Вопросник Задачи к экзамену КПУ

1. Президент України видав Указ про введення в одній з областей України надзвичайного стану. У даному Указі було зазначено вичерпний перелік прав і свобод, які тимчасово обмежуються. Серед таких прав були зазначені право на свободу пересування, право на свободу зборів, мітингів, походів і демонстрацій, а також право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Президент України негайно звернувся до Верховної Ради України з вимогою про скликання позачергової сесії. Протягом семи днів Голова Верховної Ради України скликав позачергову сесію на якій через десять днів був затверджений даний Указ Президента України.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Чи мали місце порушення порядку введення надзвичайного стану?

2) Чи є правомірним тимчасове обмеження зазначених у завданні прав і свобод Указом Президента України про введення в одній з областей України надзвичайного стану?

3) Назвіть умови введення надзвичайного стану в Україні.

2. Кандидат на пост Президента України П. запросив відомого естрадного виконавця з Великобританії для участі у передвиборній агітації, і зокрема, проведенні низки концертів на його підтримку. Інший кандидат на пост Президента України К. звернувся до суду із скаргою на те, що дії кандидата на пост Президента України П. порушують вимоги чинного законодавства про вибори.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) У яких формах може здійснюватись передвиборна агітація відповідно до чинного законодавства України?

2) Яким суб’єктам забороняється участь у передвиборній агітації?

3) Чи має право кандидат на пост Президента України К. звернутися до суду із скаргою на дії кандидата на пост Президента України П.?

3. Народний депутат П. направив депутатське звернення до ТОВ «Іскра» із пропозицією викласти позицію керівників ТОВ з питання зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства. Ця інформація була необхідна для розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства».

Після одержання звернення директор ТОВ «Іскра» повідомив депутата офіційним листом про те, що депутатське звернення розглядатися не буде, ТОВ не зобов’язано це робити, оскільки воно є приватним підприємством, а не державним.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Який порядок відповіді на депутатське звернення передбачений законодавством України? Які суб’єкти згідно із законодавством повинні надати відповідь на звернення в обов’язковому порядку?

2) Чи можна вважати правомірним відмову директора ТОВ «Іскра» надати відповідь на депутатське звернення?

3) Назвіть права та обов’язки народного депутата України.

4. Через 6 місяців після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України за пропозицією 164 народних депутатів було вирішено розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. Через 10 днів це питання було розглянуте на пленарному засіданні, на яке були запрошені всі члени Кабінету Міністрів України. За прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України проголосувало 268 народних депутатів України.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Який порядок розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України передбачений Конституцією України?

2) Чи можна вважати прийнятою резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України в данному випадку?

3) Внаслідок чого настає відповідно до законодавства України відствка Кабінету Міністрів України?

5. 48 народних депутатів України звернулися до Конституційного Суду України із конституційним поданням з питання дачі висновку щодо відповідності Конституції України п.2 статті 17 Міжнародної хартії прав людини. Колегія суддів Конституційного Суду України прийняла процесуальну ухвалу про відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України. Дата розгляду справи була визначена більшістю голосів суддів, які входять до складу Колегії суддів Конституційного Суду України.

Справа була розглянута на пленарному засіданні (на якому були присутні 12 суддів КСУ). Шляхом таємного голосування суддів КСУ був дан висновок про невідповідність Конституції України п.2 статті 17 Міжнародної хартії прав людини (за такий висновок проголосувало 9 суддів).

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Назвіть суб’єктів права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України.

2) Які порушення чинного законодавства були допущені при відкритті провадження у справі, розгляді справи і дачі висновку?

3) Охарактеризуйте порядок провадження в справах у Конституційному Суді України.

6. Громадянин Іванов звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційними п. 4,5 ч.3 ст. 238 Цивільного процесуального кодексу України, а також дати офіційне тлумачення окремим положенням Закону України «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» та обґрунтував це практичною необхідністю у роз’ясненні вказаних нормативних положень. Конституційний Суд України прийняв процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) З яких питань громадяни України можуть звертатись до Конституційного Суду України? Яка підстава для конституційного звернення передбачена чинним законодавством України?

2) Назвіть підстави для відмови у відкритті провадження у справі в Конституційному Суді України.

3) Чи є правомірним прийняття Конституційним Судом України процесуальної ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі?

7. За результатами зборів громадян була утворена ініціативна група всеукраїнського референдуму, у яку увійшли 450 громадян України, які на день її утворення мали право голосу. У 10-денний строк з дня проведення зборів уповноважений представник ініціативної групи, передав до Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК) підписані головою і секретарем зборів документи проведених зборів. ЦВК прийняла постанову про відмову у реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму мотивуючи її тим, що ініціатори зборів громадян повинні були заздалегідь письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів ЦВК.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Чи були порушенні вимоги законодавства при створені ініціативної групи всеукраїнського референдуму в даному випадку?

2) Чи є правомірною постанова ЦВК про відмову у реєстрації ініціативної групи?

3) Який порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою передбачений законодавством України?

8. У березні 2011 р. Верховна Рада України розглянула законопроект про внесення змін до ст. 76 Конституції України, який передбачав збільшення строку повноважень парламенту України до 7 років. Однак, такий закон не був прийнятий. У січні 2012 р. цей законопроект знову був поданий до Верховної Ради України. Однак, парламент України відхилив такий законопроект, посилаючись на те, що його подання суперечить Конституції України.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Охарактеризуйте порядок внесення змін до Конституції України.

2) У яких випадках Конституція України не може бути змінена?

3) Чи є правомірними дії Верховної Ради України?

9. Президент України повернув закон до Верховної Ради України для повторного розгляду у зв’язку з тим, що він не відповідає Конституції України. Під час повторного розгляду закон був знову прийнятий Верховною Радою України 2/3 голосів від її конституційного складу, проте Президент відмовився підписувати Закон, посилаючись на порушення процедури, які були допущені при повторному розгляді Закону.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Чи має право Президент України вирішувати питання щодо конституційності законів України? Відповідь обґрунтуйте.

2) Чи зобов’язаний Президент України в будь-якому випадку підписувати Закон, якщо його вето подолано Верховною Радою України? Якщо під час розгляду пропозицій Президента України до закону будуть внесені зміни, не передбачені цими пропозиціями, як має Президент України діяти?

3) Назвіть повноваження Президента України стосовно Верховної Ради України та у сфері законодавчої влади.

10. Президент України як гарант додержання прав і свобод людини і громадянина дав вказівку Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини підготувати доповідь про стан додержання та захисту прав людини в Україні і виступити з ним на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Чи мав право Президент України давати будь-які вказівки Уповноваженому Верховної Ради з прав людини? Які гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини порушенні у даному випадку?

2) У якій період і кому Уповноважений Верховної Ради з прав людини представляє доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні?

3) Назвіть повноваження Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

11. Громадянин Вірменії Асатрян А.А., який проживає в Луганській області останні 4 роки, виявив бажання стати громадянином України. Своє бажання він аргументував тим, що він є власником ресторану в м. Луганськ і вже 3 роки одружений на громадянці України Асатрян Н.П.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Назвіть умови прийняття до громадянства України. Які особи не приймаються до громадянства України?

2) Чи може бути Асатрян А.А. прийнятий до громадянства України?

3) Які державні органи беруть участь у вирішенні питань громадянства?

12. Народний депутат України К. під час пленарного засідання Верховної Ради України допустив висловлювання, що носили націоналістичний характер, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі. Ці висловлювання були відтворені в інтерв’ю газеті «Сегодня». У зв’язку із вказаними фактами до Верховної Ради України Генеральним прокурором було внесене подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України К.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Що таке депутатський імунітет та індемнітет, яка мета їх юридичного закріплення і правовий зміст?

2) Чи може народний депутат України К. бути притягнутий до кримінальної відповідальності?

3) Який порядок розгляду питання про надання згоди Верховною Радою України на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України?

13. Громадянка України Іванова вийшла заміж за громадянина Білорусі та виїхала на постійне місце проживання до Республіки Білорусь, де народила сина. Через 18 років Іванова разом з сином повернулася до України.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Чи є син Іванової відповідно до чинного законодавства громадянином України?

2) Чи зміниться ситуація якщо за законодавством Республіки Білорусь син Іванової по досягненню повноліття автоматично набуває громадянство цієї держави?

3) Назвіть підстави для втрати громадянства України?

14. Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим звернувся з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з вимогою про усунення порушення, пов’язаного з прийняттям нею постанови, що суперечить закону України. Верховна Рада Автономної Республіки Крим не прореагувала на це подання.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Чи мав право Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим звертатися з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо цього питання?

2) Які дії має здійснити Представник Президента у даній ситуації?

3) Хто вирішує питання про відповідність правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим законам України?

15. Міська рада шляхом відкритого голосування більшістю голосів прийняла рішення про дострокове припинення повноважень міського голови, у зв’язку із тим, що проти нього була порушена кримінальна справа. За таке рішення проголосувало 19 депутатів з присутніх 28 (загальний склад ради 30 депутатів).

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Назвіть підстави для дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

2) Чи має право міська рада прийняти рішення про дострокове припинення повноважень міського голови у даному випадку?

3) Який орган може вирішувати питання про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови?

Предыдущий:

Следующий: