мен ресурстар

Жоспарлаудың объектісі не болып табылады?ресурстар мен үрдістер

Жоспарлаушы ұйым біріктіру немесе үйлестіру жолымен ортақ технологиялық тізьек құрамына кіретін фирмаларды біріктіретін, фирма-клиенттер немесе фирма-жабдықтаушылар.көлденең интеграция

Жою үшін және мүмкіндіктер алу үшін өзінің қызметін жобалауда, өндіріс келісім шарт құрады – бұл қандай қатынас?келісім шарттық

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Зерттеушілік функция бұл – ақпарат жинау, өндірістік өндіру және маркетингтік саясатты құрастыруды жеңілдету

Зерттеушілік функция дегеніміз.ақпарат жинау, өндірістік өндіру және маркетингтік саясатты құрастыруды жеңілдету

ИИИИИИИИИИИИИИИИ

Инвестициядан алған капиталын қайтарып алуға қажетті табыстылық нормасы.дисконттау ставкасы

Инвестициядан түскен табыстар бастапқы салымдарға тең болатын уақыт мерзімі?өтімділік мерзімі

Инвестициялық жобаның тиімділігін арттыруда қолданылатын көрсеткіштер?өтімділік мерзімділігі, табыстылықтың ішкі нормасы, таза ағымдық құн, дисконтталған өтімділік мерзімі

Инвестициялық жобаның экономикалық тиімділігін есептеудегі негізгі көрсеткіш:таза ақша ағымдары

Инвестициялық жоспар не үшін қажет?Компанияның капитал салымдарын жоспарлау үшін қажет

Инвестициялық жоспардың құрылу реті кесте түрінде көрсетіледі.Көлденең бағытта уақыт көрсетілсе,тік бағытта не көрсетіледі?инвестициялық шығынды

Инвестициялық жоспардың құрылу реті қалай көрсетіледі?таблица түрінде

Инвестициялық жоспардың тік бағытында – инвестициялық шығындар көрсетілсе, көлдеңен бағытта не көрсетіледі?Уақыт

Инвестордың өнім өндіруде ешқандай кедергісіз өтуіне дәлел (сендіру) қандай ақпараттар қажет?жабдықтау процесі,технологиялық цикл,жабдықтарды жөндеу,технологияны жетілдіру мүмкіндіктері

Инвестормен кездесу барысында бизнес жоспардың презентациясына максимум қанша уақыт береді?30мин

Индикативті реттеу деп.Мемлекеттің экономикалық тұтқалар арқылы өндіріске ықпал жасау

Инжиниринг дегеніміз не?Дербес қызмет саласына бөлектенген коммерциялық сипаттағы инженерлік-кеңестік қызметтер кешені

КККККККККККККККК

Кадрлардың толықтыруын қарастыратын фирманың ұйымдастырушылық жиынтығын жасау қай бөлімде орналасқан?Жүзеге асыру кезеңдерінде

Капитал – «тып-тыныш жататын зат емес, ол үнемі қозғалыста болады» деген қай ғалым?К.Маркс

Капитал салымдарын жоспарлап алу дегеніміз ол қандай жоспарлау?инвестициялық

Кәсіпкерлік келісімді іске асыру арқылы максималды пайданы алу мүмкіндігіне бағытталған, іс-шаралар мен іс-әрекеттердің бағыттары мен ресурстарының сәйкестендірілген, уақыт және кеңістікте өзара байланысқан функциялар жүйесі:Бизнес-жоспар

Кәсіпорын өз қызметінің жоспарлау мүмкіндігін алу үшін және айқынсыздықтан келісім бекітеді.келісімдік қатынас

Кәсіпорындағықазіргіжәнеболашақтағыақпараттыңжетістігі – бұл.нарық ортасындағы белгісіздік.

Кәсіпорынның жеке кәсіпкерлік қызметін объективті бағалау және нарық талаптарына сәйкес жобалық-инвестициялық шешімдерге қажетті құрал – бұл ?Қаржылық жоспар

Кәсіпорынның коммерциялық және өндірістік жоспарлау аспектісі болып табылатын фирма ішіндегі жоспарлау құжаты:бизнес-жоспар

Кәсіпорынның қазіргі таңдағы мүмкіндіктері және нарықтағы позициялары жоғары және дамытуға мүмкіндіктері болатын жағдайда,қай стратегия жүзеге асырылуы мүмкін?даму

Кәсіпорынның ұйымдасу формасы, меншік түрі көзқарасынан оның құқықтық статусы анықталатын бөлім:Заңдылық жоспар

Келісім жүргізудің міндетті схемасы қанша кезеңнен тұрады?3 кезеңнен

Кепілдіктеқұрылғансеріктестіктердіқосатынқандайтор?кәсіпкерлік

Компания дамуының стратегиялық жоспар баламаларына өзгерту талдауы бұл:

Компанияның капитал салымдарын жоспарлау бұл:инвестициялық жоспарлау

Компанияның миссиясына сәйкес негізгі мақсаттарды жүзеге асыруға ұмтылуды қамтитын компания қызметі.Жоспарлау пәні

Көлденең бағытта инвестициялық жоспарда уақыт көрсетілсе,тік бағытта не көрсетіледі?Шығын

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қай бизнес жоспардың бөлімінде өнімнің өтімділігін, сатылымын, яғни тауарлардың тұтынушыға деген жетімділігін қамтамасыз ету мүмкіндіктері қарастырылады?Нарық, маркетинг және өткізуді талдау

Қай бөлімде тауарлардың таралу схемасы қарастырылуы тиіс?маркетинг бөлімінде

Қай жоспарда компанияның капитал салымдарын жоспарлау қажет?Инвестициялық жоспарда

Қай модельде нарық пен өнімнің класиффикациясын көрсететін матрица түрінде көрсетеді?Өнім нарық моделі

Қайта сақтандыру.Сақтаушы компания сақтандырудың барлық соммасына өз мойына міндеттерін алады да, кейін өз атынан келесі сақтандыру компаниясына жауапкершіліктің және де тәуекелдің бір бөлігін береді

Қандай да болмасын бизнес жоспар ең басты не істемесе жүзеге аспайды?Инвесторды қызықтыра алмаса

Қандай жағдайда жоба тиімді болып саналады?табыстылық нормасы дисконттық ставкасынан жоғары болатын болса

Қарастырылмайтын тәуекел дегеніміз.Облысты жоғалтулар көлемі күтілетін табыстардан жоғары және кәсіпкердің барлық меншік соммасына тең болса,онда бұл аралық болып табылады

Қаржылық жоспар қай бөлімде қарастырылады?қаржылық жоспар

Қаржылық жоспарға жататындар:Нарықтың негізгі сегменттері, сұранысқа әсер ететін факторлар

Қаржылық жоспарды жасау үшін алғашқы құжаттар қандай?қаржылық мәліметтері бар басқарушылық есептер, келісімшарттар, салық заңнамасы, несие ставкаларының көрсеткіштері

Қаржылық жоспардың негізгі құжаттары төмендегілердің қайсылары жатады?Баланс, қаржылық нәтижелер және ақша құралдарының ағымдары

Қаржылық жоспардың негізгі құжаттары?баланс,қаржылық нәтижелер

Қарыздар коэффициенті дегеніміз.фирманың жалпы активтер соммасына тартылған құралдардың үлесін көрсетеді

Қолайлы климат құру үшін неше фактор бар?12

Қоршаған ортаға үлкен септігін тигізетін және сауда, қызмет көрсету қоғамдық түлік өндіретін кіші кәсіпорындарға қай бөлім маңызды болып келеді?Фирманың орналасуын негіздеу

Құжаттардың ең біріншісі қаржылық жоспарда қандай?қаржылық мәліметтері бар басқарушылық есептер, Келісімшарттар, салық заңнамасы, несие ставкаларының көрсеткіштері

Құқықтық актілер негізінде мемлекет және қызметкерлер кәсіпорын ортасының заңдылықты реттеу формасы?Госоронтаж

Құралдарды резервтеу дегеніміз.Кәсіпкер өзінің жеке айнымалы құралдарының сесбінен шығындарды өтеу

Қысқа мерзімдегі жоспарлау неше жылды қамтиды?1-2жыл

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Ликвидтілік дегеніміз не?фирманың өзінің қысқа мерзімді міндеттерін жүзеге асыру мүмкіндігі

Лимиттеу дегеніміз не?Тәуекел деңгейін төмендетеді

ММММММММММММ

Майкл Портер ұсынған стратегияны қалайтын қанша кірпіш бар?10

Мақсат.ол ұйым дамуының және қызметінің бағалау критерийлері болып табылады

Мақсатқа лайықтылық бизнесті былай білдіреді.кіріс пен шығысты алу үшін әрбір ішіндегі элементке рационалды бағыт тапсырады

Мақсатқа лайықтылық бизнесті былай білдіреді:кіріс пен шығысты алу үшін әрбір ішіндегі элементке рационалды бағыт тапсырады

Мақсаттар – бұл.ұйымға қажетті нәтижелері мен қорытындылары және ол ұйым дамуының және қызметініңбағалау критерийлері

Маңыздылығы жоқ баға:Фирмадағы анологиялық тауарларды сараптаушы тиімді сатып алу бағасы

Маркетинг дегеніміз:Сұранысты жарнама көмегімен қалыптастыру, яғни сатуды ұйымдастыру, бағаны басқару, сатып алушы қалайтын нарықтарды зерттеу

Маркетингтік жоспарға жататындар:Белгіленген сату көлеміне жету жолдары және сатып алушыға өнімді

Маркетингтік жоспарға жататынын белгілеңіз:Тауарлар мен қызмет кемшіліктері мен мүмкіндіктері

Мемлекеттік немесе ел ішіндегі тәуекелділік деген не?мемлекеттік қаржының жағдайы,сол елдің географиялық жағдайы,мемлекеттің дамуы,тұрақтануы

Меншік иесі,жобаның мерзімі қандай бөлімде қарастырылады?Бизнес жоспардың Резюме бөлімінде

Минималды тәекел ненің арасында қарастырылады?Жоғалтушылар деңгейі таза табыстан жоғары болмаған аралықта

Мүліктік сақтандыру дегеніміз не екен?Сақтандырудың қарым-қатынас объектісі ретінде әр түрлі мүлік түрі орын алады

Мына сипаттамалар — Тауарлар мен қызметтер жоспардың қай бөлімінде қарастырылады?Қызмет және тауарлар сипаттамасы бөлімінде

Мыналарды — сату жоспары ,PR,жарнама бизнес жоспардың қай зерттеуіне кіргіземіз?маркетингтік

Міндеттер бұл:Кредитордың пайдасына қарыздар жұмыс істеуі қажет, мысалы: мүмкін беру, белгілі бір жұмысты орындау немесе келіскен ақша көлемін төлеу іс-әрекеті

ННННННННННННННННН

Нарық ортасындағы кәсіпорындағыақпараттыңжетістігі дегеніміз .белгісіздік.

Нарық,маркетинг және өткізуді талдау бөлімінде не қарастырылады?өнімнің өтімділігі,сатымдылығыСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: