Вопросы на экзамен по социальной психологии

Питання для іспиту з «Соціальної психології».

Предмет соціальної психології: основні підходи до його визначення.

Психологічна структура соціальної установки та її ієрархічна будова.

Основні механізми міжособистісного сприймання.

Дискусії про предмет соціальної психології в 20-ті роки в СРСР.

Місце взаємодії в структурі спілкування.

Точність міжособистісної перцепції.

Структура і функції спілкування.

Заходи та умови ефективної комунікації.

Спілкування в системі міжособистісних та громадських відносин.

Специфіка обміну інформації в комунікативному процесі.

Оформлення соціальної психології в експериментальну науку.

Проблема співвідношення спілкування та діяльність.

Мова як засіб комунікації.

Рефлексія як механізм міжособистісної перцепції.

Особливості психічних процесів в умовах спілкування.

Структура спілкування.

Механізми рефлексії та ідентифікації у міжособистісному сприйманні.

Будова комунікативного процесу.

Подражання як механізм психологічного впливу.

Помилки та ефекти міжособистісної перцепції.

Типи і форми знакових систем, що використовуються в комунікативному процесі.

Процес прийняття групового рішення.

Специфіка дослідження перцептивних процесів у соціальній психології.

Підсистеми невербальної комунікації.

Типології міжособистісної взаємодії.

Основні теоретичні підходи у розумінні природи лідерства.

Проблема міжособистісного конфлікту в сучасній соціальній психології.

Структура соціальної психології.

Структура, функції та динаміка конфлікту.

Характеристика кооперативної та конкурентної взаємодії.

Психологічні способи впливу у процесі спілкування.

Оформлення соціальної психології в експериментальну науку (теоретичні концепції на Заході 30-40 рр.)

Специфіка наукового дослідження в соціальній психології.

Стадії та рівні розвитку колективу.

Місце соціальної психології у системі психологічного і соціологічного знань: “межа з психологією і соціологією”.

Взаємовідношення груп з різним соціальним статусом: соціальна справедливість як проблема міжгрупових відносин.

Великі групи та психологія масових соціальних процесів.

Атрибуція та стерео типізація у міжособистісному сприйнятті

Основні напрямки дослідження малих груп в західній психології.

Визначення та типи великих груп в соціальній психології.

Методи дослідження соціально-психологічних феноменів.

Проблема і згуртованість малої групи.

Мотиваційний підхід до дослідження міжгрупових відносин.

Співвідношення спілкування та діяльності в соціальній психології.

Поняття та зміст процесу соціалізації особистості.

Проблеми етноцентризму та етнічних стереотипів в соціальній психології.

Соціальна психологія та практичні задачі суспільства.

Проблема класифікації малих груп.

Стадії та інститути процесу соціалізації.

Дослідження груподинамічних процесів у школі К.Левіна.

Інгруповий фаворитизм в соціальній психології.

Передачі соціального досвіду в процесі соціалізації особистості.

Ієрархічна будова соціальної установки.

Визначення причин міжгрупової агресивності в історії соціальної психології: основні підходи.

Соціалізація та формування образу-“Я”.

Характеристики об’єкту та суб’єкту міжособистісного сприйняття.

Соціально-психологічне поняття групової динаміки.

Динаміка формування та змінення соціальних установок.

Перші самостійні соціально-психологічні теорії у світовій науці (50 р.р. ХІХ – 20 р.р. ХХ ст.).

Загальні методологічні принципи будування системи соціально-психологічних знань.

Типологія міжособистісних конфліктів.

Психологічні способи впливу у процесі спілкування.

Інтеракціоністська орієнтація у західній соціальній психології.

Проблема колективу в радянській психології.

Груповий тиск і конформність.

Специфіка прикладного дослідження в соціальній психології.

Поняття етнічного стереотипу в соціальній психології.

Зміст та ефекти міжособистісного сприймання.

Поняття малої групи в соціальній психології.

Методологічні проблеми досліджень психології великих соціальних груп.

Дослідження соціальної ідентичності особистості в соціальній психології.

Теорії міжособистісних відносин в соціальній психології.

Чинники агресивної поведінки і агресивних міжособистісних відносин.

Дослідження відносин атракції в соціальній психології.

Особливості прикладних досліджень і практичних завдань соціальної психології. Стратегії роботи психолога – практика.

Предыдущий:

Следующий: