Экономика шпор

Ай(3)к…ақша құралдары

Ай(3)к…даяр өнімдер

Ай(4)е…аналитикалық

Ай(4)е…коэффициенттік

Ай(4)е…тікелей есептеу

Ак(0)б…құнды қағаз

Ак(1)т…ашық

Ак(1)т…жабық

Ак(2)б…қарапайым

Ак(2)б…үстемділігі бар

Ам(0)д…негізгі қордың құнынының қайтарым формасы

Ам(2)к…өзіндік құн құрамына

Ам(2)к…өнімнің өзіндік құнына

Ам(2)к…өңдірістік шығын құрамына

Ам(2)н…Бекітілген мөлшер

Ба(1)б…келісім шарт негізінде нысанды салып беруші фирма;

Бә(0)т…бағалық

Бә(0)т…бағасыздық

Би(3)қ…қаржыландыру стратегиясын

Би(3)қ…қаржылық жоспарды

Би(3)қ…құқықтық қамтамасыздандыруды

Би(3)қ…маркетинг жоспарын

Би(3)қ…өңдіріс жоспарын

Би(3)қ…өткізу нарығы

Би(3)қ…өткізу нарығындағы бәсекелестік

Би(3)қ…резюме

Би(3)қ…тауар ме қызметтің түрлерін

Би(3)қ…тәуекелдікті бағалау және сақтандыруды

Би(3)қ…ұйымдық жоспарын

Би(3)н…экономикалық мақсат тиімділігін

Ең(1)т…жұмысшы күші

Ең(2)б… адам сағат

Жа(4)а…Бас мердігерлік келісім шарт

Жа(6)к…«қаймағын сылып алу»

Жа(6)к…Нарыққа еңгізу

Жа(6)к…Тұтынушыны белгілі бір іске ынталандыру

Же(1)д…апталық, айлық

Же(3)и…азаматтар, құқықтық тұлға;

Же(3)к…акцияларды сатудан түскен түсім

Же(3)к…амортизациялық қайтарымдар

Же(3)к…банкалық несие

Же(3)к…пайда

Жи(1)о…бүкіл құрылыс шығындары жиынтығы

Жо(3)к…графикалық материалдар

Жо(3)к…есептік-түсініктеме материалдар

Жо(3)к…сметалық-экономикалық бөлім

Жо(3)т…құрылысқа тапсырыс беруші

Жо(5)ж …құралымдық шешімдерді дамыту

Жо(5)ж …прогрессивті материалдар мен құрылымдарды қолдану

Жо(5)ж…көлемдік-жоспарлық шешімдерді дамыту

Жо(5)т…құрылымдық-жоспарлық шешімдер, ұйымдастыру әдістері және технология, құрылыс құны;

Жо(5)т…түсініктеме жазба;

Жұ(4)б…тіке, үстеме;

Ие(4)т…ие болу емес

Ин(1)м…қоғамдық және коммерциялық

Ин(1)о…ұтымдылыққа ие болу мақсатындағы капитал салымы.

Ин(2)м…бюджеттік, өз, сыбайластар және қарыз қаржылары

Ин(3)а… несиелеуші, тапсырыс беруші, құрылыс өнімін сатып алушы;

Ин(3)а…инвестицияға қатысу тиімділігі

Ин(3)а…инвестициялық ұсыныс жасау

Ин(3)а…инвестицияны іске асыруда

Ин(3)а…инвестицияны негіздеуде

Ин(3)а…инвестицияның жалпы тиімділігі

Ин(3)а…коммерциялық

Ин(3)а…қоғамдық әлеуметтік

Ин(3)а…техникалық-экономикалық негізддерді (ТЭН) анықтауда

Ин(3)с…ұтымды нәтижеге ие болу

Іс(3)д…акционерлік

Іс(3)д…арендалық

Іс(3)д…жауапкершілігі шектеулі қауымдастық

Іс(3)д…жауапкершілігі шектеулі қоғам

Іс(3)д…жауапкершілігі шектеусіз қоғам

Іс(3)д…жекешаруашылық

Іс(3)д…кооперативтік

Іс(3)о…банкрот екендігін жариялау

Іс(3)о…еңбек ақы төлемділігін қамтамсыз ету

Іс(3)о…еңбек келісім-шарттарын жасау

Іс(3)о…жұмыскерлерін қауіпсіздендіру

Іс(3)о…заңдарды қатаң ұстану

Іс(3)о…келісім-шарттық міндеттерін орындау

Іс(3)о…салықтарды мерзімінде төлеу

Ка(2)о…жаңа құрылыска, қайта құрауға және техникалық қайта қаруландыруға кететін шығын;

Ке(1)қ…мемлекеттік бюджеттен тыс құрылыс жағдайында

Кә(2)б…өңдірістік

Кә(2)б…ұйымдық

Кә(3)д…ақша құралдарының кірісіі мен шығуының айырмасы

Кә(3)м…инвестициялық, операциялық (өңдірістік), қаржылық

Кә(3)п…еріктілігі

Кә(3)п…зиянсыздық

Кә(3)п…материалдық қызығушылығы

Кә(3)п…өзін өзі қаржыландыру қабілеттілігі

Кә(3)п…экономикалық жауапкершілік

Кә(4)к…айналымдағы қорлар

Кә(4)к…өңдірістік айналым қоры

Кә(5)к…қоймадағы өңдірістік құралдар

Кә(5)к…өңдірістегі айналым құралдар

Кә(6)ж…арнайы курстарды оқытуды ұйымдастыру

Кә(6)ж…жұмыс орнында оқыту

Кә(6)ж…жұмыс өңдірісі кезеңінде кеңестер ұйымдастыру

Кә(6)ж…қысқа мерзімдегі курстарды жұмыстан тыс уақытта оқыту

Қа(2)а…жобаны іске асыруға қажетті қаржы көлемін

Қа(2)а…қаржы тарту формасын

Қа(2)а…қаржы тарту жағдайын

Қа(2)а…қаржы тарту көздерін

Қа(2)а…тартылған қаржыны қайтаруды

Қа(2)б…ақша құралының ағымы туралы

Қа(2)б…атқарылатын жұмыстардың көлемі

Қа(2)б…баланс (тепе-теңдік

Қа(2)б…өзіндік құн туралы

Қа(2)б…пайда мөлшері

Қа(2)б…табыс және шығын жоспары

Қа(4)қ…арнайы даярлық өткізу арқылы

Қа(4)қ…ЖАҚ арқылы хабарландыру жариялау

Қа(4)қ…жеке әңгімелесу арқылы

Қа(4)қ…жұмысқа орналастыру агенттіктері арқылы

Қа(4)қ…тестілеу арқылы

Құ(1)б…құрылыс ұйымдары, кәсіпорындары аралығындағы өңдірістік байланыстардың формасы

Құ(1)к…құрылысқа даярлық, құрылысты жүргізу, нысанды пайдалануға беру.

Құ(10)а…шығындыр топтарына;

Құ(2)б…құрылыстағы өңдірістік қатынастардың жиынтықтары;

Құ(2)о…құрылыс өнім бірлігінің құнының ақшалай бейімделуі;

Құ(2)о…тиімділікті есептеуге қажетті көрсеткіш

Құ(2)т…Биржалық, розницалық и аукциондық

Құ(2)ф…шоғырландыру, топтасу, мамандандыру, аралас.

Құ(3)а…Тапсырыс беруші және басмердігер

Құ(3)қ…негізгі қорлар;

Құ(4)а…жинақтық сметамен;

Құ(4)д…тікелей және үстеме шығындардың сомасы;

Құ(4)ә…геодезиялық торды орнату, құрылыс алаңың даярлау, алаңға келу жолдары;

Құ(4)ж…аудиторлық кеңселер

Құ(4)ж…банкілер

Құ(4)ж…бизнесті қолдаушы қорлар

Құ(4)ж…биржалар

Құ(4)ж…брокерлік кеңселер, фирмалар

Құ(4)ж…инжирингтік копаниялар

Құ(4)ж…инспекциялық-бақылау қызметтері

Құ(4)ж…институциалды инвесторлар

Құ(4)ж…сот, арбитраж т.б.

Құ(4)ж…шет ел инвесторлары

Құ(4)ж…басқару;

Құ(4)ж…даяр өнімдер қоры (құрылыс материалдары, құрылымдар, бұйымдар)

Құ(4)ж…еңбек заты (материалдар, шикізат және басқалар)

Құ(4)ж…еңбек қаруы (машиналар, қондырғылар және басқалар)

Құ(4)ж…жер, пайдалы қазбалар және басқалар

Құ(4)ж…жұмысшы күші

Құ(4)ж…салалық;

Құ(4)к…құрылыс нарығы субъектілері

Құ(4)к…мемлекеттік реттеуді

Құ(4)к…нарық инфрақұрылымдары

Құ(4)к…нарық қатыныстары объектілері

Құ(4)к…нарық механизмін

Құ(4)о…еңбек құралдардын, заттарын және ресурстарды бір жерге жинақтау.

Құ(5)а…құрылыс, жобалық-ізденіс, ғылыми-зерттеу, құрылыс индустриясы;

Құ(5)б…табиғи ортаға теріс әсерін төмендету, жерді тиімді пайдалану.

Құ(5)б…құрылыс ұйымдарын ұлғайту, аймақтық.

Құ(5)б…маркетинг, экономикалық-жоспарлау, қаржы, сметалық –келісім шарт, бухгалтерия, еңбек және еңбек ақы;

Құ(5)б…материалды-техникалық ресурстар, жоспарлау, еңбек, бағақұрылым, қаржыландыру, есеп, талдау;

Құ(5)қ …Бәсекелестерге бағытталған әдіс

Құ(5)қ …Сұранысқа бағытталған әдіс

Құ(5)қ …Шығындар және межеленген пайда

Құ(5)қ…«сатуды байқап көру» әдісі

Құ(5)қ…математикалық статистика, экономико-математикалық моделдеу, жүйелік талдау;

Құ(5)т…сатып алу және нысан манындағы қоймаға жеткізу;

Құ(5)т…құрылыс-монтаждау жұмыстары құны, құралдарды сатып алу, басқа шығындар;

Құ(6)а…локальді сметамен.

Құ(6)а…жұмыс көлемі, бірлік құн мөлшері;

Құ(6)б…қаржы, статистика, бухгалтерлік есеп;

Құ(6)б…экономикалық теория, микро- және макроэкономика.

Құ(7)қ…толық немесе үлестік бюджеттік қаржыландыру жағдайында;

Ли(3)б …ҚҚС(қосымша құн салығы) мөлшері

Ли(3)б …құны

Ли(3)б …лизинг комиссиялық төлемдері

Ли(3)б …лизинг мерзімі

Ли(3)б …несиенің проценттік ставкасы

Ли(3)б …толық амортизациялық мерзім

Ли(3)б…амортизацияның жылдық мөлшері

Ли(3)б…лизинг алушы

Ли(3)б…лизинг беруші

Ли(3)б…сатушы

Ли(4)м…диплом

Ли(4)м…құрылтайшы құжат

Ли(4)м…лицензия алу өтініші

Ли(4)м…мемлекеттік тіркеудің куәлігі

Ли(4)м…өтінішті қарастыру төлемі

Ли(4)м…салық органынгың анықтамасы

Ли(6)к…3

Ло(1)о…жеке құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығындары жиынтығы

Ма(2)қ…бағақұрылымын

Ма(2)қ…жарнама мәселелерін

Ма(2)қ…жұмыстарды және қызметтерді тарату сызбасын

Ма(2)қ…қоғамдық пікір тудыру

Ма(2)қ…маркетингтің мақсатын және стратегиясын

Ма(3)д…нысандық, салалық;

Ма(3)д…технологиялық, процесстік

Ма(5)…алып келу, монтаж, демонтаж, амортизация, жанармай, май, электрқуатыңбек ақы;

Ме(0)ф…жеке, мемлекеттік

Ме(3)б…иелік ету, пайдалану, шешімін шығару;

Ме(3)ж…жобалық-ізденіс жұмыстарын жүргізуге

Ме(3)ж…жобаны басқаруға

Ме(3)ж…күрделі жөндеу жүргізугеСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: