ОТЧЕТ 3-4 ЛАБА

Практична робота 3-4

Тема: Робота з масивами і колекціями.

Мета: навчитись створювати масиви і колекції об’єктів, опрацьовувати їх елементи з використанням циклу foreach, навчитись створювати методи розширення для перераховувань елементів колекції .

Student.cs

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

namespace Animals

{

public class Animal {

private string view;

public string View

{

get { return this.view; }

set { this.view = value; }

}

public string Breed { get; set; }

public int Age { get; set; }

public string Stat { get; set; }

public Animal() {

this.View = «»;

this.Breed = «»;

this.Age = 0;

this.Stat = «»;

}

public Animal(string view, string breed = «», int age = 0, string stat = «») {

this.View = view;

this.Breed = breed;

this.Age = age;

this.Stat = stat;

}

public Animal(string view, int age, string stat = «»)

{

this.View = view;

this.Breed = «»;

this.Age = age;

this.Stat = stat;

}

public Animal(string view, string breed, string stat)

{

this.View = view;

this.Breed = breed;

this.Age = 0;

this.Stat = stat;

}

public Animal(string view)

{

this.View = view;

this.Breed = «»;

this.Age = 0;

this.Stat = «»;

}

public override string ToString() {

return String.Format(

«Animal:\n\tView: {0}\n\tBreed: {1}\n\tAge: {2}\n\tStat: \»{3}\»",

View, Breed, Age, Stat);

}

}

}

StProgram.cs

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

namespace Animals

{

class Program {

static Animal[] AnimalArray = {

new Animal («Собака», «Овчарка», 7, «Чол.»),

new Animal («Собака», «Овчарка», 5, «Чол.»),

new Animal («Собака», «Ротвеллер», 6, «Чол.»),

new Animal («Собака», «Ротвеллер», 5, «Жін.»),

};

static void Main(string[] args)

{

//StudyKraina();

//StudyKrain();

StudyAnimFilter();

Console.ReadKey();

}

static void StudyAnimFilter()

{

Console.WriteLine(«\n| — AnimalFilter() —\n»);

Console.WriteLine(«AnimalArray\n{0}»,

AnimalArray.ToStringExt());

Func ViewSelector = delegate(Animal anim)

{

return anim.View == «Собака»;

};

Func StatSelector = delegate(Animal anim)

{

return anim.Stat == «Чол.»;

};

Func AgeSelector = delegate(Animal anim)

{

return anim.Age == 7;

};

Func BreedSelector = delegate(Animal anim)

{

return anim.Breed == «Овчарка»;

};

IEnumerable Enum =

AnimalArray.Filter(ViewSelector);

Console.WriteLine(«Enum\n{0}»,

Enum.ToStringExt());

IEnumerable Enum1 =

AnimalArray.Filter(StatSelector);

Console.WriteLine(«Enum\n{0}»,

Enum.ToStringExt());

IEnumerable Enum2 =

AnimalArray.Filter(AgeSelector);

Console.WriteLine(«Enum\n{0}»,

Enum.ToStringExt());

IEnumerable Enum3 =

AnimalArray.Filter(BreedSelector);

Console.WriteLine(«Enum\n{0}»,

Enum.ToStringExt());

List animList =

new List(AnimalArray);

Enum = animList.Filter(ViewSelector);

Console.WriteLine(«Enum\n{0}»,

Enum.ToStringExt());

}

static void OutStud(string animEnumName, IEnumerable animEnum)

{

Console.WriteLine();

Console.WriteLine(animEnumName);

foreach (Animal e in animEnum)

{

Console.WriteLine(«\t» + e.ToString());

}

}

static string ToString(IEnumerable studEnum)

{

StringBuilder sb = new StringBuilder();

sb.Append(«тварини:»);

foreach (Animal e in studEnum)

{

sb.AppendFormat(«\t{0}», e.ToString());

}

return sb.ToString();

}

static void StudyAnim()

{

Console.WriteLine(«\n| — StudyAnim() —\n»);

Console.WriteLine(«StudArray:»);

foreach (Animal e in AnimalArray)

{

Console.WriteLine(«\t» + e.ToString());

}

List StudentList =

new List(AnimalArray);

Console.WriteLine();

Console.WriteLine(«StudentList:»);

foreach (Animal e in StudentList)

{

Console.WriteLine(«\t» + e.ToString());

}

OutStud(«StudentList», StudentList);

OutStud(«KrainaArray», AnimalArray);

Console.WriteLine(«StudentList\n{0}»,

ToString(StudentList));

Console.WriteLine(«StudentArray\n{0}»,

ToString(AnimalArray));

Console.WriteLine(«StudentArray\n{0}»,

AnimalArray.ToStringExt());

}

static void StudyStudent()

{

Console.WriteLine(«\n[ ---StudyAnimal() ---]\n»);

Animal anim1;

anim1 = new Animal();

anim1.View = «Собака»;

string view = anim1.View;

Console.WriteLine(«anim1.View = » + anim1.View);

anim1.Breed = «Овчарка»;

Console.WriteLine(«anim1.Breed = » + anim1.Breed);

anim1.Age = 7;

Console.WriteLine(«anim1.Age = » + anim1.Age);

anim1.Stat = «Чол.»;

Console.WriteLine(«anim1.Stat = » + anim1.Stat);

Animal anim2 = new Animal()

{

View = «Собака»,

Breed = «Овчарка»,

Age = 7,

Stat = «Чол.»

};

Console.WriteLine();

Console.WriteLine(«anim2.View = » + anim2.View);

Console.WriteLine(«anim2.Breed = » + anim2.Breed);

Console.WriteLine(«anim2.Age = » + anim2.Age);

Console.WriteLine(«anim2.Stat = » + anim2.Stat);

Console.WriteLine(«anim2.\t» + anim2.ToString());

object obj2 = anim2;

Console.WriteLine(«obj2:\t» + obj2.ToString());

Animal anim3 = new Animal(«Собака», «Овчарка», «Чол.»);Страницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: