Эконом расчёт 3 (МОЙ)

Найменування показників

Піч 1

Піч 2

Піч 3

Піч 4

Всього

показ

Розрах

показ

Розоро.

показ

розрах

показ

розрах

Потужність тр-ра кВА

21000

21000

21000

21000

84000

Календарний час,сут

365

365

365

365

1440

Холодні простої, сут

15

17

15

15

62

Номінальний час,сут.

337

350-13

339

348-9

341

350-9

341,5

350-8,5

1358,5

Гарячі простої, сут.

5

11,5

7

5

Фактичний час роботи,сут.

350

355-5

341,5

353-11,5

343

350-7

350

355-5

2762,5

Середня добова виплавка сплаву,т

83,36

83,36

83,36

83,36

333,44

Загальний об’єм пр-ва в год

28092,32

337*83,36

28259,04

339*83,36

28425,76

341*83,63

28467,44

341,5*83,36

113244,56

Виплавка сплаву в кален. Добу на 1000кВА

3,67

28092,32/365*21

3,69

28259,04/365*21

3,71

28425,76/365*21

3,71

28467,44/365*21

3,74

Простої в % до календ.часу

360

15+13*100/365

2,51

17+9*100/365

2,5

15+9*100/365

2,37

15+8,5*100/365

2,75

В т.ч. холодні простої

4,1

15*100/365

4,66

17*100/365

4,11

15*100/365

4,11

15*100/365

4,25

Гарячі

3,56

13*100/365

2,47

9*100/365

2,47

9*100/365

2,33

8,5*100/365

2,71

Таблиця 5. — Розрахунок виплавки сплаву марки ФС45 по дільниці на 2014 рік

Предыдущий:

Следующий: