Бизнес 2

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Звіт з лабораторної роботи №2

з дисципліни: «Інформаційний бізнес»

на тему: «Інформаційні системи НАТО та ЄС»

Виконала: ст. гр. ЕКБ-21

Колодочка Світлана

Перевірила:

доц. Старкова О. В.

Харків 2014

Мета роботи − ознайомлення з інформаційними порталами міжнародних організацій (НАТО та ЄС).

У результаті виконання роботи студент повинен:

ЗНАТИ структури відповідних сайтів та їх розділи;

УМІТИ використовувати інформаційні джерела для пошуку інформації;

МАТИ УЯВЛЕННЯ про основні принципи роботи у середовищі Internet.

Завдання

Оформлення звіту з лабораторної роботи виконується у текстовому редакторі MS Word. Інформація за всіма пунктами завдання копіюється у звіт.

Відкрити сайт http://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_Североатланического_договора. Ознайомитись з інформацією про НАТО. Скопіювати її в звіт.

Відкрити сайт http://www.nato.int/:

ознайомитись зі структурою сайту та з новинами;

у розділі «Про НАТО» ознайомитись з презентаціями або текстами, присвяченими діяльності організації (сторінки «Що таке НАТО?», «Країни-члени», «Країни-партнери», «Хто є хто?», «Структура»). Звернути увагу на мовне подання матеріалів;

у розділі «Secretary General’s corner» ознайомитись з інформацією про генерального секретаря. Його кар’єрну хронологію навести українською мовою;

у розділі «Secretary General’s corner» ознайомитись з умовами зв’язку з Генеральним секретарем НАТО у Facebook, у Twitter;

у розділі «Strategic Concept» зайти на форум та ознайомитися з питаннями, що обговорюються на ньому. У звіті інформацію з форуму навести українською мовою;

переглянути розділ «Natochannel.tv». Обрати один з відеоматеріалів та навести у звіті стислий зміст побаченого українською мовою (відеоматеріали не мають повторюватися);

у розділі «Frequently Asked Questions» ознайомитись зі сторінками About NATO, Working for NATO, About the NATO Website та навести у звіті стислий аналіз актуальних питань українською мовою.

Відкрити сайт http://ru.wikipedia.org/wiki/ЕС. Ознайомитись з інформацією про ЄС.

Відкрити http://www.ruseu.com/:

ознайомитись зі структурою сайту, його призначенням та з новинами;

переглянути розділ «Общая информация»;

переглянути розділ «История»;

у розділі «Хроника» ознайомитись з основними подіями. Надати більш детальну інформацію про одну з наведених подій (за варіантом у відповідності до номера студента за списком).

Відкрити портал http://europa.eu/:

ознайомитись зі структурою сайту та його призначенням;

у розділі Related links ознайомитися з наведеною інформацією (за варіантом у відповідності до номера студента за списком). Коротку інформацію навести у звіті українською мовою.

Відредагувати звіт.

Хід роботи

Відкрито сайт http://ru.wikipedia.org/wiki/Организация _Североатлан-тического_договора. Ознайомлено з інформацією про НАТО: «Организация Североатлантического договора, НАТО, Североатлантический Альянс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l’Atlantique Nord, OTAN) – военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, «чтобы защитить Европу от советского влияния». Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран – США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Это «трансатлантический форум» для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из декларированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от неё».

Відкрито сайт http://www.nato.int/:

ознайомлено зі структурою сайта та з новинами (рис. 1).

у розділі «Про НАТО» ознайомлено з презентаціями та текстами, присвяченими діяльності організації: сторінка «Що таке НАТО?» містить зведення про діяльність та ключові події НАТО; на сторінці «Країни-члени» розміщено перелік та інформацію про усі 28 країн – членів; на сторінці «Країни-партнери» наведено список партнерів з посиланнями на їх інформаційні сервери; «Хто є хто?» представляє роз’яснення про країни-партнери, країни-члени, міжнародний секретаріат НАТО та стратегічні команди НАТО; сторінка «Структура» висвітлює громадянську структуру, військову структуру, організації та установи НАТО. Інформація на сайті подана англійською мовою.

Рисунок 1 – Структура сайту

у розділі «Secretary General’s corner» ознайомлено з інформацією про діючого генерального секретаря Андерса Фог Расмуссена. Його кар’єрна хронологія описана у табл. 1.

Таблиця 1 – Кар’єрна хронологія

Роки

Посада

1974 – 1976

Національний голова ліберальної молоді Данії

1978 – 2009

Учасник Фолькетінгу – Парламенту

1981 – 1986

Заступник голови Житлового комітету Фолькетінгу

1984 – 1987

Член Правління Парламентської Ліберальної партії

1985 – 1998

Заступник голови національної організації Ліберальної партії

Продовження таблиці 1

Роки

Посада

1987 – 1992

Міністр з питань оподаткування

1990 – 1992

Міністр з економічних питань

1992 – 2001

Член Правління Парламентської Ліберальної партії

1992 – 1998

Прес-секретар Ліберальної партії

1993 – 1998

Заступник голови економічного і політичних питань Фолькетінгу

1998 – 2009

Голова національної організації Ліберальної партії

1998 – 2001

Голова Парламентської Ліберальної партії

1998 – 2001

Заступник голови Ради з зовнішньої політики Фолькетінгу

2001 – 2009

Прем’єр-міністр Данії

2009 – сьогодення

Генеральний секретар НАТО

у розділі «Secretary General’s corner» ознайомлено з умовами зв’язку з Генеральним секретарем НАТО у Twitter (http://twitter.com/AndersFoghR) та у Facebook (https://www.facebook.com/andersfoghrasmussen).

у розділі «Strategic Concept» було зазначено інформацію від 19 листопада 2010 року, що на зустрічі на вищому рівні в Лісабоні лідери країн НАТО прийняли нову Стратегічну концепцію, яка буде служити дорожньою картою альянсу на найближчі десять років, і що знову підтверджує відданість захищати один одного від нападу як основи євроатлантичної безпеки.

переглянуто розділ «Natochannel.tv» (http://www.youtube.com/NATO). Обрано відеоматеріал з назвою «Захват піратів» (англ. «Taking on the pirates»), у якому розповідається про те, що датський військовий корабель HDMS Absalon в рамках операції «Океанський щит» (англ. «Ocean Shield») під правлінням НАТО звільнив 12 заручників і взяв на борт 16 підозрюваних у піратстві біля берегів Сомалі.

у розділі «Frequently Asked Questions» ознайомлено з наступними сторінками: About NATO містить такі ключові питання, як: «Яку роль відіграє НАТО у боротьбі з тероризмом?» або «Яка позиція НАТО щодо Іраку?»; сторінка Working for NATO висвітлює інформацію на такі питання: «Як влаштуватися на роботу в НАТО? Хто може подати заявку?» та «Як подати заяву на стажування в НАТО? Хто може подати заявку?»; About the NATO Website містить відповіді на наступні запитання: «Мені потрібно знайти базову інформацію про НАТО для презентації/доповіді. Де я повинен подивитися?» та «Шукаю необхідний документ, але не можу знайти його. Як я можу відстежити його появу?».

Відкрито сайт http://ru.wikipedia.org/wiki/ЕС. Ознайомлено з інформацією про ЄС (рис. 2).

Рисунок 2 – Інформація про ЄС

Відкрито сайт http://www.ruseu.com/:

ознайомлено зі структурою сайту та новинами (рис. 3).

переглянуто розділ «Общая информация», у якому зазначено інформацію про те, для чого створена дана організація та як вона функціонує.

переглянуто розділ «История», у якому описано історію створення та зазначено інформацію про діючого президента і голову правління організації.

Рисунок 3 – Структура сайту

у розділі «Хроника» ознайомлено з конференцією, яка має назву «Нові спільні ініціативи співробітництва Росії і ЄС в регіоні Балтійського моря», де зазначено, що вона організована Представництвом Європейського Союзу в Росії та пройшла 8 лютого в Санкт-Петербурзі; а також про те, що на конференції було представлено десять нових проектів для регіону Балтійського моря і обговорено питання співпраці Росії і ЄС в рамках «Північного виміру». У числі представлених був і новий проект, у реалізації якого бере участь Інститут культурних програм – «Створення і просування програми підготовки фахівців з організації масових заходів як інструменту розвитку культурних ініціатив та туризму на Північно-Заході Росії» («Promoting Event Management Training Program as a Resource for Development of Cultural Industries and Tourism in the North — West Russia»).

Відкрито портал http://europa.eu/:

ознайомлено зі структурою сайту та його призначенням (рис. 4).

Рисунок 4 – Структура сайту

у розділі Related links ознайомлено з статтею «Чорноморська синергія» (англ. «Black Sea Synergy»), у якій зазначено, що ЄС підтримує регіональний розвиток в Південно-Східній Європі з її Чорноморської синергії і пропонує форум для вирішення спільних проблем, заохочуючи політичні та економічні реформи. Ще у даній статті висвітлено інформацію про те, що природоохоронне партнерство було запущено в березні 2010 року, а також, що необхідні подальші заходи щодо збереження біорізноманіття і комплексного управління прибережною зоною і річковими басейнами.

Висновок: у ході даної лабораторної роботи ознайомлено з інформаційними порталами міжнародних організацій (НАТО та ЄС); визначено структуру відповідних сайтів та їх розділи; використано інформаційні джерела для пошуку інформації та вивчено основні принципи роботи у середовищі Internet.

Список використаної літератури

О.В. Старкова Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Інформаційний бізнес» для студентів напряму підготовки 6.030502 − «Економічна кібернетика» – Харків: ХДТУБА, 2011. – 24 с.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_Североатлантического_дого-вора

http://www.nato.int/

http://ru.wikipedia.org/wiki/ЕС

http://www.ruseu.com/

http://europa.eu/

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Предыдущий:

Следующий: