Нужен математический кроссворд с ответами для 10-11 класов на украинском язике!

Нужен математический кроссворд с ответами для 10-11 класов на украинском язике!

 • По горизонталі:
  1. Розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами і розв’язки рівнянь, пов’язаних з цими діями.
  2. Графік лінійної функції.
  3. Розв’язок рівняння.
  4. Рівність правильна при будь-яких значеннях змінних, що входять до неї.
  5.
  Французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник
  аналітичної геометрії, запровадив сучасну систему координат.
  6. Вираз, який є сумою кількох одночленів.
  7. Незалежна змінна.
  По вертикалі:
  8. Добуток множників, кожний з яких дорівнює називають … числа з натуральним показником.
  9. Величина, що стоїть під знаком даної функції (тобто величина, від значень якої залежать значення функції).
  10. Грецького походження, означає «шар». 1
  1.
  Син зороастрійського жерця, автор твору «Коротка книга про обчислення
  аль-джабра і аль-мукабале» , що мав великий вплив на європейську науку і
  породив ще один сучасний термін «алгебра» — аль- … .
  12. Буква у математичному виразі , які можна заміняти довільними числами.

Предыдущий:

Следующий: