полит.экономия


3 завдання

Підриємство його ознаки та особливості. Фірма.

Основні форми підприємницької діяльності.

Корпаративні підприємства

Підприємницька діяльність великих, середніх, малих фірм.Фонди підприємства і показники їх ефективного використовування.

Умови виникнення діяльності підприємств

4 завдання

Перелічіть основні ознаки підприємства

Назвіть форми підприємства залежно від власності

Що таке корпорації які її переваги

Дайте характеристику акціонерних товариств
Предыдущий:

Следующий: