Пожалуйста помогите написать сочинение про Казань…

Пожалуйста помогите написать сочинение про Казань на татарском языке!!!

  • Здесь много сочинений на татарском языке : ilbyak-school.ucoz.ru/load/0-0-0-101-20
  • Мы не Татары! Используй Гугл переводчик!
  • . Кремль Казанны? ?з?генд? урнашкан. Ерактанрак караса?, ?йтерсе? л?ул бер утрауны бил?п тора. Кичл?рен шушы утрауны т?рле т?ст?ге утлар яктырта.Бу ? искиткеч к?ренеш. Кремльг? керг?н юлда ап-ак Спас манарасы урнашкан.Аны с?гать бизи. Кремль янында герой шагыйребез Муса ??лилг? ??йк?л куелган. Ул?сирлект? д? ?лемсез шигырьл?р язган, батырларча ??лак булган. Без аны?шигырьл?рен яратып укыйбыз.Казанны ?ич т? С?ембик? манарасыннан башка к?з алдына китерепбулмый. Тир?-якка нур б?ркеп торучы бу манара Казанны? й?зек кашына ??м г?з?лтарихи символына ?йл?нде. С?ембик? ?татар халкыны? горурлыгы, иминлек билгесе, иманы, кыйбласы ул. Кремльд? безС?ембик? манарасыны? тарихы бел?н таныштык. Ул ? бик борынгы корылма, ??мд?ньядагы авып баручы бернич? шундый корылмалар исемлеген? кертелг?н. Х?зергек?нд? т?з?чел?р аны? авышып баруын туктатканнар. Я?а корылмалардан булган КолШ?риф м?четен д? озаклап карадык. Ул искиткеч матур ??м зур м?чет ик?н, ??м,хаклы р?вешт?, илебезне? ?иде мог?изасы исемлеген? керерг? тиеш. Кремль безг?бик ошады.Аннан со? Казанны? б?т?н ист?лекле урыннарына юн?лдек.Казан ? студентлар ш???ре. Ул инде к?пт?нн?н Россияне? югары белем,ф?н, н?шрият ?з?ге булган. Татарстан ?чен ген? т?гел, ? б?тен Идел буе, УртаАзия халыклары ?чен м?галлимн?р, ф?н эшлеклел?ре ?зерл?г?н, д?реслекл?р ??мкитаплар бастырып торган. Шу?а к?р? д? анда бик к?п уку йортлары урнашкан.Университет ? Казаныбызны? горурлыгы. Анда ме?н?рч? студент югарыбелем ала. Минем ?ти-?нил?рем, к?п туганнарым да аны т?мамлаган. Минем д? шулуниверситетта укыйсым кил?.Казанны? ?з?генд? урнашкан Татар д??л?т гуманитар-педагогикауниверситеты да республикабыз горурлыгы. ? аны? каршында халкыбызны? с?еклеулы, композитор Салих С?йд?шевк? ??йк?л куелган.Без тагын Татар д??л?т академия театры бинасы янында булдык. Ул Г.Камал исемен й?рт?. Театр Кабан к?ле буенда урнашкан. Без шунда к??елле ялиттек.Казанны? тагын бер ист?лекле урыны булган Тукай музеена да бардык.Атаклы шагыйребезне? тормыш ??м и?ат юлы буенча к?п м?гъл?мат алдык. Казанш???ре ми?а бик т? ошады.

Следующий: