Перечень вопросов каз 4 курс ПОС

Ортопедиялық стоматологияның даму тарихы.

Ортопедиялық стоматологиядағы жансыздандыру әдістері.

Гербстың функциональды сынамасы және оларды өткізу әдістемесі

Төменгі жақтың функциональды анатомиясы. Құрлысы, қызметі.

Тістерді егелеу ережесі.

Толық алмалы пластиналы протездің конструкциясын тексеру

Жоғарғы жақтың функционалды анатомиясы. Құрлысы, қызметі.

Аболмасов бойынша қауіпсіз аймақтар

Науқастың толық алынбалы пластиналы протезге бейімделуі. Ұсыныстар

Самай төменгі жақ буынының функционалды анатомиясы. Құрлысы, қызметі.

Блэк бойынша қуыстардың жіктелуі

Доғалы протездің қаңқасын шақтау. Сапа критерилерін бағалау.

Тістердің және тіс қатарының функционалдық анатомиясы. Құрлысы, қызметі.

Кеннеди бойынша тіс қатары ақауының жіктелуі.

Толық алынбалы пластиналы протезді дайындау кезіндегі қателіктер мен асқынулар.

Периодонт тіндерінің функионалды анатомиясы.

Оксман бойынша толық тістер болмаудың жіктелуі.

Доғалы протезді дайындау кезіндегі қателіктер мен асқынулар.

Пародонт тіндерінің функционалды анатомиясы.

Ортопедиялық қабылдауда науқасты құрал жабдықты зерттеу әдістері.

Жартылай алынбалы пластиналы протезді дайындау негізндгі қателіктер мен асқынулар

Ымдау және шайнау бұлшық еттерінің функционалды анатомиясы. Құрылысы, қызметі.

Ортопедиялық қабылдауда науқасты зертханалық зерттеу әдісі.

Артикуляция. Окклюзия. Окклюзия түрі.

Ауру тарихын толтыру әдістемесі.

Металлокерамикалық көпір тәрізді протезді дайындаудағы болатын қателіктер мен асқынулар.

Физиологиялық тістесулер және олардың көріністері.

Ортопедиялық емдеудегі диагнозды қою және жоспарды құрастыру.

Биокерамикадан көпір тәрізді протезді дайындаудағы қателіктер мен асқынулар

Патологиялық тістесулер және олардың көріністері.

Ортопедиялық қабылдауға науқасты психомедикаментозды дайындау.

Доғалы протездің конструкциялық элементтері және оларды тағайындау

Төменгі жақтың биомеханикасы.

Ортопедиялық емдеу жұмыс және жоспарлау

Жартылай алынатын пластиналы протездің конструкциялық элементтері. Олардың мағынасы және сипаттамасы

Ортопедиялық бөлімді (бөлмені) ұйымдастыру. Құрылысы және міндеті.

Протездеу алдында алғашқы дайындау

Толық алынбалы пластиналық протездің конструкциялық элементтері. Оның мағынасы және сипаттамасы.

Ортопедиялық стоматологиядағы эргономика. Стоматолог-ортопед дәрігердің жұмыс орны. Стоматолог-ортопед дәрігердің жұмыс орнын ұйымдастыруына қойылатын талаптар.

Арнайы ауыз қуысын протездеуге дайындау.

Көпіртектес протездің конструкциялық элементтері. Оның мағынасы және сипаттамасы.

Ортопедиялық кабинеттегі – құрылғылар, материалдар және құралдары. Қауіпсіздік техникасы.

Екі қабатты үлгіні алу әдісі.

Биокерамикалық қаптаманы дайындаудың клинико-зертханалық кезеңдері.

Дәрігер ортопед-стоматологтың этикасы және деонтологиясы.

Металды штампталған қаптамаға қойылатын талаптар.

Толық тісі жоқ науқасты тексеру әдісі.

Дәрігер стоматологтың-ортопедтің жұмысындағы медициналық құжаттар.

Платмассалы қаптамаларға қойылатын талаптар

Жартылай асынбалы пластиналы протезбен протездегенде науқасты тексеру әдістемесі

Тістерді және тіс қатарларын тексеру әдістері

Фарфорлы қаптамаларға қойылатын талаптар

Науқасты көпіртектес протезбен протездегенде жүргізілетін тексеріс әдістері

Самай төменгі жақ буынын тексеру әдісі

Аралас қаптамаларға (Белкин бойынша), қойылатын талаптар

Металлокерамикалық қаптамаларды бекіту әдісі

Ауыз қуысының шырышты қабатын зерттеу әдістері

Металлокерамикалық қаптамаларға қойылатын талаптар

Штампталып-дәнекерленген көпіртектес протездерді бекіту әдісі

Биокерамикадан жасалған қаптамаларға қойылатын талаптар

Толық құйылған көпіртектес протездерді бекіту әдісі.

Рентгенологиялық тексеру әдістері

Тістерді егелей кезіндегі асқынулар және олардың алдын алу әдісі

Биокерамикадан жасалған көпіртектес протезді бекіту әдісі

Тексерудің статистикалық әдістері. Шайнау тиімділігін анықтау (Агопов бойынша)

Штампты-дәнекерленген көпіртәрізді протездің клинико-зертханалық негіздері.

Бюгельді протезді шақтап келтіру әдісі

Шайнау қысымын анықтау әдістері

Пластмассалы көпіртектес протезді дайындау кезіндегі клинико-зертханалық кезеңдері

Жартылай алынбалы пластиналы протезді шақтап келтіру әдісі

Тістердің патологиялық қозғалғыштығы. Тістің қозғалу дәрежесін анықтау әдісі.

Металлокерамикалық көпіртектес протезді дайындау кезіндегі клинико-зертханалық кезеңдер

Толық алынбалы пластиналы протезді шақтап келтіру әдісі

Ортопедиялық стоматология клиникасында науқасты тексеру

Биокерамикадан жасалған көпіртектес протезді дайындаудағы клинико-зертханалық кезеңдері

Жартылай алынбалы пластиналы протезді коррекция жүргізу әдісі

Ортопедиялық емдеудің жоспары мен мақсаты

Толық құйылған көпіртектес протезді дайындаудың клинико-зертханалық кезеңдері

Жақтарда тістердің толық болмауы кезінде орталық ара қатынасын анықтайтын әдіс.

Ортопедиялық стоматологияда қолданылатын протез конструкциялары

Көпіртектес протездермен емдеудің көрсеткіштері

Толық алынбалы пластиналы протезге коррекциялауды жүргізу әдістемесі.

Кеннеди бойынша тіс қатарының ақауының жіктелулері.

Металлды салмаға тісті егелеу әдістемесі. Дайындау ерекшеліктері

Доғалы протезді жоспарлау және дайындау

Блэк бойынша тістердің қатты тіндерінің классификаиясы

Форфорлы салмаға егелеу әдістемесі. Дайындау ерекшеліктері

Диагностикалық модельді зерттеу

Салмалармен емдеуде ортопедяиылқ көрсеткіштер. Егелеу әдістемесі.

Жеке дара қасықты дайындаудың клинико-зертханалық кезеңдері

Көпіртектес протезбен протездеу кезінде науқасты тексеру әдістемесі.

Штифтті конструкциямен емдеудің көрсеткіштері. Егелеу әдістері.

Функциональды үлгілер. Оларды алу әдістемесі.

Металлды керамикалық көпіртектес протезді дайындауда тірек тістерді таңдау мен зерттеу.

Винирлермен ортопедиялық емдеу көрсеткіштері. Егелеу әдістемесі

Нея жүйесінің кламмерлерінің түрі мен классификациясы

Тістердің толық болмауы кезінде альвеола аралық биіктікті анықтаудың антропометриялық әдісі.

Қаптамамен ортопедиялық емдеуге көрсеткіш. Егелеу әдісі.

Параллелометрия. Жасалу әдістері.

Толық алынбалы протезді тұрақтандыру және бекіту әдістері

Пластмасса және биокерамикадан жасалған қаптамамен ортопедиялық емдеуге көрсеткіш. Егелеу әдістері.

Бюгельді протезбен протездеу кезіндегі орталық окклюзияны анықтау.

Алынбалы пластиналы протездердің сыну себебі. Алдын-алу және жою әдістері

Металлокерамикалық қаптамамен ортопедиялық емдеуге көрсеткіш. Егелеу әдістері

Толық тіс болмаған жағдайдағы жақтардың орталық ара қатынасты анықтау

Көпіртектес протезбен емдеудегі биологиялық және клиникалық негіздері

Металлды штампталған қаптамамен ортопедиялық емдеуге көрсеткіш. Егелеу әдісі.

Пластиналы жартылай алынбалы протездің конструкциялық эелементтері.

Антогонист тістер болған жағдайда жақтардың орталық ара қатынасын анықтау.

Асыл металлдардан (КХҚ, алтын) жасалған қаптамалармен емдеуге өрсеткіш. Егелеу әдісі.

Жартылай алынбалы пластиналы протезді дайындаудағы клинико-зертханалық кезеңдері

Протез орнының шырышты қабатына алынбалы протездің әсері. Алдын-алу және жою әдістері.

Аралас қаптамамен ортопедиялық емге көрсеткіш. Егелеу әдісі.

Доғалы протез дайындаудың клинико-зертханалық кезеңдері

Кламмер түрлері. Кламмерлердің жеке бөлімдерін тағайындау.

Металлсыз керамикадан жасалған ортопедиялық емге көрсеткіш. Егелеу әдісі.

Толық алынбалы пластиналы протездің клинико-зертханалық кезеңдері.

Доғалы протездің салу әдісі. Доғалы протезге қойылатын талаптар.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Предыдущий:

Следующий: