Вопросы на экзамен по психофизиологии

Питання для кінцевого контролю з психофізіології:

Історія розвитку поглядів на ВНД.

Предмет та методи психофізіології. Місце психофізіології у системі істотних та гуманітарних наук.

Основні положення теорії рефлекторної діяльності.

Принципи рефлекторної діяльності.

Принципи етапності розвитку нервової системи.

Мозок та його основні структури.

Нейрон та його функції

Аналізаторі и їх види. Будова аналізаторів.

Рецептори та їх види.

Передача та переробка сенсорних сигналів.

Будова та провідні шляхи зорової сенсорної системи.

Загальні принципи організації сенсорної системи.

Лімбіко-ретикулярний комплекс та його функціональна роль.

Основні функції організації рухових систем мозку.

Концепція нейронної організації рефлекторної дуги за Е.Н.Соколовим.

Теорія системної динамічної локалізації А.Р.Лурія.

Безумовні рефлекси та їх класифікація. Особливості організації безумовного рефлексу.

Інстинкт та загальна схема організації інстинктивної поведінки.

Будова та провідні шляхи слухової сенсорної системи .

Орієнтувально-дослідницька діяльність.

Будова та провідні шляхи соматосенсорної сенсорної системи .

Умовні рефлекси як ефект – залежне навчання.

Класифікація умовних рефлексів. Форма умовних рефлексів.

Будова та провідні шляхи вестибулярного та інтрацептивного аналізаторів.

Динамічний стереотип.

Динаміка умовно-рефлекторної діяльності: безумовне та умовне гальмування.

Властивості основних нервових процесів: ірадіація та концентрація нервових процесів.

Індукція нервових процесів.

Домінанта та умовний рефлекс.

Будова та провідні шляхи нюхового та смакового аналізаторів.

Фізіологічні механізми потреб.

Фізіологічні механізми мотивації.

Рефлекторна природа емоцій та почуттів.

Функціональна система.

Фізіологічні основи свідомості.

Фізіологічні механізми сну та його функціональне значення.

Психофізіологія стресу.

Механізми інтегративної діяльності нервової системи.

Структурно-функціональні засади пам’яті та навчання.

Механізми кодування інформації в нервовій системі.

Нейронна теорія пам’яті (концепція циркуляції біотоків).

Молекулярна теорія пам’яті.

Роль РНК в функціонуванні пам’яті.

Поняття енграми та етапи її формування.

Поняття домінанти та її роль у функціонуванні уваги (Концепція А.А.Ухтомського).

Теорія фільтра.

Фізіологічні механізми уваги.

Увага і орієнтувальна дослідницька діяльність (концепція П.Я.Гальперіна).

Зв’язок уваги з афективними станами та волею людини (теорія уваги Т.Рібо).

Основні психофізіологічні концепції свідомості.

Аналітико-синтетична діяльність мозку та психофізіологія мислення.

Повторний вхід збудження та інформаційний синтез.

Взаємодія І та ІІ сигнальної систем.

Мовлення та його функції. Мовні функції півкуль.

Поняття неусвідомлюваного у психофізіології.

Функція асиметрії півкуль та неусвідомлюване.

Теорія І.П.Павлова про типи ВНД.

Загальні властивості сенсорних систем.

Психофізіологічні основи характеру.

Індивідуальні відмінності в пізнавальних процесах та здібностях.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Предыдущий:

Следующий: