Тапсырма бизнес жоспарлау

Тапсырма №1 ( практикалық сабақтар)

Тақырып: «Бизнес жоспарлау және оның экономикадығы рөлі»

Бақылау формасы- сұрау, тапсырмаларды орындау

Методикалық ұсыныстар тапсырмаларды орындау бойынша практикалық сабақтарға алдын ала сұрақтарды беру:

Қарастырылатын сұрақтар:

Бизнес жоспар жайлы түсінік

Көздеген мақсаты, тапсырмалар функциялар

Бизнес жоспарлау формалары

Бизнес жоспарды белгілеу

Бизнес жоспарды пайдаланушылар

Практикалық сабақ: Нақты мысал бойынша бизнес жоспардың мәнін мазмұнын түсіну. Тапсырмалар жеке орындалуы тиіс. Сабақ айтуға 10 минут дайындалуға беріледі. 30 минут жауап беруге және 10 минут қорытындыға Тапсырманы орындауға қатысты талаптар: Сұрактарға мазмұнды және нақты мысалдар мен жауап беру керек. Бағаға тапсырманы орындалу уақты, ойды таза жеткізу, түсінікті әрі нақты жауап беру әсер етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1.Ершов В.Ф. Бизнес-проектирование : Руководство по применению / В. Ф. Ершов. — СПб. : Питер, 2005. — 288 с.

2.Программа «Малый бизнес». Менеджмент в малом бизнесе. Бизнес-план. — М. : ИКК»ДеКА», 1993. — 59 с.

3.Программа «Малый бизнес». Менеджмент в малом бизнесе: Как принимать финансовые решения. — М. : ИКК»ДеКА», 1993. — 70 с.

4.Программа «Малый бизнес». Менеджмент в малом бизнесе: Составление бюджета. — М. : ИКК»ДеКА», 1993. — 79 с.

5.Ушаков И.И. Бизнес-план / И. И. Ушаков. — СПб. : Питер, 2008. — 224 с. — (Практика менеджмента)

6. Инновационный менеджмент : Оқу құралы / профессор К.Б.Бердалиевтің жетекшілігімен. — Алматы : Экономика, 2010. — 223 с.

Тапсырма №2 ( практикалық сабақтар)

Тақарып «Бизнес жоспарлаудың жүйесі жене оның басты әдісі» Бақылау формасы- сұрау, тапсырмаларды орындау Методикалық ұсыныстар тапсырмаларды орындау бойынша практикалық сабақтарға алдын ала сұрақтарды беру:

Қарастырылатын сұрақтар:

Бизнес жоспарлау жүйесі

Бизнес жоспарлау типалогисы

Бизнес жоспарлау әдістері

Бизнес жоспарлау негіздері

Стратегиялық бизнес жоспрарлау

Практикалық сабақ: Нақты мысал бойынша бизнес жоспардың мәнін мазмұнын түсіну. Тапсырмалар жеке орындалуы тиіс. Сабақ айтуға 10 минут дайындалуға беріледі. 30 минут жауап беруге және 10 минут қорытындыға Тапсырманы орындауға қатысты талаптар: Сұрактарға мазмұнды және нақты мысалдар мен жауап беру керек. Бағаға тапсырманы орындалу уақты, ойды таза жеткізу, түсінікті әрі нақты жауап беру әсер етеді.ӘДЕБИЕТТЕР:

1.Ершов В.Ф. Бизнес-проектирование : Руководство по применению / В. Ф. Ершов. — СПб. : Питер, 2005. — 288 с.

2.Программа «Малый бизнес». Менеджмент в малом бизнесе. Бизнес-план. — М. : ИКК»ДеКА», 1993. — 59 с.

3.Программа «Малый бизнес». Менеджмент в малом бизнесе: Как принимать финансовые решения. — М. : ИКК»ДеКА», 1993. — 70 с.

4.Программа «Малый бизнес». Менеджмент в малом бизнесе: Составление бюджета. — М. : ИКК»ДеКА», 1993. — 79 с.

5.Ушаков И.И. Бизнес-план / И. И. Ушаков. — СПб. : Питер, 2008. — 224 с. — (Практика менеджмента)

6. Инновационный менеджмент : Оқу құралы / профессор К.Б.Бердалиевтің жетекшілігімен. — Алматы : Экономика, 2010. — 223 с.

Тапсырма №3 (практикалық сабақтар)

Тақырып: «Бизнес жоспарлау кезеңдері және стратегиялық жоспарлау жобасы»

Бақылау формасы- сұрау, тапсырмаларды орындау

Методикалық ұсыныстар тапсырмаларды орындау бойынша практикалық сабақтарға алдын ала сұрақтарды беру:

Қарастырылатын сұрақтар:

Идея таңдау, бизнес жоспарлаудың бастапқы кезеңі.

Бизнес жоспарлаудың структуралық мысалы.

Мазмұны басты бөлім бойынша: Мінез-құлықты кәсәпорын, маркетингтік жоспар, өндірістік бағдарлама, өндірістік жоспар, қауіп қатерді талдау т.б.

Практикалық сабақ: Нақты мысал бойынша бизнес жоспардың мәнін мазмұнын түсіну. Тапсырмалар жеке орындалуы тиіс. Сабақ айтуға 10 минут дайындалуға беріледі. 30 минут жауап беруге және 10 минут қорытындыға Тапсырманы орындауға қатысты талаптар: Сұрактарға мазмұнды және нақты мысалдар мен жауап беру керек. Бағаға тапсырманы орындалу уақты, ойды таза жеткізу, түсінікті әрі нақты жауап беру әсер етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1.Ершов В.Ф. Бизнес-проектирование : Руководство по применению / В. Ф. Ершов. — СПб. : Питер, 2005. — 288 с.

2.Программа «Малый бизнес». Менеджмент в малом бизнесе. Бизнес-план. — М. : ИКК»ДеКА», 1993. — 59 с.

3.Программа «Малый бизнес». Менеджмент в малом бизнесе: Как принимать финансовые решения. — М. : ИКК»ДеКА», 1993. — 70 с.

4.Программа «Малый бизнес». Менеджмент в малом бизнесе: Составление бюджета. — М. : ИКК»ДеКА», 1993. — 79 с.

5.Ушаков И.И. Бизнес-план / И. И. Ушаков. — СПб. : Питер, 2008. — 224 с. — (Практика менеджмента)

6. Инновационный менеджмент : Оқу құралы / профессор К.Б.Бердалиевтің жетекшілігімен. — Алматы : Экономика, 2010. — 223 с.
Предыдущий:

Следующий: