Вопросы для самостоятельной подготовки по ТПВ

Питання для підготовки до екзамену, заліку

В чому полягає вплив небезпечних і шкідливих вантажів на безпеку людського життя і судна?

Де частіш за все виникають пошкодження і дефекти, що виникають при вантажних операціях?

Як проводиться перевірка судна перед завантаженням?

За якими ознаками класифікуються вантажі?

Дати характеристику генеральним вантажам. Їх вплив на морехідність та остійність судна.

Дати характеристику наливним вантажам.

Особливості впливу наливних вантажів на морехідність та остійність судна.

Дати характеристику навалювальним вантажам.

Які особливості впливу навалювальних вантажів на морехідність та остійність судна?

Назвати основні характеристики і правила перевезення небезпечних вантажів.

Що таке транспортні характеристики вантажу?

Яким чином при завантаженні враховується суміщення вантажів?

Назвати основні властивості вантажу, що впливають на його транспортування.

Які вимоги висуваються до тари та пакування вантажу під час його транспортування?

Назвати основні транспортно-технологічні властивості вантажу.

В чому полягає класифікація вантажу за методами перевантаження?

Означити, що таке вантажна марка, та мету її використання?

Особливості та підготовка суден для розміщення та перевезення небезпечних вантажів.

В чому полягають загальні вимоги до вантажного плану судна?

Викласти методику розрахунку чистої вантажопідйомності судна.

Які умови оптимального використання вантажопідйомності та вантажомісткості судна?

Дати означення термінам «вантажомісткість», «питома вантажомісткість», «питомий вантажний об’єм вантажу».

Що таке важкий або легкий вантаж?

Перелічити вимоги до остійності суден при складанні вантажного плану.

В чому полягає перевірка остійності судна при складанні вантажного плану?

Викласти порядок складання вантажного плану судна.

Як забезпечити остійність судна при перевезенні зерна?

Чи можна перевірити остійність судна за ДСО?

Назвати основні вимоги, що висуваються до перевезення зернових вантажів.

Які заходи проводяться перед завантаженням судна?

Що таке сепарація? Правила її застосування.

Які особливості перевезення металів?

Перелічити правила перевезення волокнистих вантажів.

Назвати основні правила перевезення нафтоналивних вантажів.

В чому полягають технічні умови розміщення та перевезення контейнерних вантажів на судах?

Вимоги, що висуваються до пакування маркування та документального оформлення вантажів.

В чому полягає безпечна організація вантажних робіт?

Правила зберігання та роботи з небезпечним вантажем.

Які міри запобігають аварійній ситуації при зсуві сипучих вантажів?

Назвіть методи нейтралізації впливу вільних поверхонь при перевезенні зернових.

Охарактеризувати способи штівки навалювальних вантажів.

Викласти правила укладання ящичних вантажів.

В чому особливість укладання мішкових і кіпових вантажів?

Які основні властивості і правила перевезення волокнистих вантажів?

Назвіть основні вимоги до перевезення і укладання металу.

Які заходи запобігають виникненню пожеж при перевезенні небезпечних вантажів?

Чи є хлопок небезпечним вантажем? Правила його перевезення.

Як розрахувати виправлену метацентричну висоту?

Перелічити і охарактеризувати спеціальні технологічні системи танкера.

Яке призначення системи підігрівання вантажу на танкері?

Для чого існує газовідвідна система на танкерах?

В чому полягають конструктивні особливості і правила перевезення вантажів на контейнеровозах?

Предыдущий:

Следующий: