Экономика диплом 6 курс

5 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І ОЦІНКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Об’єктом дипломної роботи є процес дослідження причин руйнування молольних куль.

Метою дипломного дослідження є узагальнення теоретичних положень і визначення економічної доцільності виготовлення і термічної обробки куль діаметром 100мм зі сталі 70Г.

Для досягнення означеної мети поставлені та вирішені наступні задачі:

Визначення фонду основної заробітної плати виконавців дослідження;

Здійснення комплексної оцінки витрат на матеріали, електрику, господарський інвентар, воду, опалення;

Розрахунок вартості задіяного устаткування та амортизаційних відрахувань;

Розрахунок економічного потенціалу дослідження;

Розрахунок показників учбово-дослідницької та загальнонаукової ефективності дипломної роботи;

Планування виконання дипломної роботи.

5.1 Розрахунок заробітної плати.

Заробітна плата – це частина національного доходу, яка виділяється для особистого споживання працюючих відповідно до якості і кількості їхньої праці. Термін виконання роботи – 4 місяці. У дипломному дослідження приймають участь: керівник та виконавець. Розрахунок основного фонду заробітної плати при проведенні дипломного дослідження наведений у табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – Витрати по заробітній платі

Показник

Розрахунок, грн.

Основна заробітна плата, грн.

Де Р – кількість людей даної посади;

О – місячний оклад керівника;

168 – кількість робочих годин на місяць;

М – кількість місяців роботи;

Ч – кількість роботи годин на місяць.

Додаткова заробітна плата

Відрахування у фонд соціального страхування

Сумарна заробітна плата

5.2 Розрахунок витрат на матеріали

Витрати на матеріали приведені у табл. 5.2

Таблиця 5.2 – Витрати на матеріали

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн.

Сума, грн.

Ватман

шт.

4

5,00

20,00

Папір А4

кіпа

1

40,00

40,00

Канцелярські товари

шт.

5

1,50

7,50

Фотоплівка

шт.

1

20,00

20,00

Диск

шт.

1

4,00

4,00

Сталь70Г

кг

20

5,88

117,60

Всього

209,10

5.3 Розрахунок витрат на електроенергії

Таблиця 5.3 ‒ Використане устаткування

Найменування устаткування

Потуж-ність, КВт

Час роботи, год.

Витрати електро-енергії, КВт

Мікроскоп оптичний «Axiovert 40 mat»

0,4

25

10,0

Мікроскоп бінокулярний МБС-1

0,1

8

0,80

Мікроскоп растровий РЄМ-100

2,5

25

62,5

Мікротвердомір ПМТ-3

3

6

18,0

Шліфувальний верстат «Buehler»

3

6

18,0

Комп’ютер

0,3

120

36,0

Всього

145,30

Таблиця 5.4 – Інші витрати на електроенергію

Показник

Порядок розрахунку

Витрати на електроенергію, споживану устаткуванням, грн.

де ‒ сумарна потужність устаткування, КВт;

– коефіцієнт використання (0,8);

– ціна за 1 КВт (0,77 грн)

Витрати на електроенергію для освітлення, грн.

де ‒ освітлювальна площа, м2;

‒ питома витрата електроенергії (15 Вт/ м2);

–коефіцієнт, що враховує одночасне горіння ламп (0,8);

– час горіння (180) год.;

– вартість 1 КВт (0,77 грн)

Загальні витрати на електроенергію, грн.

5.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Амортизацією називають процес відшкодування зносу основних фондів. Амортизаційні відрахування – грошове вираження амортизації для одиниці устаткування в даній роботі за час виконання роботи визначають за формулою:

де‒ балансова вартість устаткування, грн.;

М – кількість місяців роботи.

Т- термін корисного використання обладнання;

Таблиця 5.4 – Вартість основних фондів та розрахунок амортизаційних відрахувань

Найменування устаткування

Одиниці виміру

Кіль-кість

Термін корис. вик-ня

Вартість одиниці, грн.

Час роботи, міс.

Сума амортизації, грн.

Мікроскоп оптичний «Axiovert 40 mat»

шт.

1

5

50000,00

1

830,00

Мікроскоп бінокулярний МБС-1

шт.

1

5

6100,00

0,5

51,24

Мікроскоп растровий РЄМ-100

шт.

1

5

70000,00

1

1162,00

Мікротвердомір ПМТ-3

шт.

1

5

6100,00

0,25

25,62

Шліфувальний верстат «Buehler»

шт.

1

5

3500,00

1

58,10

Приміщення

м2

30

20

4500,00

4

74,93

Комп’ютер

шт.

1

2

4000,00

3

500,00

Всього

144200,00

2701,89

5.5 Витрати на господарський інвентар

Кошторис витрат на господарський інвентар приведений у табл. 5.6

Амортизаційний відрахування на господарський інвентар визначаються по формулі:

де ‒ балансова вартість інвентарю, грн.;

М – кількість місяців роботи;

Т – мінімально допустимий строк корисного використання, років.

Таблиця 5.6 ‒ Витрати на господарський інвентар

Найменування устаткування

Кіль-кість

Вартість одиниці, грн.

Термін корис. вик-няСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: