Анкета_ для подготовки Бизнес-форума

Анкета

Які форми співпраці КНЕУ з бізнес – структурами є найбільш перспективними на Ваш погляд (оцінити за 3 бальною шкалою : 1- не цікаво для нашого підприємства, 2 можливо у перспективі, 3- актуально для нашого підприємства)?

Форми співпраці

1

2

3

1.

Участь у круглих столах, конференціях з галузевої проблематики розвитку бізнес-структур

2.

Участь у розробці та проведення експертизи професійних стандартів підготовки фахівців з економіки та менеджменту

3.

Участь у роботі ДЕК, керівництві (рецензуванні) дипломних робіт

4.

Організація стажування студентів, аспірантів та викладачів в бізнес-структурах

5.

Проведення майстер-класів, тематичних лекцій підприємцями для студентів КНЕУ

6.

Розробка спільних дослідницьких проектів

7.

Участь у семінарах, тренінгах, які проводить КНЕУ

8.

Розробка та проведення навчальних програм для працівників підприємств

9.

Фінансова, організаційна, інформаційна підтримка діяльності студентських лабораторій, інкубаторів

10

Спонсорство навчальних програм, надання Іменні стипендії

В який заходах Ви особисто готові приймати участь

Форми співпраці

так

ні

1.

Участь у круглих столах, конференціях з галузевої проблематики розвитку бізнес-структур

2.

Участь у обговоренні актуальних питань функціонування і розвитку підприємств

3.

Участь у розробці та проведенні експертизи професійних стандартів підготовки фахівців з економіки та менеджменту

4.

Участь у роботі ДЕК, керівництві (рецензуванні) дипломних робіт

5.

Сприяння стажуванню студентів, аспірантів та викладачів КНЕУ на підприємстві, де Ви працюєте

6.

Проведення майстер-класів, тематичних лекцій для студентів КНЕУ

7.

Участь у проведенні спільних дослідницьких проектів

Інші заходи в яких Ви готові приймати участь___________________________________________

___________________________________________________________________________________

ПІБ особи, що відповідає на запитання анкети ___________________________________________________________________________________

Підприємство на якому Ви працюєте та посада, яку Ви займаєте___________________________

___________________________________________________________________________________

Контактний телефон_______________________________________________________________

Пропозиції для участі у заходах КНЕУ прошу надсилати на e mail ________________________

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Предыдущий:

Следующий: