Эконом теория Тест сурактары

1.Дағдарыс арасындағы мерзімді не деп атаймыз?

-экономикалық цикл

2.Жер бағасы қандай факторларға тәуелді

-рента өлшеміне

3.Экономикалық мәселелерді жартылай нарық, жартылай үкімет шешкен кездегі экономикалық жүйе

-аралас

4.Егерде тауар бағасы сұраныс пен ұсыныс қисықтарының қиылысу нүктесімен жоғары болса, онда қалыптасады:

-артықшылық

5.Нарық инфрақұрылымының элементтері болып табылатындар?

-тауарлық және қор биржалары, еңбек биржасы, сауда үйлері

6.Егер тауар бағасы сұраныс қисығы мен ұсыныс қисығының қиылысу нүктесінен төмен болса, онда мыналар туындайды:

-тапшылық

7.Сұраныс заңына сәйкес,сұраныс көлемінің азаюы ненің нәтижесі болып табылады?

-бағаның көтерілуі

8.Егер тауарға бір уақытта ұсыныс пен сұраныс төмендейтін болса, ол мынаны білдіреді?

-сандық тепе-теңдік азаяды.

9.Экономикалық жүйенің типтері:

-дәстүрлі, әкімшілік-әміршілік, нарықтық, аралас меншік

10.Тепе-теңдік баға графигі нені көрсетеді?

-сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемі теңдігі.

11.Сұраныс көлемінің азаюы неден болады?

-бағаның өсуінен

12.Нарықтық экономика несімен ерекшелінеді?

-еркін кәсіпкерлік, бәсекелестік, жеке меншік.

13.Тауарлы өндіріс-бұл…

-жеке өндірушілер арқылы өнім өндіретін шаруашылық жүйесі.

14.Жай ұдайы өндіріс…

-бұл өндірістің процестік қайталануы

15.Жалпы табыс-бұл?

-барлық өнімдерді өткізгеннен алынатын табыс.

16.Меншік субъектілеріне не жатады?

-мемлекет,ұжым, тұлға.

17.Валютаны реттейтін және бақылайтын құзырлы орган?

-Ұлттық банк

18.Тізбеленіп көрсетілгендердің қайсысы нарықтық механизм құрылымының элементі болмайды?

-жоспарлау

19.Меншіктің экономикалық мазмұнын қандай қос ұғым ашады?

-Иемдену,айыру.

20.Бағасыз фактордың ықпалымен сұраныс қисығының қозғалысы:

-сұраныс көбейген кезде оңға, азайған кезде солға.

21.Кәсіпкерлік-бұл:

-тәуекелмен байланысты және табыс алуға бағытталған шаруашылық қызмет.

22.Фирма қызметтерінің мақсаттарының қайсысы маңызды болып саналады?

-табыс алу.

23.Бидайға сұраныс мөлшері тәуелді:

-нанға сұранысқа

24.Индукция –бұл:

-жалпы жағдай негізінде жекелік дәйектеу.

25.Өнімдердің экстенсивтік нысаны нені сипаттайды?

-қосымша еңбек және табиғи ресурстарды және бұрынғы техникалық негіздегі өндіріс құралдарын тарату.

26.Өндірістің интенсивті түрін не сипаттайды?

-жаңа технологиялық негізінде барлық факторларды тиімді пайдалану есебінен өндірісті кеңейту.

27.Дедукция әдісі-бұл:

-жекелік негіздегі қағидалардың жалпы жағдайын шығару.

28.Экономикалық санат ретінде ақша-бұл:

-жалпы баламаның рөлін атқаратын тауар.

29.Баға деген түсінікті анықтайтын ақшаның қандай қызметтері бар?

-құн өлшемі.

30.Қоғамға қажетті жұмыс уақыты-бұл:

-қоғамдық қалыпты жағдайдағы өндіріс кезінде тауарды дайындауға кететін уақыт.

31.Ақшаның аталған қызметтерінің ішінен тек алтын ғана орындай алады?

-әлем ақшасы.

32.Ақша қызметінің қандай қызметі негізінде кредит ақшасы пайда болады?

-төлем құралы.

33.Индустриалдық емес қоғамның индустриалдық қоғамға көшу мынандай үдерісте өтеді:

-өнеркәсіптік революциядан.

34.Аралас экономиканың моделі үлкен әлеуметтік бағытымен ерекшеленеді:

-Швеция.

35.Өндірістік қатынастар-бұл:

-өндіріс үдерісіндегі адамдар арасындағы қатынастар,бөлу,айырбастау және тұтыну.

36.Экономикалық өсу өзінің сандық көрсетілімін табады:

-нақты ЖҰӨ-нің көбеюінен.

37.Айналым капиталға жататын:

-шикізат,материал,жанармай,энергия.

38.Айналыс және сауда -саттық саласындағы заңдылықтарды төменгідей экономикалық ой-бағыттардың бірін зерттейді:

-меркантилизм.

39.Еңбек құн теориясының негізін қалаған кім?

-К.Маркс

40.Артта қалған технология,ғасырлар бойы дәстүрлердің сақталуы арқылы сипатталады:

-дәстүрлі.

41.Өндіріс құралы-бұл құралдар жиынтығы:

-құрылғылар, станоктар, құрылымдар.

42.Ғылымдардың қайсысы адамдардың шаруашылық қызметін зерттейді?

-экономика.

43.Негізгі капиталға жататындар:

-Жұмыс күші,өндіріс құралы.

44.Кәсіпкерлікті дамытуда басты қозғалушы күші болып табылатын:

-бәсекелестік

45.Қор биржасы дегеніміз-бұл:

-Бағалы қағаздар сатылатын және сатып алынатын нарық.

46.Биржада операциялар бойынша мәмілелерді клиенттер есебінен жасайтын делдал-бұл:

-брокер.

47.Өндіріс әдісі-бұл:

-Өндірістік күш пен өндірістік қатынастардың өзара іс-қимылы.

48.Қоғамға қажетті жұмыс уақыты- бұл:

-өндіріс кезінде тауарды дайындауға кететін уақыт.

49.Нарықтық экономикаға аталған сипаттамалардың қайсысы қатысты емес?

-орталықтандаралған жоспарлау.

50.Қондырма-бұл:

-Саяси, идеологиялық, мәдени және басқа да институттардың жиынтығы.

51.Нарық шаруашылығының негізгі субъектілері болып табылатындар:

-үй шаруашылығы, бизнес және үкімет.

52.Аталғандардың қайсысы нарық тетіктерінің құрылымды элементтері болмайды?

-бұйрықтық (директивтік) жоспарлау.

53.Монополия-бұл:

-бір фирмадан тұратын сала.

54.Экономиканың орталықтандырылған жоспарлауын не сипаттайды?

-ресурстарды және капитал салу,жоспарлы бөлу.

55.Экономикалық мәселелерді кейде нарықпен, кейде мемлекетпен жекелей шешілген кезде, онда экономика:

-аралас.

56.Дәстүрлі экономикалық жүйе үшін не сипатты?

-дәстүр мен салтты есепке алып, өндірістік қатынастарды реттеу.

57.«Экономикалық жүйе» түсінігінің дұрыс анықтамасын таңда:

-экономикалық элементтердің өзара байланысының жиынтығы.

58.Төменде көрсетілген қандай параметр табыстар мен шығындар тарапынан ЖҰӨ-нің есептелуіне қосылмайды?

-жер.

59.Еңбекақы есеп айырғанда есептелінеді?

-табыстар ағыны бойынша ЖҰӨ

60.Қолдағы бар табыс-бұл:

-жеке табыс кері шегерілген жанама салық.

61.Бағаның жалпы деңгейін өлшеу көрсеткіші:

-ЖҰӨ дефляторы

62.Инвестиция көлеміне негізгі ықпал ететіндер:

-пайыз,мөлшерлемесінің деңгейі.

63.Экономиканың көтерілуі үшін қандай процесс сипатты емес?

-кредиттерді көбейту.

64.Экономиканың құлдырауы кезінде өсуді ынталандырады:

-инвестицияның көбеюі.

65.Сұраныстың икемділігі бағалық икемсіз болып есептелінеді,егер,оның мәні:

-1-ден аз,0-ден көп болса.

66.Тұтынуға шектеулі бейімділік-бұл:

-тұтыну шығындарының өсуін қолда бар табыстың өсуіне қатынасы.

67.Капиталдың шектеулі өнімі:

-капиталдың өсуіне өндіріс нәтижесінің өсуінің қатынасы.

68.Шектеулі табыс:

-сату бірлігіндегі өзгерістер нәтижесіндегі табыстың өзгеруі.

69.Өндіріс шығынының өсуіне қарай төмендегі айтылғандардың қайсысы инфляцияға қатысы жоқ?

-өндіріс және жұмыспен қамтылуының өсуі.

70.Шығындар соммасы бойынша есептелген ЖҰӨ-ге қосылмайды:

-еңбекақы мен жалақы.

71.Акционерлік қоғам коммерциялық құпияны сақтай алмайды,өйткені:

-кез-келген адам акцияны сатып алады және АҚ-ның ортақ иесі бола алады

72.Жиынтықтың жалпы өнім:

-капитал көлеміне жиынтықты өнімнің қатынасы.

73.Капиталдың орташа өнімі:

-капитал көлеміне жиынтықты өнімнің қатынасы.

74.Экономикалық өсу:

-өндіріс көлемінің сандық және сапалық ұлғаюы.

75.Қайсысы макроэкономика саясатына кірмейді?

-сұраныс мен ұсыныс.

76.Нарық шаруашылығы субъектілеріне жататындар:

-үй шаруашылығы,фирма,мемлекет.

77.Ішкі жалпы өнім-бұл:

-жыл ішіндегі өндірілген тауарларлар мен қызметтердің бағасы.

78.Оукен заңы сипаттайды:

-ЖҰӨ мен жұмыссыздық деңгейі арасындағы тәуелділік.

79.Коммерциялық банктің қызметіне кірмейтіндер:

-ақша шығару.

80.Баға туралы ақпаратты іздеу қай шығынға жатады?

-трансляциялық шығын.

81.Орташа табыс:

-Өткізілген өнім көлеміндегі жалпы табысты бөлу нәтижесінде алған

82.Филлипстің қисық сызығы сипаттайтын деңгей:

-жұмыссыздық пен инфляция арасындағы байланыс.

83.Экономиканың өсу факторына кіретін процесс:

-табиғи ресурстар, еңбек ресурстары, негізгі капитал көлемі, технологиясы.

84.Ақпарат нарығына кіреді:

-жарнама агенттері, заң мемлекеттері, ақпарат орталығы.

85.Дамыған елдердің экономикалық өсудің ең елеулі себептері:

-өндірістегі технологиялық өзгерістер.

86.Құнды қағаздар нарығы тұрады:

-облегация,акциялар, вексель

87.Инфляцияға анықтама беріңіз:

-ақшаның құнсыздануы.

88.Экономикалық өсу өзінің сандық көрсетілімін табады:

-нақты ЖҰӨ-нің көбеюінен

89.Нақты ЖҰӨ-нің өсу қарқыны сипаттайды:

-экономикаолық өсуді.

90.Экономикалық өсудің жағымды нәтижелеріне енетіндер:

-өндірісті механикаландыру және автоматтандыру.

91.Қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін иеліктерді пайдалану-бұл:

-тұтыну.

92.Тауарлы өндірісте айырбас немен алмастырылады?

-ақшамен.

93.Экономикалық кезеңдер ауысымының сыртқы себептеріне есептелінеді:

-тұтыну.

94.Экономикалық кезеңнің ішкі себебі:

-негізгі капиталдың қызмет ету мерзімі.

95.Экономикалық жүйе келесі іргелі мәселені шешеді:

-не, қалай, кім үшін.

96.Бағаның жалпы деңгейінің өсу көрсеткіші:

-ЖҰӨ дефляторы

97.Еңбекақы есеп айырғанда есептелінеді:

-табыстар ағымы бойынша ЖҰӨ

98.Қазақстан Республикасындағы Конституция бойынша меншіктің неше нысандары бар?

-жеке және мемлекеттік.

99.Мемлекеттік меншікті жекешелендіру-бұл:

-мемлекеттік меншікті жекешеге айналдыру.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: