Экономика Кәсіби қазақ тілі $$$

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінен экономика мамандығы бойынша тест тапсырмалары

$$$1 Халықаралық экономикалық байланыстың түрлері:

$$ Дүниежүзілік сауда

$ Ауыл шаруашылық өндірістің басымдығы 

$ Көбіне лайықты өнімнің өндірісінде

$ Несие-қаржылық қызмет

$$$2 «Дефицит бюджета» деген сөз тіркесінің дұрыс аудармасын табыңыз

$$ бюджет тапшылығы

$ бюджет кірісі

$ бюджет мерзімі

$ бюджет шығысы

$$$3“ Потребительский бюджет” деген сөз тіркесінің дұрыс аудармасын табыңыз

$$ тұтыну бюджеті

$ бюджет жылы

$ бюджет мерзімі

$ бюджет шығысы

$$$4 Термин сөзді табыңыз. 

$$ жоба

$ үстел

$ тақта

$ орындық

$$$5 Стильдің түрін анықтаңыз: «Сәулет өнеріқұрылысты жобалау, салу, оған көркемдік бейне беру өнері».

$$ ғылыми стиль

$ көркем әдебиет стилі

$ ауызекі сөйлеу стилі

$ ресми-іс қағаздар стилі

$$$6 Термин сөзді табыңыз. 

$$ ғимарат 

$ өзен

$ білім 

$ жер

$$$7 Термин сөзді анықтаңыз. 

$$ қаражат

$ көлік

$ кесе

$ үміт

$$$8 Терминдердің қай салаға қатысты екенін табыңыз: «көркемдік бейне, ордер». 

$$ сәулет 

$ экономика 

$ тіл білімі 

$ әдебиет

$$$9 «Комплекс» сөзінің қазақша баламасын табыңыз. 

$$ кешен

$ мекеме

$ кеден

$ құрылыс

$$$10 Термин сөзді қатарды табыңыз. 

$$ Біздің заманымыздан бұрынғы 2-мыңжылдықтың ортасында ірі тастардан қаланған монументті құрылыстар: кромлехтер, менгирлер мен дольмендер пайда болды.

$ Тіл — ұлт тұтастығының негізгі ұйытқысы.

$ Тіл тазалығына, сөйлеу шеберлігіне қазақ халқы ерекше мән берген.

$ Қазақта қара шаңырақ деген қасиетті ұғым бар.

$$$11 “Подоходный налог” деген сөз тіркесінің дұрыс аудармасын табыңыз

$$ табыс салығы

$ салық салу

$ салық төлеуші

$ жер салығы

$$$12 Тура мағыналы сөзді табыңыз.

$$ жақсы маман

$ суық сөз

$ ақ ниетті

$ ыстық ықылас

$$$13 Термин сөздерді табыңыз.

$$ экономика, құрылыс

$ ерекшелік, тіл

$ наным, сенім

$ бастық, аға

$$$14 “ Рыночная стоимость” деген сөз тіркесінің дұрыс аудармасын табыңыз

$$ нарықтық құн

$ нарық қорлары

$ нарық тепе – теңдігі

$ нарықтық қатынастар

$$$15 Берілген сөйлемдерге мағыналас сөйлемдерді табыңыз: «Төрт қабатты имарат негізін тас тіреулер мен бетон тоғыспалардан қаланған қаңқа құрайды»

$$ Төрт қабатты имарат негізі тас тіреулер мен бетон тоғыспалардан қаланған қаңқадан құралған.

$ Төрт қабатты имарат негізін темір тіреулер мен ағаш тоғыспалардан қаланған қаңқа құрайды.

$ Төрт қабатты бұл имарат негізін ұстындар мен бағаналардан қаланған қаңқа құрайды.

$ Төрт қабатты бұл имарат негізін металл конструкция қаңқа құрайды.

$$$16 «Теневая экономика» деген сөз тіркесінің дұрыс аудармасын табыңыз

$$ көлеңкелі экономика

$ тұрақты экономика

$ нарықтық экономика

$ макроэкономика

$$$17 Сәулет қандай өнер?

$$ имараттарды жобалау және салу өнері

$ кескіндеме өнері

$ бейнелеу өнері

$ көркем әдебиет өнері

$$$18 Сәулеттік стиль түрлерін атаңыз.

$$ роман, готика, ренессанс, барокко, классицизм

$ менгир, кромлех, дольмен

$ ионика, дорика, коринф

$ ғимарат, имарат, күмбез, мұнара, тоғыспа

$$$19 Жалғастырыңыз: «Бөлмеаралық есіктер – …».

$$ үйдің бір бөлшегі

$ үйдің жалғасы

$ үйдің іргетасы

$ үйдің едені

$$$20 Жалғастырыңыз: «Қиық күмбездің арқасында салмақ құрылыс қаңқасына .».

$$ түседі

$ келеді

$ жатады

$ басады

$$$21 Жалғастырыңыз: «Біздің заманымыздан бұрынғы 2-мыңжылдықтың ортасында ірі тастардан қаланған монументтік құрылыстар: кромлехтер, менгирлер мен дольмендер».

$$ пайда болды

$ болып табылды

$ еске алды

$ келісім жасады

$$$22 Жалғастырыңыз: «Роман стилінің дамуына Франция көп…».

$$ ықпал етті

$ пайда болды

$ айтты

$ салды

$$$23 Витрувий кім?

$$ римдік инженер және сәулет өнерінің теоретигі

$ ағаш өңдеуші инженер-технолог

$ экономист маман

$ әйгілі әнші

$$$24 Стиль түрін анықтаңыз: «Барлық сәулет имараттарының сапаға тән үш тобы болады: функционалдық, конструктивтік, эстетикалық».

$$ ғылыми стиль

$ публицистикалық стиль

$ көркем әдебиет стилі

$ ауызекі сөйлеу стилі

$$$25 Қай стиль түріне жататынын ажыратыңыз: «Готика стилінің ерекшелігі – құрылыс композициясы жоғары созылып, салмақ көтеретін құрылыс қаңқасы күрделі болып келеді, терезелері сүйір етіп ойылады, күмбезі қиық болып келеді де қырлары бүріледі».

$$ ғылыми стиль

$ ауызекі сөйлеу стилі

$ көркем әдебиет стилі

$ ресми іс қағаздары стилі

$$$26 Жұрнағы бар сөзді анықтаңыз.

$$ сәулеттік

$ сәулеті

$ сәулетте

$ сәулетке

$$$27 Т.К.Басенов кім?

$$ сәулетші

$ әдебиетші

$ сазгер

$ жазушы

$$$28 “Ағаштан түйін түйеді” деген тіркестің орысша баламасын табыңыз.

$$ Мастер на все руки

$ Знать как свои пять пальцев

$ В поте лица

$ Горит в руках

$$$29 Антонимдері бар қатарды белгілеңіз.

$$ Ағайын бір өліде, бір тіріде.

$ Ар жазасы бар жазадан ауыр

$ Еңбек – дәулет, бедел – сәулет.

$ Шеберден — олжа, шешеннен — сауға.

$$$30 Мақалды табыңыз.

$$ Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей

$ Ғылым таппай мақтанба

$ Түркістан – ер түріктің бесігі ғой

$ Өңім екенін, түсім екенін білмедім

$$$31 Термин сөзді қатарды табыңыз.

$$ Қазақтың халықтық сәулет өнерін дамытуда ескерткіштің маңызы орасан зор болды

$ Ініміздің пәтері төртінші қабатта

$ Сұрапыл дауылға төтеп беру қиын-ақ

$ Қарағым, қолыңнан келетін іспен айналысқаның жөн

$$$32 Термин сөздер дегеніміз не?

$$ Тілдің лексикасында ғылым мен техниканың алуан түрлі саласына қатысты қолданылатын сөздер

$ Тіларалық қарым-қатынас нәтижесінде бір тілден екінші тілге ауысқан бөгде тілдік элементтер

$ Белгілі бір аймақта қолданылатын сөздер

$ Жалпы халықтық тілде қолданылып, сөздік құрамға енетін сөздер

$$$33 Дұрыс құрастырылған сөйлемді көрсетіңіз.

$$ Әр халықтың өз дүниетанымына, өз болмысына сай, оның ұлттық ерекшеліктерін айшықтайтын сәулет өнері болған

$ Колизейге болған жандардың назар аударады Рим қаласында барлығы

$ Тіліміздің табиғи дамуының нәтижесі мұны деп қарауға болмайды

$ Тіл өсу үнемі даму үстінде де, тірі организм секілді болады

$$$34 «Көлем» сөзінің синонимін табыңыз.

$$ ауқым

$ көлеңке

$ көл-көсір

$ көркем

$$$35 Жатыс септікте тұрған сөзді көрсетіңіз.

$$ сәулетте

$ жалынның

$ құрғақтығы

$ цементке

$$$36 Келер шақта тұрған етістікті көрсетіңіз.

$$ жобалайсың

$ пайдалану

$ айтты

$ келдің

$$$37 «Қала құрылысы» сөзінің аудармасын көрсетіңіз.

$$ градостроительство

$ оформление

$ своеобразие

$ жилище

$$$38 Сұрақтың дұрыс жауабын беріңіз: «Сәулет өнері қандай өнер?»

$$ құрылысты жобалау, оған көркемдік бейне беру

$ құрылысты басқару

$ құрылысты жүргізу

$ құрылысты салу

$$$39 Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойыңыз: «Адам … … үйін ежелгі тас дәуірінің палеолит кезеңінің басында тұрғызған».

$$ өзінің бірінші

$ өзінің соңғы

$ өзінің кезекті

$ өзінің осыСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: