ЭКОНОМ.ТЕСТ

1.Экономикалық теория нені зерттейді:

A.шектеулі жағдайында қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы игіліктерді өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну барысындағы адамдардың іс-әрекеттерін зерттейді;

B.ұйымдық- экономикалық қатынастарды;

C.қоғамның өндіргіш күштерін;

D.әлеуметтік-экономикалық қатынастарды;

E.тауар өндірісінің технологиясын.

2. Экономика ғылымының зерттеу әдісіне жатады:

A.тәжірибелік бақылау

B.нақты мәліметтердің жиынтығы;

C.пәннің құрылымы;

D.ғалымның дүниетанымдық ұстанымдары

E.барлық танып-білу әдістерінің оңтайлы қолданымы;

3. Дедукция деген не:

A.жалпы қағиданың негізінде жекені түсіндіру;

B.жекелердің негізінде жалпы ұстанымдарды шығару;

C.қарапайымдалған пікір;

D.экономика үлгілерін жасау;

E.экономиканы тарихи тұрғыдан зерттеу.

4. Синтез әдісі қалай сипатталады:

A.жеке элементтерді біртұтастық ретінде қосу, олардың өзара байланыстарын зерттеу;

B.жеке қағидаларды жалпы ұстаным негізінде дәлелдеу;

C.тәжірибе жүргізу;

D.экономикалық процестердің моделін жасау;

E.біртұтас жүйенің жеке элементтерін ажырату.

5. Экономикалық категория деген не:

A.қарапайымдалған пікір;

B.өндірістік қатынастардың әртүрлі қырларын білдіретін жалпылама ұғымдар;

C.субъективті бағалау ұғымы;

D.себеп-салдарлық байланыстар;

E.қалыпты пікір.

6. Төмендегі пікірлердің қайсысы дұрыс:

A.экономика заңдары объективті түрде ықпал жасайды, бірақ адамдар оларды зерттеп, өздерінің тәжірибелік іс-әрекетінде қолданады;

B.экономика заңдарын адамдар белгілейді және олар адамдардың қалауына сәйкес қызмет атқарады;

C.экономика заңдары адамдардың қалауынан тыс қызмет атқарады;

D.экономика заңдары құқық заңдарымен бірдей;

E.экономика заңдары субъективті түрде қызмет атқарады.

7. Экономика заңдары деген не:

A. экономикалық құбылыстардың ең маңызды, тұрақты байланыстары және өзара тәуелділігі;

B. экономикалық құбылыстар туралы бірқалыпты түсінік;

C. экономикалық құбылыстың маңызды жақтарын айқындайтын ғылыми абстракциялар;

D. экономикалық қатынастарды және экономикалық іс-әрекеттерді реттейтін қылмыстық және азаматтық кодекстердің баптары;

E. себеп-салдарлық қатынастар.

8. Төменде келтірілген белгілердің қайсысы экономикалық емес игілікті сипаттай алмайды:

A.адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандырады;

B.өндірістің нәтижесі емес;

C.жеткіліксіз емес, өте көп;

D.адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайды;

E.жеткіліктіз, өте аз

9. Өндірістік қатынастар деген не:

A.материалдық игіліктерді өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну барысында қалыптасатын қатынастар;

B.табиғат, материалдық және ақпарат ресурстарын пайдалану қатынастары;

C.адамның табиғатқа қатынасы;

D.әлеуметтік топтардың арасындағы қатынастар;

E.әртүрлі дін өкілдерінің арасындағы қатынастар.

10. Қоғамның қарапайым өндіргіш күштеріне жатады:

A.өндіріс құралдары мен жұмыс күштерінің біртұтастығы;

B.жоспарлау;

C.өндірісті қоғамдастыру әдісі;

D.жер,су, қазба байлық;

E.инфрақұрылым және оның элементтері.

11. Келтірілген қатынастардың қайсысы әлеуметтік-экономикалық қатынастар үлгісіне жатады:

A.меншік қатынастары;

B.экономиканы ұйымдастыру және басқару формалары;

C.адамның табиғатқа қатынасы;

D.еңбектің бөлінісі және біргуі;

E.еңбек тәртібі.

12. Экономикалық теорияда негізінен келесі өндіріс факторларын бөліп көрсетеді:

A.еңбек пен капитал;

B.еңбек, жер, капитал, кәсіпкерлік қабілет;

C.табиғи ресурстар, еңбек және капитал;

D.еңбек, капитал, ақпарат, технология;

E.негізгі және айналмалы капитал.

13. Өндірістің мазмұны:

A.адамның өмір сүруіне қажетті өнімдер мен игіліктерді өндіру;

B.өндірушілер мен тұтынушылардың байланысы;

C.адамның жұмыс орны;

D.игіліктерді қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін пайдалану;

E. табиғаттың дайын өнімдерін иемдену.

14. Ұдайы өндірістің экстенсивті түрін не сипаттайды:

A. бұрынғы техника негізінде өндіріске қосымша факторларды тарту;

B. жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғарту;

C. жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғарту;

D. технологияны өзгерту;

E. өндіріс құрылымын өзгерту.

15. Ұдайы өндірістің интенсивті түрін не сипаттайды:

A.жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қайта құрып, жаңарту.

B.жаңа кәсіпорындарды салу және капитал салымдарын арттыру;

C.капитал салымдарының өсуі;

D.жұмыс орындарының санын көбейту негізінде даму;

E.жаңа технология негізінде өндіріс факторларын тиімді пайдалану арқылы өндірісті кеңейту;

16. Аралас экономиканы не сипаттайды:

A.ресурстарға жеке меншік, экономикалық іс-әрекетті бағыттауда нарық жүйесі мен бағаны пайдалану;

B.мемлекеттік және жеке экономика салаларының нарық механизмі негізінде қатар өмір сүруі;

C.әміршіл- әкімшілдік механизм негізінде экономиканы бір орталықтан жоспаралы түрде басқару;

D.нарық күштері мен мемлекеттің қатысу негізінде қалыптасқан экономиканың мемлекеттік және жеке секторының біртұтастығы;

E.тұйықтану.

17. Егер экономикалық проблемалар жартылай рынок, жартылай мемлекет арқылы шешілетін болса, онда бұл экономика:

A.аралас болғаны;

B.нарықтық;

C.дәстүрлі;

D.әміршілдік;

E.өтпелі.

18. Дәстүрлі экономика үшін не сипатты емес:

A.құқықтық заңнама негіздерінің әлсіздігі.

B.өндіріс күштерінің төменгі даму деңгейі;

C.өндіріс қатынастарының салт-дәстүр, тәжірибе негізінде құрылуы;

D.натуралды өндіріс пен ұжымдық меншік формаларының үстемдігі;

E.ұлғаймалы ұдайы өндіріс;

19. «Меншік» категориясы қандай экономика қатынастарын білдіреді:

A.адамның табиғатқа қатынасын;

B.адамның табиғатқа қатынасын;

C.топ белгілері бойынша адамдар арасындағы қатынастарды;

D.тұлғаның объектіге қатынасын;

E.құқық алу қатынастарын.

20. Меншіктен «айыру» деген не:

A.тіршілік игіліктерін, өндіріс және қаржы ресурстарын адам өзінің өмір сүруіне пайдалана алмауы;

B.бұл табиғат өнімдерін адамнан айыру;

C.бизнестің барлық мәселелерін басқаларға жүктеу;

D.кәсіпорынды басқара алмау;

E.қарызын төлеу үшін меншігінен айырылуы.

21. Меншік экономикалық категория ретінде не болады:

A.тіршілік игіліктерін иемдену, айыру, иелену, пайдалану және басқару бойынша тарихи қалыптасқан адамдар арасындағы қатынастар;

B.жеке немесе заңды тұлғаның иелігі;

C.өндіріс факторлары мен нәтижелерін басқару әдісі;

D.өндірісті реттеу қатынастары;

E.айырбастау формасы.

22. Меншіктің мазмұнын келесі қос категориялардың қайсысы ашады:

A.мәні-көрінісі;

B.базис- құрылым;

C.иемдену – айыру;

D.себебі-салдары;

E.субъектісі-объектісі.

23. Иелену құқығын қалай сипаттауға болады:

A.игілікті толық және тікелей бақылау құқығы;

B.заттан оның пайдалы қасиеттерін алу құқығы;

C.заттың тағдырын шешу құқығы;

D.игілікті мұрагерлікке беру құқығы;

E.мұрагерлік құқығы.

24. Пайдалану құқығы немен сипатталады:

A.игіліктің пайдалы қасиеттерін өзі үшін пайдалану құқығы;

B.затты иелену құқығы;

C.заттың пайдалы қасиеттерін алу мүмкіншілігі;

D.заттың пайдалы қасиеттерін алу мүмкіншілігі;

E.игілікті мұрагерлікке беру мүмкінішілігі.

25. Қазақстан Республикасында Конституция бойынша меншіктің келесі түрлері бар:

A.мемлекеттік, кооперативтік, жеке.

B.мемлекеттік, ұжымдық, жеке-даралық;

C.мемлекеттік, жеке, аралас;

D.мемлекеттік, аралас, біріктірілген;

E.жеке және мемлекеттік;

26. Натуралды шаруашылық үшін не сипатты емес:

A.еңбек бөлінісі және мамандану;

B.ұйымдық-экономикалық қатынастар жүйесінің тұйықтылығы

C.өндіріс пен тұтынудың тікелей байланысы;

D.бөлшектенбеген толық қол еңбегі;

E.өнімді сатуға емес, тұтыну үшін өндіру.

27.Натуралды шаруашылыққа не сипатты:

A.жеке шаруашылық шеңберінде өндіріс пен тұтынудың тікелей байланысы;

B.шаруашылықтың ашық болуы;

C.еңбек бөлінісі және мамандану;

D.өнімді айырбас үшін өндіру;

E.халықаралық сауда

28. Тауарлы өндірісті не сипаттайды:

A.еңбектің бөлінбегендігі;

B.өндіріс пен тұтынудың тікелей байланысы;

C.өнімнің натуралдық формада болуы;

D.өнімді сату үшін өндіретін шаруашылықтың ұйымдастырылған формасы;

E.шаруашылықтың тұйықтылығы.

29. Игіліктің құндылығы неге тәуелді емес:

A.шекті пайдалығына

B.оның көлеміне;

C.қажеттіліктің түріне;

D.оның сапасына;

E.оның өндірісіне жұмсалған шығынның мөлшеріне;

30. Шекті пайдалықтың кему заңына сәйкес:

A.тұтынылған игіліктің саны өскен сайын, оның шекті пайдалығы кеми береді;

B.тауарды тұтыну қажет емес;

C.жалпы пайдалық белгілі мөлшерге дейін өседі;

D.жалпы пайдалық теріс мәнде болуы мүмкін;

E.жалпы пайдалық тұтынылған тауар саны өскен сайын артады.

31. Құн заңына сәйкес:

A.құн сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы арқылы реттеледі;

B.тауарлар олардың шекті пайдалықтарын салыстыру негізінде сатылады;

C.құнды пайдалық және өндіріс шығындары реттейді;

D.тауарлардың өндірісі және айырбасы қоғамдық қажетті еңбек негізінде жүреді;

E.тауар бағасы құнға тең болуы қажет.

32. Ақша экономикалық категория ретінде не болады:

A.жалпы эквивалент қызметін атқарушы тауар;

B.өзінің құнын басқа тауар арқылы білдіретін тауар;

C.құнын алтын арқылы білдіретін тауар;

D.алтын мен күміс (металл) ақша;

E.тауар айырбасын қамтамасыз етуші құрал.

33. Ақшаның қандай қызметі баға деген ұғымды анықтайды:

A.құн өлшемі;

B.айналым құралы;

C.қор жинау құралы;

D.төлем құралы;

E.әлемдік ақша

34. Ақшаның қандай қызметі негізінде несиелік ақша пайда болған:

A.айналым құралы;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: