Вопросы на экз. – гражданское право

Вопросы на экз. – гражданское право

1.Поняття зобов’язального права України та його система. Поняття та види зобов’язань.2.Суб’єкти зобов’язання. Множинність осіб у зобов’язанні. Зобов’язання на користь третьої особи. Заміна осіб у зобов’язанні.3. Предмет, способи, місце і строки (термін) виконання зобов’язань. Правила виконання альтернативних, часткових, солідарних зобов’язань.4.Пістави припинення зобов’язань Припинення зобов’язань волею сторін. Підстави припинення зобов’язань, що не залежать від волі сторін. 5.Поняття забезпечення виконання зобов’язань та його види. 6.Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Форми та види неустойки. 7.Порука. Форма та зміст договору поруки. 8.Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.9.Поняття завдатку та його форма. Аванс.10Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання та її види. 11.Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.12.Поняття відповідальності. .Види і форми договірної відповідальності.13.Поняття збитків, їх склад. Відшкодування збитків.14.Підстави звільнення від відповідальності. Випадок та непереборна сила.15.Поняття цивільно-правового договору, його значення. Відмінність цивільно-правового договору від договорів в інших галузях права (трудового договору, міжнародного договору). Класифікація цивільно-правових договорів.16. Зміст договору. Умови договору і їх види.17.Форма договору, наслідки її недотримання..Укладання договору. Стадії укладання. Переддоговірні спори.Зміна договору.Виконання договору. Випадки припинення договорів.18.Поняття договору купівлі-продажу та його загальна характеристикаФорма договору. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна.19.Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості Загальна характеристика законодавства про захист прав споживачів. 20.Класифікація договору купівлі-продажу. Особливості купівлі-продажу у роздрібній торгівлі.21.Купівля продаж товарів тривалого користування з розстрочкою платежу. Правове регулювання, суб’єкти, об’єкти, особливості припинення договору.22.Біржова торгівля. Особливості укладання договорів купівлі-продажу на аукціоні.23.Договори купівлі-продажу укладені на майбутнє. Загальна характеристика. Правове регулювання.24.Поняття договору міни (бартеру), загальна характеристика. Поняття договору контрактації сільськогосподарської продукції та його загальна характеристика. Особливості виконання договору контрактації. Відповідальність за його порушення.25.Загальна характеристика і правове регулювання договорів постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.26.Договір дарування. Поняття та загальна характеристика.27.Зміст договору дарування. Форма договору дарування..Договір пожертви. Співвідношення дарування, пожертви, спонсорської допомоги. 28.Поняття і загальна характеристика договору ренти.29.Зміст договору ренти.Форма договору ренти та порядок його укладання. Припинення договору ренти і розрахунки між сторонами. 30.Поняття договору довічного утримання (догляду) та його загальна характеристика. Форма договору.31.Поняття договору найму (оренди), його загальна характеристика.32.Договір прокату. Загальна характеристика і правове регулювання.33.Найм (оренда) земельної ділянки. Найм (оренда) будівлі або іншої капітальної споруди.34.Найм (оренда) транспортного засобу. 35.Поняття лізингу, лізингового договору та його правове регулювання. Зміст договору лізингу.36.Поняття договору підряду. Розмежування договору підряду від суміжних договорів.37. Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду.38.Поняття та загальна характеристика договору перевезення. Правове регулювання перевезення.39.Характеристика договору морського перевезення вантажу. Особливості договору буксирування. Загальна та окрема (незагальна) аварія.Випадки звільнення перевізника від відповідальності.40.Особливості договору перевезення пасажирів та багажу.41.Договір перевезення повітряним транспортом та його специфіка.42.Підстави та межі майнової відповідальності сторін за порушення умов договору перевезення. Відповідальність вантажовідправника та одержувача вантажу.43.Загальна характеристика договору про транспортне експедирування. Сторони і зміст договору про транспортне експедирування.44 . Поняття договору позики та його загальна характеристика.45.Поняття та види кредитного договору.46.Договір банківського вкладу. Види банківських вкладів. 47.Договір банківського рахунку. Характеристика та специфіка договору48.Основні види розрахунків в Україні. Їх загальна хар-ка. Форми, способи та порядок розрахунків в Україні.49.Поняття та загальна характеристика договору факторингу. Співвідношення з договором цесії.50.Поняття договору комерційної концесії та його загальна характеристика.51.Система недоговірних зобов’язань за законодавством України.52.Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. Особливості проведення, оцінки результатів та визначення переможців 53.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без доручення. Порядок компенсації здійсненних витрат.54.Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи. 55.Поняття зобов’язання, що виникає внаслідок набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, його співвідношення з іншими засобами захисту цивільних прав.56.Поняття та загальна характеристика деліктних зобов’язань, їх співвідношення з договірними зобов’язаннями. 57.Загальна характеристика підстави та умов відповідальності за заподіяння шкоди.Випадки відшкодування шкоди за правомірні дії. Крайня необхідність та необхідна оборона.58.Особливості відшкодування шкоди заподіяної джерелом підвищеної небезпеки. 59.Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду.60.Відшкодування шкоди особі, яка потерпіла від злочину.61.Відповідальність за шкоду завдану малолітніми, неповнолітніми, особами, які цивільна дієздатність якої обмежена, відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними62.Основні поняття та принципи спадкового права (відкриття спадщини, час і місце відкриття спадщини, спадщина, спадкова маса, спадкодавець, спадкоємець).Види спадкування.63.Поняття, форма та порядок складання заповіту.64.Коло спадкоємців за заповітом та зміст заповіту. Заповідальний відказ та покладання.Види заповітів.65.Тлумачення та виконання заповіту. Зміна та скасування заповіту. Визнання заповіту недійсним.Поняття, зміст та суб’єкти права на обов’язкову частку66.Підстави спадкування за законом.Коло спадкоємців за законом.67.Порядок закликання спадкоємців за законом до спадкування.Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія68.Прийняття спадщини.Правові наслідки прийняття спадщини.Відмова від спадщини та її правові наслідки..Охорона спадкового майна. Управління спадщиною.69.Поняття та загальна характеристика спадкового договору.70.Поняття сімейного права. Принципи та система сімейного права.71.Поняття сім’ї. Види сімейних правовідносин.72.Поняття шлюбу за сімейним законодавством. Фактичні шлюбні відносини.73.Умови вступу в шлюб та перешкоди до укладання шлюбу.Порядок укладання шлюбу.74.Визнання шлюбу недійсним. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним.75.Особисті немайнові правовідносини подружжя.76.Майнові відносини подружжя. Режим власності подружжя.Обов’язки подружжя по взаємному утриманню.77.Шлюбний договір78.Поняття припинення шлюбу.Порядок та випадки розірвання шлюбу в органах ДРАГСу.Розірвання шлюбу в судовому порядку.79.Порядок встановлення походження дитини.Встановлення батьківства. 80.Визнання батьківства.Заперечення батьківства (материнства).81.Особисті права та обов’язки батьків. Право батьків на виховання.82.Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав. Порядок поновлення батьківських прав..Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.83.Специфіка майнових правовідносин батьків та дітей.84.Аліментні правовідносини. Умови та порядок стягнення аліментів на дітей.85.Утримання батьків дітьми. Обов’язки дітей щодо батьків. Аліментні відносини інших членів сім’ї та родичів.86.Поняття та умови усиновлення (удочеріння).Правові наслідки усиновлення. Таємниця усиновлення.87.Скасування усиновлення, підстави скасування усиновлення. Визнання усиновлення недійсним. Правові наслідки скасування усиновлення.88.Опіка піклування та патронат в сімейному праві.

Предыдущий:

Следующий: